wtorek, 28 lipca 2015

REGINA MATUSZEWSKA. Straszyli, że będą Niemcy ciąć nas na kawałki - XVI

Ale drogi to macie do diabła!

Regina Matuszewska część XVI (opracowanie Edmund Zieliński)


Przed wojną włóczyło się po wsi dużo żebraków. Wchodził taki gość, mówił pochwalonkę, stojał w progu i mówił pacierz za duszę zmarłych. Ukroiło się mu wtedy pajdę chleba i się dziadowi czy babie dawało.

ANTONI CHYŁA. Spotkanie z łosiami na polach Gąsiorki - Majewo (z filmem)

Spotkanie z łosiami

Ten wyjazd 26 czerwca 2015 roku do łowiska dla kolegi Krzysztofa Sturgulewskiego zapowiadał się zwyczajnym wyjazdem. Dokonawszy wpisu w książce zgłoszeń udał się do obwodu nr 259 "Skórcz".

Można powiedzieć, że "Gazeta Kociewska" to Pana dziecko... [WYWIAD Z "GK"]

Wywiad z okazji 25-lecia "Gazety Kociewskiej", jaki ukazał się 2 tygodnie temu w "GK"

- Można powiedzieć, że "Kociewska" to Pana dziecko. Tak też ją Pan traktuje?

- Oczywiście. Raz, że ją założyłem wraz z Jackiem Legawskim, dwa, że ją prowadziłem jako red. nacz. przez 12 lat (policzyłem na palcach). W sumie wydałem jako red. nacz. ok. 580 numerów na ok. 1000 numerów tygodników, jakie prowadziłem, bo dochodzą jeszcze "Tygodnik Kociewski" i tygodnik "Kociewiak" - magazyn w "Dzienniku Bałtyckim".


niedziela, 5 lipca 2015

Bank BGŻ BNP Paribas zaprasza do kina pod gwiazdami

Sztuka iluzji, quizy wiedzy filmowej, tropienie bajkowych postaci, kinowe kalambury - a wieczorem pokazy plenerowe filmów: "Pingwiny z Madagaskaru" oraz "Skyfall". Bank BGŻ BNP PARIBAS zaprasza na Filmowy Piknik Rodzinny, który odbędzie się 9 lipca 2015 roku w Starogardzie Gdańskim przy Tesco, ul. Zblewska.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI. Trójmiejscy Kociewiacy 10 lat razem


Trójmiejski Klub Kociewiaków w Gdańsku sekcja Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie działa już prawie 10 lat. Pomysł założenia klubu powstał latem 2005 r., ale pierwsze spotkanie trójmiejskich Kociewiaków odbyło się w dniu 10 grudnia 2005 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. Gościem honorowym był wówczas marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Wśród uczestników tego spotkania byli m.in. ówczesny radny, a dziś senator Andrzej Grzyb, starosta starogardzki Sławomir Neumann, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej ze Starogardu, prezes Mirosław Kalkowski, sekretarz Ryszard Szwoch, Anna Zwiernik i Stefan Galiński ze Stowarzyszenia "Kultura Kociewia", prof. Maria Pająkowska-Kensik, prof. Stefan Raszeja, Urszula Domachowska - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Starogardzie, Danuta Rolke-Poczman - prezes Stowarzyszenia "Stara Oliwa", Hubert Pobłocki oraz piszący te słowa. Byli też przedstawicieli mediów - Kazimierz Netka z "Dziennika Bałtyckiego" i Dominik Sowa z Radia Gdańsk.

Właśnie podczas tego spotkania zapadła decyzja o powołaniu do życia Sekcji Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Gdańsku, która na wniosek prof. Stefana Raszei przyjęła nazwę Trójmiejski Klub Kociewiaków. Przez aklamację kierownictwo nad nową organizacją powierzono panu Hubertowi Pobłockiemu, któremu do pomocy zgłosił się pan Gerard Sulewski. Nie sposób tu omówić wszystkie spotkania Klubu, których było ponad 30, dlatego do opisu jego historii zainteresowanych odsyłam do mojego artykułu "Działalność Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 2005-2014", zamieszczonego w roczniku Muzeum Ziemi Kociewskiej RYDWAN nr 10/2015. W tym miejscu należy jednak dodać, że podczas listopadowego spotkania w 2014 r. Klub za swojego patrona obrał Jana III Sobieskiego.

Dziś chciałbym napisać o spotkaniu Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków, które odbyło się 28 czerwca 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Spotkaniu ważnym ze względu na wydarzenia, jakie miały podczas niego miejsce. Tradycyjnie przewodniczył mu prezes Hubert Pobłocki. Uczestniczyli znamienici goście, m.in. senator Andrzeja Grzyb, poseł Jan Kulas, prof. Maria Pająkowska-Kęsik, prof. Stefan Raszeja, Małgorzata Gładysz - przedstawiciel Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Urszula Domachowska - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Starogardzie, Ryszard Gajda - radny Rady Miasta Starogard, Edmund Zieliński - honorowy prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Gdańsku i wielu innych. Nie zabrakło też przedstawicieli trójmiejskich mediów, m.in. "Dziennika Bałtyckiego" i miesięcznika "Nasz Gdańsk". Było to już 36. z kolei spotkanie Trójmiejskiego Klubu. Rozpoczął je tradycyjnie pan Hubert Pobłocki swoim kociewskim wierszykiem:

Toć wejta jano chto sia na Kociewiu urodził,

tamuj do kościołów i szkołów chodził,

choćby był dalek wew świat przecz wyjechany,

ten zawdi nazatki dó nas przyjdzie, jak do mamy.

Następnie podziękował wszystkim, którzy pomagali w dotychczasowej pracy. Szczególne podziękowania kierował do sponsorów spotkań - Piekarni-Cukierni EL Eugeniusza Lipińskiego z Wrzeszcza, Jadalni "Zielony Smok" z Gdańska i Panom Morawskim z Jabłoniowego Dworu w Maleninie.

Kolejne zdania wystąpienia Pana Pobłockiego były dla większości z zebranych zaskoczeniem, gdyż złożył On swoją rezygnacją z funkcji Prezesa Klubu. Nie pozostawił jednak po sobie pustki, gdyż zarekomendował na swojego następcę Przemysława Kiliana, który dał się poznać uczestnikom spotkań wynikami swoich badań socjologicznych o mieszkańcach Morzeszczyna i okolic.

Pan Kilian opowiedział zebranym o sobie, swoim kociewskim pochodzeniu i studiach. Został wybrany na nowego Prezesa Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków przez aklamację.

Po wyborze przystąpiono do realizacji zapowiedzianego programu spotkania. Pani Izabela Czogała zaprezentowała najnowszy jubileuszowy (dziesiąty) numer rocznika "RYDWAN", wydawany przez Muzeum Ziemi Kociewskiej. Odczytała słowo wstępne od wydawcy oraz opowiedziała krótko o historii rocznika, a następnie omówiła artykuły w nim zawarte, zachęcając do ich czytania. Kończąc zaprosiła w imieniu Wydawcy - dyrektora muzeum Andrzeja Błażyńskiego oraz swoim własnym do pisania artykułów do kolejnego, jedenastego numeru rocznika.

Kolejnym mówcą był Krzysztof Kowalkowski, który opowiedział zebranym o złożeniu 26 czerwca kwiatów pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego patrona TKK, w 50. rocznicę odsłonięcia pomnika. Kwiaty w imieniu klubu złożyli Przemysław Kilian i Krzysztof Kowalkowski, którego żona Elżbieta uwieczniła tę okoliczność na zdjęciach. Następnie poinformował o zamieszczeniu referatu o Janie III Sobieskiego, który wygłosił podczas spotkania kwietniowego w Kociewskim Magazynie Regionalnym. W ostatniej części swojego wystąpienia w skrócie omówił swój artykuł "Działalność Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 2005-2014" zamieszczony w RYDWANIE, zachęcając do jego przeczytania. Jak wspomniał, artykuł jest bogato ilustrowany i opisuje początki klubu oraz jego kolejne spotkania.

Następnie poseł Jan Kulas zaprezentował książkę "Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz pod redakcją Jana Kulasa i Kazimierza Ickiewicza. Pół wieku pracy i życia dla Tczewa". Biografia pani doktor, absolwentki Akademii Medycznej w Gdańsku, a tczewianki z wyboru, spotkała się z dużym uznaniem.

Następnie zabrał głos senator Andrzej Grzyb, który wspomniał dziesięcioletnią działalność Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków. Dziękując prezesowi Hubertowi Pobłockiemu za jego wieloletnie zaangażowanie w prowadzenie Klubu, wręczył mu Orła Senatu RP oraz list gratulacyjny. Życzenia w imieniu Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza złożyła pani Małgorzata Gładysz. Członkowie zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej Prezes Mirosław Kalkowski, Sekretarz Ryszard Szwoch oraz Urszula Domachowska złożyli podziękowania Panu Pobłockiemu i poinformowali o nadaniu mu tytułu Honorowego Członka TMZK. Jest to dopiero 8 tytuł w całej historii działania TMZK.

Spotkanie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków uświetnił rodzinny koncert znakomitej pianistki Ewy Pobłockiej i jej dwóch córek, śpiewaczki Ewy Justyny i pianistki Marii Kamili. Swój występ rozpoczęły od "Ody do młodości" z kociewskim tekstem Huberta Pobłockiego. Następnie były m.in. utwory Chopina i Schumana. Ich koncert spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem, zachwyceni Kociewiacy obdarowali artystki wieloma bukietami kwiatów.

Oczywiście nie mogło zabraknąć haftów Marii Leszman z Pelplina i Katarzyny Nowak z Tczewa oraz tradycyjnego poczęstunku - kawy i ciast serwowanych przez niezawodnych sponsorów.

Krzysztof Kowalkowski
sobota, 4 lipca 2015

I tak oto powstała gałąź sztuki - grafika nagrobna!Za mostkiem na Piesienicy, w miejscu, gdzie droga z Nowej Wsi Rzecznej rozgałęzia się na Stary Las i Semlinek, na sporym wzniesieniu znajduje się grób z prawie zatartym napisem Hertzberg. Prawdopodobnie i to byłoby nie do odczytania, gdyby nie wiedza, kto był nawet jeszcze w okresie międzywojennym właścicielem tutejszego majątku ze ślicznym pałacem w równie ślicznym parku.

KOCIEWIE. Jak ubierały się kobiety w Leśnej Jani w 1880 roku!Regina Sikorska podarowała mi niedawno niezwykły przedmiot - pieczołowicie owiniętą i zamkniętą w pudełku ORWO FILM szklaną płytkę, wykonaną przez jej tatę Wacława Talarskiego, fotografa, który przybył do Starogardu z Inowrocławia i od 1 kwietnia 1932 roku prowadził przy ulicy Warszawskiej 11 (dziś Sobieskiego) w kamienicy naprzeciwko nieistniejącego już kina Sputnik zakład fotograficzny.