sobota, 11 października 2003

Wieś pięknieje

Program odnowy wsi funkcjonuje od 2 lat. Pod egidą marszałka województwa pomorskiego w ubiegłym roku uczestniczyło w tym programie 6 sołectw- Zblewo, Pinczyn, Kleszczewo, Bytomia, Borzechowo, Radziejewo. W tym roku doszło jeszcze jedno sołectwo- Jezierce.. było więcej chętnych (Karolewo, Miradowo, Cis). - Niestety, mogliśmy w tym roku wytypować tylko jedno sołectwo i w wyniku losowania wypadło na Jezierce- mówi Ewa Jędrzejewska. Czy mieszkańcy wsi w ogóle zdają sobie sprawę w czym uczestniczą? - Procedura jest taka, że na pierwszym spotkanie jest tak zwanym zebraniem wiejskim. Podczas obrad wybierana jest grupa liderów, którzy muszą być przeszkoleni. Oni opracowują projekt odnowy wsi. Musza jak najlepiej spisać się i zaprezentować swoje pomysły i koncepcje. Następnie projekt przedstawiony jest na zebraniu wiejskim.Zebranie wiejskie w Bytonii zaowocowało sukcesem. Zjawiło się na nim około 60 osób. To i tak bardzo dużo, gdyż zwykle przychodziło 3 razy mniej. Projekt oparliśmy o życzenia mieszkańców. Przedtem wyszliśmy do wszystkich z ankietami i na ich podstawie mogliśmy stwierdzić czego sobie życzą mieszkańcy. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w planie odnowy wsi. Na kolejnym zebraniu jedynie dopowiedziało się kilka niezbędnych rzeczy i tak na pierwszym planie jest stworzenie kawiarenki internetowej. Kolejne zadanie jest znacznie większe, dlatego zostało podzielone na etapy. Urządzamy centrum rekreacyjno- sportowe. Chcemy stworzyć dla dzieci bezpieczny plac zabaw. Aktywnie uczestniczyli wszyscy dorośli mieszkańcy poprzez udział w ankietach. Istotą programu jest fakt, że konieczny jest udział trzech grup: mieszkańców, partnerów i sponsorów oraz gminy.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli studenci z Politechniki Gdańskiej z wydziału architektury. Odbyli oni u nas praktykę zawodową, w ramach której pod kierunkiem swojej pani profesor wykonali solidną pracę. Studenci wykonali kilka projektów : koncepcję zagospodarowania ścieżek rowerowych, koncepcję zagospodarowania plaży nad jeziorem Niadeckim, zagospodarowanie stadionu zblewskiego oraz terenu rekreacyjno- sportowego w Bytomii. Nasi goście mieli również koncepcję urządzenia kwater turystycznych ora całego terenu wokół szkoły. Trudno stwierdzić wartość materialna powyższych projektów. Zrealizowanie tych projektów to kwestia zdobyci środków materialnych na ich wykonanie. Jest taka zasada, że gmina musi dać 15 % wkładu własnego. Praca studentów jest bardzo piękna i ma ona służyć. Miejmy nadzieje, że w najbliższym czasie.

Wszyscy mieszkańcy chcą wiedzieć co, gdzie i kiedy...
Jeżeli chodzi o plażę to musimy przełamać pewne bariery. Teren należy do Nadleśnictwa w Kaliskach i trudno nam się dogadać z tamtejszymi władzami. Prosiliśmy wiele razy o współpracę, a słyszymy jedynie odpowiedź, że lasy rządzą się swoimi prawami.. można mieć jednak swoje marzenia... , my chcemy wszystko załatwić polubownie, ale kiedy to będzie? Studenci przedstawili naprawdę przepiękną koncepcję zagospodarowania plaży. Teren byłby urządzony zgodnie z naturą. Jest to las ochrony i oczywiście zawarte jest to w naszym projekcie. Myślę, że pan nadleśniczy zmieni swoje zdanie. Korzystniej jest, gdy teren jest zagospodarowany, niż dziko użytkowany. Najlepiej pan nadleśniczy chciałby aby zamknąć wszystkie lasy i zabronić wchodzenia do nich ludziom. A ma to być wręcz przeciwnie. Chcemy od najmłodszych lat edukować tych najmłodszych. Chcemy uczyć dzieci od najmłodszych lat jak powinien zachować się człowiek w lesie. Co wolno, a czego nie. Jako jedyna gmina zostaliśmy uhonorowani listem gratulacyjnym. Aby koncepcja stała się prawdziwym projektem wystarczy ją sformalizować. Ścieżka rowerowa ma zaczynać się w Radziejewie i przebiegać przez Borzechowo, Mały Bukowiec, Twardy Dół, Bytomię i Cis. Ma ona mieć około 17 km. Według nas powinna mieć środki dydaktyczne.

Urządzenie takiej ścieżki jest bardzo kosztowne. Całkowita suma wyniknie podczas robienia projektu. W strategii sołectw ta ścieżka jest. Zaplanowano ją w ramach planu 10-letniego. Ostatnio zostały okrojone środki. Prace zaplanowane na ten rok muszą być wykonane w terminie od 15 września do 30 listopada bieżącego roku. Czasu jest coraz mniej. Tyle mówi się o drogach rowerowych, ale jak na razie żadna nie powstała. - Nasza ma być zbudowana na istniejących duktach leśnych. Nasze pomysły są realizowane na miarę środków. W planie jest również plaża. Będziemy do tego konsekwentnie dążyć. Trudno nam powiedzieć czy będzie ona za rok, czy za dwa lata.

Tu głównie jest społeczeństwo rolne i to co robimy dla wsi robimy pod kątem turystycznym. Chcemy żeby jak najwięcej osób przyjeżdżało do nas i dlatego działamy w taki sposób. Wszystko szłoby o wiele szybciej. Jak wszędzie prace powstrzymuje brak pieniędzy. Ciągle jest ich za mało.

Izabella Lemańczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz