poniedziałek, 4 maja 2015

BARBARA DEMBEK-BOCHNIAK. ŚWIĘTO STRAŻAKÓW – ŚW. FLORIANA – W PARAFII PĄCZEWO4 maja 2015 roku w pączewskim kościele wicedziekan Dekanatu Skórzeckiego ks. Ireneusz Nowak odprawił Mszę Św., podczas której modliliśmy się przez wstawiennictwo św. Floriana o opiekę Bożą dla strażaków.


Oprócz drużyn parafialnych OSP z Pączewa i Wolentala przybyli strażacy z innych gminnych drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej. Ksiądz Nowak przypomniał postać świętego. Wszystkim strażakom złożył serdeczne życzenia, aby cechy ich patrona - odwaga, męstwo, zawierzenie Chrystusowi, zawsze były im bliskie. W imieniu strażaków księdzu dziekanowi Nowakowi podziękował Komendant Gminny OSP Skórcz dh Antoni Chyła. Zaproponował, aby w dzień św. Floriana w kościele w Pączewie corocznie gromadzili się strażacy nie tylko z parafii Pączewo, ale jak dziś - z całej gminy Skórcz. Ks. Nowak przyjął propozycję z radością.

Na zakończenie wykonaliśmy wspólne zdjęcie strażaków z ks. Nowakiem. Jak widać, i co szczególnie cieszy, licznie przybyli najmłodsi strażacy. Na zdjęciu widać trzy pokolenia druhów!

Po Mszy Św. strażacy zapalili znicze i modlili się przy pomniku ku czci ofiar II wojny światowej (wśród których był też współzałożyciel OSP w Wolentalu) oraz przy grobach druhów na pączewskim cmentarzu.

Barbara Dembek-BochniakBrak komentarzy:

Prześlij komentarz