środa, 29 maja 2013

Frank-Raj - 30.05.2013 sprzedaż nieczynna!

Uprzejmie informujemy, że w nadchodzący czwartek (30.05.2013) będziemy mieli zamkniętą sprzedaż zarówno w szkółce jak i w sklepie ogrodniczym. Jedynie Polskie Ogrody Ozdobne będą czynne od godziny 11:00 do 18:00.

wtorek, 28 maja 2013

ZBIGNIEW TALEWSKI. Fundacja Naji Gochë uprzejmie zaprasza 2 czerwca...

Nigdy jeden naród nie może rozwijać się
za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia,
podboju, zniewolenia; za cenę jego
eksploatacji, za cenę jego śmierci.

Jan Paweł II

Honorowa Kapituła oraz Członkowie-Przyjaciele

Fundacji Naji Gochë

Szanowni Państwo

Fundacja Naji Gochë uprzejmie zaprasza 2 czerwca (niedziela) o godz. 16 na spotkanie na terenie Cmentarza Jeńców Wojennych z okresu I wojny światowej, który znajduje się w Czersku - wybudowanie pod Łukowo. Będzie miało ono formę ekumeniczno - paschalnego uczczenia - modlitwą i pieśnią, pamięci o pochowanych na nim - żołnierzy - jeńcach, przede wszystkim wyznania prawosławnego, ale nie tylko, bo również zmarłych tu Katolików a także Mahometan.

Część modlitewną we wspólnocie z innymi kapłanami poprowadzi ks. Mariusz Synak proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Słupsku. Oprawę muzyczną zapewni Chór Ukraińskiej Mniejszości Narodowej OBERIH z Miastka oraz Grupa Muzyczno - Wokalna z Zespołu Kaszuby z Zaborów z Wiela/Karsina.

To wspólne Zgromadzenie organizujemy, aby przywrócić pamięć o tym zapomnianym nie tylko w Czersku - miejscu wojennej kaźni, o zmarłych tu w bólu tęsknoty i w fizycznych cierpieniach, zagrzebanych na nim , z dala od swych Ojczyzn i rodzin naszych Braci w Chrystusie.

Prosimy… złóżmy na ich mogiłach te pierwsze po latach wiązanki kwiatów - symbole naszej odnowionej miłości i ludzkiego braterstwa.

Zapalmy razem w naszych sercach po mroku zapomnienie a w wielu przypadkach niewiedzy - znicze naszej serdecznej pamięci…

Póki, co - licząc na Państwa wsparcie- Fundacja nasza tym Spotkaniem pragnie podjąć przedsięwzięcia w efekcie, których sprawa "Łukowskiego Cmentarza" powinna zostać jednoznacznie uregulowana, zwłaszcza sprawa własności ziemi, na której się on znajduje oraz w zakresie zapewnienia opieki nad jego godnym utrzymaniem, co gwarantują m.in. obowiązujące w tym zakresie konwencje międzynarodowe, których sygnatariuszem jest także nasze państwo.

***

To na tym około 2 hektarowym skrawku Czerskiej Ziemi, z siłami natury (z zarastającym go lasem) oraz z ludzkim zapomnieniem i wymazywaniem go z historycznej pamięci …walczy ostatkiem sił - ta żołnierska nekropolia, na której spoczywa tysiące zmarłych z głodu, chorób i wycieńczenia - jeńców - żołnierzy z przymierzonych armii państw zjednoczonych w tzw. Entencie ( stanowiły ją: Wielka Brytania, Francja, Rosja, Rumunia, Serbia, Japonia, Włochy Stany Zjednoczone) walczących w I wojnie światowej trwającej od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 r. - z armiami państw centralnych tj. Austro-Węgier, Niemiec oraz Turcji i Bułgarii. Wojny na którą żołnierze często bez ich woli zostali (po obu stronach) wyprowadzeni na jej fronty przez kłócących się o "panowanie nad Europą" cesarzy imperialnych mocarstw.

Sz. Państwo

Na tym zdewastowanym przez czas i ludzi Łukowskim Cmentarzu spoczywa cześć jeńców z tego niegdyś istniejącego w Czersku wielkiego obozu niemieckiego, który miał służyć za "dom", wziętych w niewolę, jak docelowo zakładano - 200 tys. żołnierzy armii rosyjskiej w której szeregi byli również wcieleni Polacy z zaboru rosyjskiego. Osadzani byli tu także żołnierze z innych armii Ententy zwłaszcza z armii rumuńskiej.

Według współczesnej dokumentacji tego obozu, którą opracował w latach 70/80 XX wieku Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci i Męczeństwa w Bydgoszczy (zał. 1i 2) na tym terenie: "…w latach 1914-1917 pochowanych było 45 tysięcy jeńców wojennych…", byli wśród nich nie tylko prawosławni Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini, ale jak podają źródła ponad 5 tys. żołnierzy rumuńskich a także katolicy - Polacy z zaboru rosyjskiego ( zał. 3 - odezwa: Marka Piechockiego) oraz muzułmanie (zał. 4 - zdjęcie). To nie tylko na obszarze tegoż cmentarza grzebano zmarłych, ale także na ówczesnych polach rosnącego tu dzisiaj lasu, o czym świadczą dziesiątki znajdujących się w nim kopców, o które powinniśmy się również zatroszczyć.

Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3
Załącznik 4


Próby uporządkowania tego miejsca ludzkiej martyrologii na polecenie władz byłego województwa bydgoskiego podejmowały władze samorządowe Czerska (zał. 5 i 6) ale prawdopodobnie ze względu na brak środków finansowych na ten cel a także - jak przypuszczamy - również z względów historyczno - ideowych pomijano to miejsce - bowiem bliższa była wówczas w tamtym czasie opieka nad pobliskim także Łukowa, Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich poległych w walkach o Czersk w okresie II wojny światowej niż pamięć o dziesiątkach tysiącach żołnierzy różnych narodowości armii rosyjskiej z I Wojny Światowej.

I Wojna Światowa, której w przyszłym roku będziemy obchodzić 100-letnią rocznicę wybuchu (także 100 lecie powstania Obozu) była jak nie bez przyczyny zwano ją - Wielka Wojną, która jak wyżej wspomniałem, kosztem wielu milionowych ofiar wśród ludności cywilnej i żołnierzy wszystkich uczestniczących w niej państw, doprowadziła w efekcie do klęski Państw Centralnych i podpisaniem Traktatu Wersalskiego, który ustanowił nowy porządek I połowy XX wieku. Co ważne dla nas Polaków traktat ten spowodował, że Niemcy zostały zmuszone m.in. do bezwarunkowego uznania suwerenności Polski i powrotu do naszego odrodzonego państwa części naszego Pomorza ( z Czerskiem) a także Górnego Śląska, Wielkopolski i niewielkich obszarów na Pojezierzu Mazurskim.

Wskrzeszając pamięć o tym jenieckim cmentarzu i spoczywających tu żołnierzach pamiętajmy również i o tym, że ich śmierć pośrednio przyniosła nam, jako Polsce suwerenność…!!!

Jeszcze raz prosząc o tą wspólnotę pamięci i działań na jej rzecz - odwołam się do poety, który słowami wiersza o marszu pokoleń i pamięci- przypomina nam, że :


My podniszczeni jak odzież,

my wysłużeni jak obuwie,

oddaliśmy głos młodzieńczemu niedouczeniu.

Ostatecznie, ponieważ przez poniechanie pracy.


Nasze możliwości przebłyskują jeszcze

jak gdyby widziane przez zamknięte okna,

a dusze posiadają jeszcze pamiątki, które trzymają

w trwodze nasze serca, lecz niedługo wszystko

zniknie.., to dobre i to złe.

Ostatecznie, ponieważ zgodnie z

prawem pokoleń.


My wstępujemy do korzeni strachów

jak na poddasze lub do lasu na ostateczność.

Zapoznani z nędzą, a jednak kochający życie

pomimo zbliżających się pożegnań.


Oni, którzy przewyższają nas samym istnieniem

i nieświadomością o konieczności końca

nie rozpaczają, nie płaczą..., chyba że przez nas.


(Polemika o pokoleniach

Adam Siwołowski - Olsztyn 2002 r.)***


Z poważaniem

Zbigniew Talewski

Fundacja Naji Gochë

(tel. 601503600)


Borowy Młyn/Czersk 23 maja 2013 r.


Zał. Odpisy pism i zdjęcia.
wtorek, 21 maja 2013

Podłącz się do sieci kanalizacyjnej

Podłącz się do sieci kanalizacyjnej
W związku z zakończoną w 2012 r. inwestycją pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Zblewo - etap I" i wybudowaną siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Pinczyn ul. Pałubińska, Pałubinek, Miradowo, Białachowo, Radziejewo i część Zblewa Wójt Gminy Zblewo uprzejmie prosi właścicieli nieruchomości o podłączenie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z przekazaną przez gminę dokumentacją techniczną na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz warunkami przedstawionymi na spotkaniach przez Zakład Komunalny Gminy Zblewo. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podłączyć się do sieci kanalizacyjnej najpóźniej do 30 września 2013 r.

WOJCIECH POMIN. Wypełnij deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami - pdf

niedziela, 19 maja 2013

KS. PROBOSZCZ ADAM KAPELUSZ. Taka jest kolej rzeczy

Ksiądz Adam Kapelusz - ur. 3.03.1963 r. w Gdańsku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Wikariusz w Gostkowie pod Toruniem, później w Stężycy, następnie w Lęborku. W latach 1997 - 2008 proboszcz parafii w Płociczu koło Kamienia Krajeńskiego. Od 2008 r. proboszcz Parafii Świętej Anny w Borzechowie.

Z księdzem proboszczem Adamem Kapeluszem rozmawia Tadeusz Majewski

TADEUSZ MAJEWSKI. Spacerując po winnicach i wśród danieli

Uwielbia spacerować po winnicach

Choć daleko po południu, nadal upał, mocne słońce, ale robi się parno i gryzą komary. Kwatera "Pod Orzechem" Henryki i Marka Wysockich leży w sołectwie Miradowo, uściślając - bliziutko berlinki przy szosie na Skarszewy.

Pani Henryka zdradza, że uwielbia spacerować po winnicach. Nic w tym dziwnego, jeżeli ma się winnicę u siebie. Zresztą kto nie lubi buszować w winoroślach, zwłaszcza jak już są dojrzałe owoce. Polecam jej film "Spacer w chmurach" z Keanu Reevesem w roli głównej, którego akcja toczy na terenie wielkiej winnicy w Kaliforni...

Parada kwater agroturystycznych. Jest tu nawet... bruk

Ewa i Stanisław Oksińscy mieszkali w Gdańsku. 10 lat temu kupili w sołectwie Kleszczewo Kościerskie 2-hektarową działkę i pobudowali dom w szczerym polu. W ogóle wówczas nie myśleli o urządzeniu w tym miejscu kwatery agroturystycznej. Dzisiaj jest już po otwarciu. Kwatera, patrząc na bardzo oryginalną ofertę dla gości, może być kolejną wizytówką gminy Zblewo.

(materiał z 2010-05-30)


sobota, 18 maja 2013

Dawid Kurszewski bieganiem promuje gminę Zlewo

W dniach 20 i 21 kwietnia 16-osobowa reprezentacja Kociewskiego Klubu Biegacza brała udział w Orlen Warsaw Marathon, który został okrzyknięty "Narodowym Świętem Biegania".

20 kwietnia odbył się bieg charytatywny na dystansie 3,33 km, w którym za każdego uczestnika Orlen płacił 10 zł na cele charytatywne. Na drugi dzień odbyła się rywalizacja na dystansie 10 km oraz na królewskim dystansie 42 km 195 m, czyli w maratonie...

poniedziałek, 13 maja 2013

KRONIKA POLICYJNA I STRAŻACKA - 13.05.2013 R.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
STAROGARD GDAŃSKI - OBSZAR MIEJSKI, 13.05.2013
KRONIKA
o przestępstwach i wydarzeniach zgłoszonych przez jednostki podległe KPP Starogard Gd.
od 06.05.2013 godz. 00:00 do 13.05.2013 godz. 00:00

ZDARZENIA ZAKŁÓCAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB NARUSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE

PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE

Kradzieże


06.05.2013 godz. 12:51, GD KPP Starogard Gd.,
STAROGARD GDAŃSKI, (WOJ. POMORSKIE) ul. SKARSZEWSKA
Funkcjonariusze KPP Starogard Gdański ustalili oraz dokonali zatrzymania mieszkańca Starogardu, który w kwietniu 2013 dokonał kradzieży 10 sztuk pokryw studzienek kanalizacyjnych wartości 1000 zł

08.05.2013 godz. 17:09, GD KPP Starogard Gd.,
F-sze KPP Starogard Gd. zatrzymali dwóch mężczyzn zam. pow. starogardzki, którzy dokonali kradzieży samochodu osob. m-ki opel na szkodę mieszkańca pow. starogardzkiego

09.05.2013 godz. 22:13, GD Posterunek Skarszewy,
SKARSZEWY, (WOJ. POMORSKIE) ul. DWORCOWA
Funkcjonariusze PP Skarszewy dokonali zatrzymania mieszkańca pow. starogardzkiego, który dokonał kradzieży roweru damskiego o wartości 380 zł

Przestępstwa kryminalne inne


08.05.2013 godz. 18:30, GD Posterunek Skarszewy,
SKARSZEWY, (WOJ. POMORSKIE) ul. KLESZCZEWSKA
F-sze PP w Skarszewach zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca pow. starogardzkiego, który kierował skuterem wbrew sądowemu zakazowi prowadzenia pojazdów.

Nietrzeźwi kierujący

06.05.2013 godz. 13:50, GD KPP Starogard Gd.,
STAROGARD GDAŃSKI, (WOJ. POMORSKIE) ul. ZIELONA
W Starogardzie Gdańskim na ul. Zielonej Roman B. (zam. Starogard Gdański) kierował spychaczem drogowym będąc w stanie nietrzeźwości 1,18 mg/l oraz spowodował kolizję drogową.

08.05.2013 godz. 06:50, GD KPP Starogard Gd.,
STAROGARD GDAŃSKI, (WOJ. POMORSKIE) ul. SKARSZEWSKA
F-sz WRD tut. KPP zatrzymała na gorącym uczynku KAROLA K. (zam. L.) który w stanie nietrzeźwości (0,33 mg/l) kierował samochodem opel astra

11.05.2013 godz. 03:35, GD KPP Starogard Gd.,
STAROGARD GDAŃSKI, (WOJ. POMORSKIE) ul. LUBICHOWSKA
F-sze RPI tut. KPP dokonali zatrzymania KRZYSZTOFA P. (zam. L. pow.S.) który kierował samochodem osobowym VW GOLF będąc w stanie nietrzeźwym 0,70 mg/l

11.05.2013 godz. 19:00, GD Posterunek Skarszewy,
KOŹMIN, (WOJ. POMORSKIE) ul. KOŹMIN
F-sze PP w Skarszewach zatrzymali na gorącym uczynku Piotra B. zam. K. pow. starogardzki, który kierował sam. osob. VW, będąc w stanie nietrzeźwości 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie prowadzi PP w Skarszewach.

12.05.2013 godz. 01:43,
CZARNA WODA, (WOJ. POMORSKIE) ul. ADAMA MICKIEWICZA
Funkcjonariusze PP Zblewo dokonali zatrzymania Jarosława P. (zam. pow. Starogard Gdański), który kierował motocyklem marki Suzuki będąc w stanie nietrzeźwości 0,96 mg/l oraz znieważył funkcjonariuszy podejmujących czynności w powyższej sprawie


09.05.2013 godz. 04:56, GD Posterunek Skórcz,
SMĘTOWO GRANICZNE, (WOJ. POMORSKIE) ul. DWORCOWA
F-sze PP w Skórczu zatrzymali na gorącym uczynku Przemysława U. zam. S. pow. starogardzki, który kierował sam. osob. m-ki "VW Golf", będąc w stanie nietrzeźwości 0,95 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
WYNIKI DZIAŁAŃ POLICYJNYCH

Realizacja ważniejszych spraw z poprzedniego okresu

08.05.2013 godz. 07:30, GD KPP Starogard Gd.,
F-sze WKR tut. KPP dokonali zatrzymania mężczyzny podejrzanego o dokonanie w dn. 23-04-br kradzieży pieniędzy w kwocie 6600 zł. na szkodę mieszk. powiatu starogardzkiego. Zatrzymanego osadzono w PDOZ

Zastosowane aresztowania

07.05.2013 godz. 12:19, GD KPP Starogard Gd.,
STAROGARD GDAŃSKI, (WOJ. POMORSKIE) ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec mężczyzny l. 26 pow. starogardzki - podejrzanego o to, że w zamiarze pozbawienia życia ugodził nożem w klatkę piersiową mężczyznę l. 22.


KRONIKA STRAŻACKA

Krótka informacja z wybranych zdarzeń za okres od 06.05.2013 do 12.05.2013 r.

1. 08.05.2013 r., trasa Trzcińsk - Siwiałka - wypadek drogowy

Na miejscu zdarzenia zastano samochód osobowy w rowie po dachowaniu. Osoba biorąca udział w zdarzeniu znajdowała się poza pojazdem. Pojazd leżał na dachu. Ratownicy zabezpieczyli teren działań. Następnie ratownicy zamknęli zawór główny instalacji gazowej. Na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, który zajął się osobą poszkodowaną. Po uzgodnieniu z Policją pojazd postawiono na kołach
i odłączono zasilanie akumulatorowe pojazdu.

2. 09.05.2013 r., Starogard Gdański, Al. Niepodległości - wypadek drogowy

Na miejscu zdarzenia zastano dwa samochody osobowe (Ford Mondeo, VW Passat) po zderzeniu na skrzyżowaniu. Na miejscu znajdował się Zespół Ratownictwa Medycznego, który zajmował się osobami poszkodowanymi. Ratownicy zabezpieczyli teren działań, odłączyli zasilanie elektryczne w obu pojazdach, zakręcili zasilanie
instalacji gazowej Forda. Jednocześnie udzielono wsparcia psychicznego dziecku biorącemu udział w zdarzeniu wręczając mu maskotkę. Policja na czas prowadzonych działań kierowała ruchem na skrzyżowaniu. Dalsze czynności były prowadzone przez grupę dochodzeniową Policji, a po ich zakończeniu skrzyżowanie uprzątnięto
z zanieczyszczeń powypadkowych.

3. 10.05.2013 r., Bytonia - miejscowe zagrożenie

Dnia 10 maja br. w miejscowości Bytonia strażacy - ratownicy OSP Zblewo dwukrotnie wyjeżdżali celem usunięcia żmij z posesji. Pierwsze zdarzenie miało miejsce przy ul. Głównej, a drugie przy ul. Kasztelańskiej. W obu przypadkach ratownicy pochwycili żmiję i wypuścili ją do pobliskiego lasu.

mł. kpt. Karina StankowskaInformacja z otwarcia wystawy 10.05.2013 r.
"Straż Pożarna w Starogardzie Gdańskim
na przestrzeni wieków XIX - XXI


Dnia 10 maja br. o godzinie 17 w Ratuszu Miejskim odbyło się otwarcie wystawy zatytułowanej "Straż Pożarna w Starogardzie Gdańskim na przestrzeni wieków XIX-XXI". Ekspozycja potrwa do września. Obejmuje ona okres od powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w 1862 roku pod zaborem pruskim, poprzez czas II Rzeczpospolitej, okres okupacji hitlerowskiej, okres powojenny wraz z powstaniem w 1951 r. na bazie OSP, Zawodowej Straży Pożarnej, aż po czasy współczesne.
Poprzednicy dzisiejszego pokolenia strażaków, byli ludźmi bardzo skrupulatnymi, pozostawiając nam wiele materiału pisanego, skąd dziś możemy czerpać wiedzę historyczną.
Eksponaty wystawione pochodzą z Izby Pamięci i Tradycji jaką posiada OSP oraz z archiwum Komendy Powiatowej PSP. Jest to jedynie część zbiorów jakimi dysponuje straż pożarna
w Starogardzie Gdańskim. W jednej z gablot znajduje się część kolekcji strażaków
z miniaturkami pojazdów strażackich z różnych okresów - co szczególnie może zainteresować najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.
Organizatorzy wystawy żywią cichą nadzieję, że uzupełni ona wiedzę na temat straży pożarnej w naszym mieście i powiecie.

W sobotę 18 maja w ramach "Nocy Muzeów" w godzinach od 18:00 do 23:00 można obejrzeć strażacką wystawę w Ratuszu. Zapraszamy serdecznie!

mł. kpt. Karina Stankowska

Kto się rozpozna? Starogard i starogardzienie - cd.

"Kto się rozpozna? Starogard i starogardzianie w latach..." - cykl fotoreportaży pod tym tytułem cieszył się bardzo dużym internetowym wzięciem (tu przejdziesz do tamtych katalogów). Po przerwie kontynuujemy go dalej, mając w zanadrzu tysiące archiwalnych zdjęć. Dziś dwa odcinki...

Kto się rozpozna? Starogard i starogardzianie

"Kto się rozpozna? Starogard i starogardzianie w latach..." - cykl fotoreportaży pod tym tytułem cieszył się bardzo dużym internetowym wzięciem (tu przejdziesz do tamtych katalogów). Po przerwie kontynuujemy go dalej, mając w zanadrzu tysiące archiwalnych zdjęć. Dziś dwa odcinki...

MAGDA TRAWICKA. Usiąść na miejscu perkusisty jest fajnie ale...

Koncertowa lekcja w Kleszczewie Kościerskim

W naszej szkole odbyła się lekcja muzyczna z udziałem profesjonalistów, w której mogli uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie.
Tematem przewodnim były rytmy w różnych stylach muzycznych np. rock, funk, soul, jazz itd., oraz rytmy do wybranych tańców (tango, samba, rumba, walc itp.). Muzycy prezentowali różnorodne instrumenty perkusyjne i omawiali, w których tematach muzycznych zostały one wykorzystane. Potem uczniowie mieli okazję, by spróbować zagrać proste rytmy na przedstawianych wcześniej instrumentach perkusyjnych, jak też na samej perkusji....

JUSTYNA SZARKOWSKA. Fantastyczny koncert zespołu "Akord" w szkole w Pinczynie

Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy (Wagner) - koncert Kameralnego Zespołu Muzycznego AKORD działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie

Tego dnia mówiła właśnie muzyka

W niedzielne popołudnie 14 kwietnia szkoła w Pinczynie witała serdecznie wszystkich, którym w duszy gra. Tego dnia dźwięki muzyki rozbrzmiewały dzięki występowi Kameralnego Zespołu Muzycznego AKORD, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie....

ANTONI CHYŁA. Gawęda o krowach i serach. 12.05.2013

W dniu dzisiejszym z Waldkiem Kuklińskim udajemy się do wsi Kamionka na szacowanie szkód łowieckich miejscowych rolników. Szkody te wyrządziły dziki na łąkach przy jeziorze Udzierz (rezerwat przyrody w gminie Osiek). Jadąc ze Skórcza przez Barłożno, Mirotki, Starą Janię, Leśną Janię, Rynkówkę, Kamionkę, Lisówek nie napotykamy na pasące się bydło. Po prostu już nie ma tego bydła jak przed laty. Nie ma już mleczarni w Barłożnie i Smętowie. Zlewnie mleka zaadaptowano na budynki mieszkalne...

EUGENIUSZ CHEREK. Dąbrówka - Gminne Święto Ochotniczych Straży Pożarnych

Tym razem gminne uroczystości święta Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się w Dąbrówce. Obchody rozpoczęły się mszą św., koncelebrowaną przez ks. Pawła Sitarka i ks. kanonika Jerzego Góreckiego, w której uczestniczyli członkowie z poszczególnych jednostek OSP z gminy Starogard Gdański. Honorowym gościem był senator RP Andrzej Grzyb. Następnie strażacy, goście oraz mieszkańcy Dąbrówki udali się na pobliskie boisko, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości.
Sprawozdanie z działalności OSP w gminie Starogard złożył prezes GZ OSP - Stanisław Połom. Na terenie gminy Starogard funkcjonuje 8 jednostek OSP: w Dąbrówce, Klonówce, Kręgu, Rokocinie, Siwiałce, Suminie, Sucuminie oraz oddział w Koteżach...

piątek, 10 maja 2013

List Wójta Gminy Zblewo Krzysztofa Trawickiego do rodziców...

Szanowni Rodzice, Zwracam się dziś do Państwa, byście zechcieli rozważyć możliwość zapisania Waszego dziecka do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014... - przejdź - PDF

poniedziałek, 6 maja 2013

XI PIKNIK SPORTOWY MARSZ PO ZDROWIE Z ENERGĄ

Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej i UKS "DRZEWIARZ" Osieczna

Serdecznie zapraszają na:

XI PIKNIK SPORTOWY
MARSZ PO ZDROWIE Z ENERGĄ - plakat pdfKRONIKA POLICYJNA I STRAŻACKA - 6.05.2013 R.

Starogard Gdański dnia 06.05.2013r.

KRONIKA POLICYJNA


Kronika o przestępstwach i wydarzeniach zgłoszonych przez jednostki podległe KPP Starogard Gd. od 28.04.2013 godz. 00:00 do 06.05.2013 godz. 00:00

KRADZIEŻE

04.05.2013 godz. 15:41, STAROGARD GDAŃSKI,
Policjanci z tut. KPP zatrzymali w bezpośrednim pościgu 2 mężczyzn, którzy na stacji paliw dokonali kradzieży ponad 70 litrów o wartości 405,57 zł.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY

28.04.2013 godz. 22:30, STAROGARD GD. ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI
F-sze z RPI tut. KPP zatrzymali KRZYSZTOFA K. (zam. pow. starogardzki), który kierował seatem w stanie nietrzeźwości -1,36 mg/l.

02.05.2013 godz. 06:20, STAROGARD GD. ul. JAGIEŁŁY
F-sz ze starogardzkiej drogówki zatrzymał Adriana P. (zam. pow. starogardzki), który kierował audi w stanie nietrzeźwym - 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

02.05.2013 godz. 16:45, OCYPEL ul. WCZASOWA
F-sze ze Skórcza zatrzymali PAWŁA P. (zam. pow. starogardzki), który kierując samochodem m-ki BMW uderzył w ogrodzenie posesji. Kierującego poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,58 mg/l.

04.05.2013 godz. 21:20, STAROGARD GD. ul. RYNEK
F-sze z tut. KPP zatrzymali ADRIANA L. (zam. powiat starogardzki), który kierował osobowym oplem będąc w stanie nietrzeźwym - 0,61 mg/l.

04.05.2013 godz. 00:34, SKARSZEWY OS. SIKORSKIEGO
Funkcjonariusze z KPP w Starogardzie Gd. zatrzymali Sławomira M. (zam. pow. starogardzki), który kierował BMW będąc w stanie nietrzeźwości - 1,30 mg/l.

04.05.2013 godz. 06:08, SKARSZEWY OS. SIKORSKIEGO
Funkcjonariusze ze Starogardu Gd. zatrzymali Tomasza J. (zam. pow. starogardzki), który kierował osobowym volkswagenem będąc w stanie nietrzeźwości - 1,29 mg/l.

05.05.2013 godz. 16:05, BIETOWO
Funkcjonariusze z Lubichowa zatrzymali Jerzego M. (zam. pow. starogardzki), który kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości - 1,45 mg/l.

05.05.2013 godz. 16:16, BARŁOŻNO,
Policjanci ze Skórcza zatrzymali Michała B. (zam. pow. starogardzki), który kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości - 0,51 mg/l

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE

28.04.2013 godz. 00:26, NOWA WIEŚ RZECZNA
Funkcjonariusze z KPP w Starogardzie Gd. zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie woreczek strunowy z zawartością marihuany.

WYPADKI DROGOWE

30.04.2013 godz. 16:27, STAROGARD GD. ul. PELPLIŃSKA
Kierująca osobową skodą wyjeżdżając z drogi osiedlowej zderzyła się z jadąca rowerem po chodniku nieletnią. W wyniku wypadku rowerzystka z ogólnymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Kierująca pojazdem była trzeźwa.


04.05.2013 godz. 17:05, SZTEKLIN ul. KORYTYBSKA
Kierujący motocyklem nie zachował należytych środków ostrożności w wyniku czego przewrócił się. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że motocyklista był trzeźwy.
asp. Marcin Kunka

KRONIKA STRAŻACKA

Krótka informacja z wybranych zdarzeń
za okres od 29.04.2013 do 05.05.2013 r.


1. 30.04.2013 r., Starogard Gdański, ul. Murarska - pożar samochodu osobowego
Na miejscu zdarzenia zastano samochód osobowy, którego przednia część objęta była pożarem. Na miejscu obecny był właściciel pojazdu. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych podali prąd wody w natarciu na palący się przód pojazdu. Następnie otwarto komorę silnika oraz drzwi pojazdu celem dogaszenia tlących się elementów wyposażenia. Usunięto z pojazdu uszkodzony akumulator.

2. 01.05.2013 r., Starogard Gdański, ul. Jabłowska - pożar samochodu osobowego
Na miejscu zdarzenia zastano palący się przód pojazdu. Samochód wyposażony był
w instalację LPG. Ratownicy zabezpieczyli i oświetlili teren działań, a następnie ratownicy
w aparatach ochrony dróg oddechowych podali prąd wody w natarciu na palący się przód pojazdu. Przy użyciu rozpieracza ramieniowego zerwano mocowanie zamka maski i ją otwarto. Dogaszono tlące się elementy wyposażenia.

3. 02.05.2013 r., Starogard Gdański, Tczewska - pożar opuszczonego budynku młynów
Na miejscu zdarzenia zastano wydobywający się dym z okien opuszczonego budynku młyna (dym wydobywał się z okien znajdujących się na drugiej kondygnacji i wyżej). Ratownicy zabezpieczyli teren działań. Następnie ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wprowadzili prąd wody w natarciu wewnętrznym na drugą kondygnację budynku, gdzie paliły się śmieci, deski podłogowe oraz belki konstrukcyjne. Przy użyciu pilarek wycięto nadpalone elementy podłogi w celu dotarcia do belek konstrukcyjnych. Z uwagi na to, że na poszczególnych kondygnacjach podłoga była niekompletna, tlące się elementy spadły na piętra położone poniżej źródła ognia. Budynek przeszukano i dogaszono pozostałe ogniska pożaru. Sprawdzono kamerą termowizyjną poszczególne kondygnacje - innych zarzewi ognia nie stwierdzono. Teren przekazano Straży Miejskiej celem monitorowania obiektu.

4. 04.05.2013 r., gmina Starogard Gdański, Brzeźno Wielkie - pożar poszycia leśnego
Na miejscu zdarzenia zastano palące się poszycie lasu na powierzchni pięciu arów. Istniało zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie oddziały leśne. Ratownicy zabezpieczyli teren działań, a następnie ratownicy z OSP Gniszewo podjęli pierwsze działania gaśnicze. Po przybyciu kolejnych zastępów JRG Starogard Gd. i JRG Tczew oraz OSP podano kolejne prądy wody w natarciu na palące się poszycie lasu. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do całkowitego ugaszenia przelewając całą powierzchnię prądami wody oraz zasypując piaskiem zarzewia ognia. Na miejsce pożaru przybył podleśniczy leśnictwa Bukowiec oraz właściciel lasu.


W minionym okresie jednostki straży pożarnej gasiły 10 pożarów traw i nieużytków.

mł. kpt. Karina Stankowska

CZTERY PORY ROKU Z POEZJĄ PELPLIN Cykl spotkań poetycko-muzycznych

CZTERY PORY ROKU Z POEZJĄ
Cykl spotkań poetycko-muzycznych
8 maja 2013 godz.19.00
26 czerwca 2013 godz. 19.00
25 września 2013 godz. 19.00
11 grudnia 2013 godz. 19.00
KS. JANUSZA ST. PASIERBA

Więcej - plakat, pdf

Zaproszenie na wystawę Straż Pożarna w Starogardzie...

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Patrz niżej...

NIECH KAŻDY(…) MIŁOŚĆ WŁASNĄ – KRAJU MIŁOŚCI POŚWIĘCI

Pod tym hasłem 30 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie odbyła się uroczysta akademia z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez uczniów pod przewodnictwem pana Wojciecha Birny. Całe przedstawienie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru. Występ był przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Podczas akademii przedstawiona została historia powstania konstytucji...

niedziela, 5 maja 2013

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego kociewiacy.pl i zblewo.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego kociewiacy.pl i zblewo.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
3. W ramach serwisu internetowego kociewiacy.pl i zblewo.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.


4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym kociewiacy.pl i zblewo.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego kociewiacy.pl i zblewo.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

środa, 1 maja 2013

"SZRANKI TEATRALNE 2013" W GOK ZBLEWO

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie


27 marca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie spotkały się zespoły teatralne ze szkół gminy Zblewo.
Jak co roku organizatorkami tej niezwykłej zabawy w teatr były panie: Halina Jaworska i Ewa Ciecholewska-Litzau - nauczycielki z Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie...