piątek, 28 marca 2003

Wiesław Alojzy Mering - Biskup z Pelplina

Jak poinformowała w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce ks. Wiesław Alojzy Mering- rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie został mianowany przez Jana Pawła II biskupem diecezjalnym diecezji Włocławskiej. Oto treść komunikatu Nuncjusza Apostolskiego w Polsce:"Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął rezygnację z obowiązków pasterza Diecezji Włocławskiej złożoną przez Ks. Biskupa Bronisława Dembowskiego zgodnie z przepisami kan. 401 par. 1 KPK.

Jego Świątobliwość Jan Paweł II mianował Ks. Dr. Wiesława Alojzego Meringa, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Duchownego w Pelplinie, Biskupem Diecezjalnym Diecezji Włocławskiej." Biskup Nominat Wiesław Alojzy Mering Urodził się 10 grudnia 1945r. w Żukowie. Uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, gdzie w 1962r. złożył egzamin dojrzałości. Studia odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie w latach 1962-64, następnie na Wydziale Filozoficznym KUL, gdzie w 1969 r. uzyskał magisterium z filozofii na podstawie pracy "Katalog chronologiczny pism Jana Gersona". Kontynuował studia teologiczne w Pelplinie (1969-72) a 21 maja 1972 r. otrzymał święcenia kapłańskie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. W latach 1972 -74 pracował jako wikariusz w parafii św. Marcina w Sierakowicach. Następnie podjął studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1976r. uzyskał doktorat z filozofii. W 1977 r. jako stypendysta rządu francuskiego, przebywał na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu. Po powrocie do kraju w 1977 został wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Toruniu - następnie w Gdyni Demptowie (1978-81) a w latach 1981 -83 pełnił obowiązki proboszcza w parafii Lignowy, był diecezjalnym duszpasterzem rodzin. W roku akademickim 1980/81 został profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Od 1988 wykłada metafizykę, ogólną metodologię nauk , historię filozofii i od 1989 antropologię filozoficzną. Od 1990 teorię poznania. Jest także lektorem języka francuskiego. Od 1992r. pełni obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W latach 1984- 86 wykładał metafizykę , teorię poznania i psychologię ogólną w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie a od 1994r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. W 1989r. odznaczony został godnością kapelana honorowego i w 1994r prałata domowego Jego Świątobliwości. W 1992r. włączony został do Kapituły Katedralnej Pelplińskiej jako kanonik honorowy a od 1994 jako kanonik gremialny. Należy także do Kolegium Konsultorów Diecezji Pelplińskiej , do Rady Kapłańskiej oraz Rady Programowej "Radia Głos".

Nowy biskup diecezji włocławskiej obejmuje diecezję z bogatymi tradycjami: Diecezja włocławska ma powierzchnię 10143 km kw. i należy do metropolii gnieźnieńskiej. Na 882 tys. To katolicy. Diecezja podzielona jest na 36 dekanatów i 254 parafie. Pracuje w nich 536 księży diecezjalnych, 121 zakonników i 460 sióstr zakonnych. Do tej pory Pasterzem diecezji był t ks. Bp Bronisław Dembowski, który przeszedł na emeryturę. Biskupem pomocniczym jest bp Roman Andrzejewski i bp Stanisław Gębicki. Ponadto w diecezji jest biskup - senior Czesław Lewandowski. W 1818r. utworzono diecezje kujawsko-kaliską, do której w zamian za Pomorze Gd. przyłączono ziemię kaliską i częstochowską oraz Piotrków Trybunalski. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. wyłączono z diecezji znaczne tereny dla diecezji łódzkiej i częstochowskiej , a w 1925 r. przywrócono nazwę diecezji włocławskiej.

Na terenie diecezji znajduje się wiele sanktuariów maryjnych. Najbardziej znane z nich to Licheń. Inne maryjne to :Brdów, Charłupia Mała k/ Sieradza, Kawnice k/ Konina i Ostrowąs na Kujawach.

Z diecezją włocławską związani byli m.in.: św.Maksymilian Maria Kolbe (urodzony w Zduńskiej Woli); Pięciu Braci Męczenników, których relikwie znajdują się w Kazimierzu Biskupim; bł.bp Michał Kozal; św. Siostra Faustyna - ur. W parafii Śwonice k.Turku; sługa Boży bp Wojciech Owczarek. Absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku był późniejszy Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. W sumie kształciło się 19 późniejszych biskupów, a także wielu wybitnych naukowców np. Ks. Idzi Radziszewski (założyciel i pierwszy rektor KUL, wydawca czasopisma teologicznego "Ateneum Kapłańskie").

Seminarium Duchowne powstało jako jedne z pierwszych na ziemiach polskich a obecnie kształci się w nim 119 alumnów. Na terenie diecezji znajdują się jeszcze 3 seminaria zakonne: salezjańskie, misjonarze św.Rodziny i księży orionistów. Ponadto działa filia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie a także Uniwersytet Ludowy im. Ks.Blizińskiego z 9 filiami.

Na terenie diecezji działa ponad 25 ruchów i stowarzyszeń katolickich a także Centrum Formacji Maryjnej- Salwatoris Mater, które działa od 1997 r. a jego dyrektorem jest ks. Janusz Kumala MIC. Centrum wydaje dwa periodyki: dwumiesięcznik "Zeszyty Maryjne" i kwartaliniki "Matka Pokoju" i "Salvatoris Mater".

źródło: www.radioglos.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz