niedziela, 22 sierpnia 2010

Kalwaria Kociewska w Bytoni

"Zarówno sztuka, jak i ojczyzna, same przez się niewiele znaczą.
Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu" - Witold Gombrowicz

Niektórzy mawiają, że możliwość tworzenia to jeden z najpiękniejszych darów, jaki otrzymaliśmy od Stwórcy, bo to właśnie dzięki Niemu potrafimy za pomocą znaków i symboli poruszyć wyobraźnię odbiorców i dzielić się z nimi swoimi emocjami i przeżyciami. Pozwalamy innym ludziom zajrzeć w głąb siebie.


Z daru tego, ku radości mieszkańców Bytoni, korzystali twórcy ludowi z Kociewia i Kaszub, którzy brali udział w IV Plenerze Artystów Ludowych, odbywającym się w dniach od 8 do 18 sierpnia w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni..

Patronat honorowy nad IV Plenerem objęli: senator Andrzej Grzyb, starosta powiatu starogardzkiego Leszek Burczyk i wójt gminy Zblewo Krzysztof Trawicki. Z kolei patronat merytoryczny objęły: Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Gdańsku oraz Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Celem organizatorów pleneru jest, jak czytamy w przygotowanych przez nich zaproszeniach: "upowszechnianie sztuki ludowej Kociewia; malarstwa, rzeźby, haftu i plecionkarstwa oraz wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami ludowymi".

W plenerze wzięło udział około 30 artystów pochodzących z całego Pomorza, głównie z Kociewia.

Pokłosiem pleneru są wykonane przez rzeźbiarzy stacje Drogi Krzyżowej, ustawione przy bytońskiej kaplicy. Ksiądz proboszcz prałat Zenon Górecki w dniu poświęcenia Drogi Krzyżowej (18.08) nadał jej nazwę "Kalwarii Kociewskiej". Nazwa ta ma symboliczny wymiar. Nie mam tutaj na myśli tylko nawiązania do przynależności regionalnej Bytoni, ale także postać zapomnianego niestety patrona Kociewia - św. Rocha, którego imię nosi bytońska kaplica.

W dniu poświęcenia Kalwarii Kociewskiej, odbyło się także w ZSP w Bytoni uroczyste zakończenie IV Pleneru Artystów Ludowych Pomorza, gdzie zgromadzili się nie tylko artyści biorący udział w plenerze, ale także mieszkańcy Bytoni, wśród których znajdowało się, co trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić, bardzo wielu uczniów miejscowej szkoły. Warto również zaznaczyć, że w ZSP w Bytoni szczególną uwagę przywiązuje się do edukacji regionalnej młodych ludzi. W szkole utworzono przepiękną Izbę Twórczości Ludowej Kociewia, która z roku na rok wzbogaca się w coraz to nowe eksponaty.

Na zakończenie pleneru Bernard Damaszk zgłosił pomysł powołania przy Zespole Szkół Publicznych w Bytoni Kociewskiego Uniwersytetu Ludowego.

ZDJĘCIABrak komentarzy:

Prześlij komentarz