środa, 1 kwietnia 2015

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI. "Słoneczniki" 2014 wręczone
W sobotę 28 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach już po raz jedenasty odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Kaliska - "Słonecznik 2014".

Nagroda ta ma charakter honorowy i przyznawana jest osobom, organizacjom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy Kaliska w minionym roku, czy też wykazały się szczególnymi osiągnięciami. Nagroda przyznawana jest w pięciu dziedzinach: pracy społecznej, kultury, edukacji, sportu oraz przedsiębiorczości. Od kilku lat przyznawane są również Słoneczniki Honorowe za całokształt działalności na rzecz gminy. Kandydatury do nagrody zgłaszane są przez instytucje, organizacje gminne, zakłady pracy, przedstawicieli władz i samorządów oraz osoby indywidualne. W tym roku zgłoszono do nagród 20 kandydatów. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała Kapituła którą tworzyli: wójt gminy Kaliska Sławomir Janicki, pan Zbigniew Toporowski - przewodniczący Rady Gminy Kaliska, pani Zofia Czarnowska - przewodnicząca Komisji Edukacji i do spraw Społecznych Rady Gminy Kaliska, pan Marian Kujawski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska, pan Grzegorz Pawłowski - członek Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska, pan Karol Gołąbek - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach, pan Wojciech Wałaszewski - dyrektor Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach, pani Mirosława Borucka - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach oraz pani Beata Wysokińska - kierownik Referatu do spraw kultury i świetlic Urzędu Gminy Kaliska. Zgodnie z regulaminem spośród zgłoszonych kandydatów kapituła w każdej z dziedzin przyznaje jedno lub dwa wyróżnienia oraz jedną nagrodę. Ponadto kapituła zdecydowała o przyznaniu trzech "Słoneczników Honorowych".

Uroczystość zaszczycili też swoją obecnością: wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki, starosta starogardzki Leszek Burczyk oraz piszący te słowa autor monografii gminy Kaliska Krzysztof Kowalkowski. Galę wręczenia nagród bardzo sprawnie poprowadził pan Łukasz Racławski ze Starogardu, a oprawę muzyczną uroczystości zapewnił świetnie grający zespół muzyczny "Akord" pod batutą Zygmunta Beyera. Dodać należy, że w trakcie uroczystości dwie piosenki pięknie zaśpiewały dziewczęta z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

Gości serdecznie powitał wójt gminy Sławomir Janicki. Podkreślił, że działający od wielu lat z Zblewie zespół "Akord", którego inicjatorem powołania był pan Krzysztof Trawicki, działa obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Uroczystości rozpoczął pokaz multimedialny prezentujący inwestycje, przedsiębiorczość i kulturę gminy Kaliska w minionym roku. Po powitaniu przyszedł czas na wręczanie nagród.Uroczystość zakończył piękny koncert zespołu muzycznego "Akord" pod batutą Zygmunta Beyera, a jego wykonanie "Marsza Radetzky"ego" Johanna Straussa (ojca) spotkało się z ogromnym aplauzem i bisem wymuszonym przez uczestników spotkania. Dodać należy, że drugiej części koncerty zespołu Akord wystąpił jego założyciel Krzysztof Trawicki grając na swoim ulubionym akordeonie.W kategorii praca społeczna:

Wyróżnienie otrzymała Angelika Kinowska.

Nagrodę Słonecznika 2014 otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach, której członkowie po raz kolejny zdobyli mistrzostwo powiatu. W tej dziedzinie od wielu lat zdobywają najwyższe lokaty. Uczestniczą także podczas organizacji różnego rodzaju imprez czy uroczystości.


W kategorii kultura:

Wyróżnienie otrzymał pan Feliks Światczyński.

Nagrodę Słonecznik 2014 r. otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Iwiczna, które z powodzeniem promuję gminę Kaliska poza jej granicami oraz z zaangażowaniem dba o sprawy swojego sołectwa. Największym sukcesem minionego roku było przygotowanie stoiska promocyjnego, na którym przygotowano pyszną zupę regionalną "parzybrodę", dzięki czemu gmina Kaliska uzyskała tytuł "Super Gminy" podczas Kociewskich Śpiewogier w Grodzisku Owidz.


W kategorii edukacja:

Wyróżnienie otrzymała Anna Krużycka, a wyróżnienie specjalne Piotr Kaczorowski, uczeń Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach, który zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Matematyka wygrywa".

Nagrodę w tej kategorii otrzymała pani Krystynia Burczyk nauczycielka kaliskiego gimnazjum, którego uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Wraz z uczniami odniosła wiele sukcesów, w tym na kuratoryjnych konkursach matematycznych.W kategorii sport:

Wyróżnienie otrzymała Beata Zaręba, od wielu lat działa na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Nagrodę Słonecznik 2014 przyznano pani Ewie Ryngwelskiej, która od wielu lat prowadzi treningi z aerobiku dla pań - mieszkanek gminy Kaliska.


W kategorii przedsiębiorczość:

Wyróżnienie otrzymał pan Piotr Freitag prowadzący Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy "KUNER" w Piecach.

Nagrodę Słonecznik 2014 otrzymał pan Mirosław Szramka, właściciel Zakładu Handlowo-Usługowego, Blacharstwo, Lakiernictwo we Franku, który swoją działalność rozpoczął w 1990 roku. Obecnie jego zakład jest jedną z najnowocześniejszych firm na Pomorzu, dbająca przede wszystkim o ekologię i o warunki pracy. Firma daje zatrudnienie ponad dziesięciu osobom.Kapituła przyznała dwa Słoneczniki Honorowe.

Pierwszy z nich otrzymał pan Wojciech Chmielecki, założyciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "OLA" w Kaliskach, którego marka rozpoznawana jest w kraju i zagranicą. W swojej ponad 25-letniej działalności firma przeszła różne etapy rozwoju, z powodzeniem sięgając także po środki z Unii Europejskiej. Jest to solidny zakład pracy ze stabilną pozycją na rynku, dający zatrudnienie głównie mieszkańcom gminy.

Drugą nagrodę honorową Kapituła przyznała Janinie Mucha - wieloletniej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Piecach. Pani Mucha, została przewodniczącą najliczniejszego w gminie i najdłużej działającego koła gospodyń wiejskich w 1981 roku i funkcję tę z powodzeniem pełniła przez 31 lat. Laureatka aktywnie udzielała się w pracach Spółdzielni Kółek Rolniczych, będąc członkiem Rady Nadzorczej, a także zasiadała w Wojewódzkiej Radzie Kobiet. Pełniła również funkcję radnej gminy.

Krzysztof KowalkowskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz