niedziela, 30 listopada 2003

Pinczyn. Iwona Loroch o gimnazjum

Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie gmina Zblewo jest placówką szczególną. Szczególną, bo w jego skład wchodzą aż 3 szkoły. Pierwsza to
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, druga Gimnazjum im. ks. Stanisława Hoffmanna, a trzecia to filia szkoły w Bączku. Dyrektorem szkoły jest od czterech lat Iwona Loroch. Zastępczynie to: Joanna Sawczyn i Kazimiera Czerniga. Czyli pełna feminizacja, bo i sekretariat prowadzi Jolanta Dróżkowska.

Z 9 sal lekcyjnych korzysta 463 uczniów. Dwie z nich zostały wygospodarowane własnym sumptem. Nauczyciele nie mają pokoju nauczycielskiego, bo oddali go na salę lekcyjną. Podczas przerw czy okienek 3 przebywają w pokoju nauczycielskim. Dwa lata temu ks. kanonik Henryk Mindykowski użyczał miejsca w przykościelnej salce katechetycznej.

- Powodem do dumy jest nasza szkolna izby regionalna, wysokie lokaty w ogólnopolskiej klasyfikacji żeńskiej drużyny piłki nożnej. W ubiegłym roku szkolnym uczeń naszego gimnazjum został laureatem wojewódzkiego etapu konkursu wiedzy biologicznej, uczniowie zdobywali też pierwsze miejsca w Olimpiadzie Wiedzy o Kociewiu, konkursach dziennikarskich i sportowych. W gminnym konkursie języka angielskiego zajęły miejsca 1-3. Brały udział w powiatowym konkursie poezji i prozy, konkursie wiedzy o regionie. Nasza szkoła specjalizuje się w edukacji regionalnej.- powiedziała nam pani dyrektor.

Warto dodać, że szkoła została wyróżniona w ubiegłorocznej edycji konkursu Gazety Wyborczej "Szkoła z klasą", a teraz przymierza się do uzyskania certyfikatu kuratoryjnego. W szkole działa wiele kół zainteresowań, które nauczyciele społecznie prowadzą po godzinach pracy, Funkcjonują kółka polonistyczne, matematyczne, plastyczne, języka angielskiego, niemieckiego,
Informatyczne, ekologiczne, szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody, Koło miłośników książki, szkolny klub europejski, Uczniowski Klub Sportowy, koło sportowe, taneczne, dziennikarskie i chór szkolny. Liga Tęgich Głów to koło przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W szkole prowadzone są zajęcia języka angielskiego oraz języka niemieckiego w systemie obowiązkowym. Dla uczniów klas IV-VI zajęcia odbywają się w wymiarze trzech godzin tygodniowo w przypadku języka wiodącego i jednej godziny drugiego nauczanego języka, zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy językowe.

Uczniowie klas I-III uczęszczają na zajęcia języka angielskiego w wymiarze jednej godziny w tygodniu, poza tym w zespole prowadzone są zajęcia językowe w przedszkolu. Nie brakuje osiągnięć sportowych obok wspomnianych już dziewcząt - piłkarek nożnych, które zajmują dobre szóste miejsce w kraju szkoła uczestniczy w marszach na orientację, mistrzostwach gminy w siatkówce i koszykówce dziewcząt, mistrzostwach powiatu w: mini siatkówce, mini- koszykówce, powiatowym turnieju piłki siatkowej, wojewódzkim halowym turnieju piłki nożnej, ogólnopolskim turnieju piłki nożnej, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży oraz turnieju piłki nożnej im. Marka Wielgusa.

W szkole funkcjonuje stołówka, która mieści się w świetlicy szkolnej. Obiady są bardzo smaczne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Codziennie 255 uczniów Zespołu korzysta z możliwości zjedzenia ciepłego posiłku w szkole. Aż 157 uczniów korzysta z dożywiania. Jest to wynik stałego ubożenia mieszkańców gminy.

Gdyby nie kłopoty lokalowe, pani dyrektor spokojnie mogłaby powiedzieć, że nie ma żadnych zmartwień. Musimy przyznać, że rzadki to przypadek. Przecież my tak lubimy ponarzekać.

Tekst i foto: Jarosław Stanek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz