poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Zespół "Cały Twój" - historia i zdjęcia

Materiał z 26.10.2006 r.
Rzadko się zdarza jubileusz muzycznego zespołu obchodzony w świątyni. Ale tu to nie dziwiło. Przecież Jubilat uświetnia msze święte od 25 lat. Przybliżmy w skrócie jego historię, którą przeczytano w kościele pw. św. Jakuba Apostoła Starszego oraz pokażmy uroczystość na zdjęciach..."Cały Twój" rozpoczął działalność w parafii św. Anny w Borzechowie na przełomie lipca i sierpnia 1981 r. Zapał entuzjastów powstania zespołu wzbudził niesamowity śpiew pielgrzymów w borzechowskim kościele, którzy wędrowali na Jasną Górę. W sprawę mocno zaangażował się ówczesny borzechowski proboszcz ks. Zdzisław Benedict, dobry duch zespołu, oczywiście obecny w sobotę na jubileuszu.
W latach 1982 - 83 podjęto próbę upiększania śpiewem apeli z okazji 600-lecia obecności Matki Bożej na Jasnej Górze. Był to okres intensywnej pracy zespołu i próba zakończyła się sukcesem. Zespół w pełnym składzie w każdą niedzielę śpiewał na apelach. I Utwierdzał się w przekonaniu, że taki śpiew staje się pasją jego członków. Ks. Zdzisław robił wszystko, aby zespół istniał, śpiewał i się rozwijał.


Ten okres nazywany jest borzechowskim. W notatkach o historii jest wspomnienie wyjazdu z ks. Zdzisławem Benedictem do Warszawy, podczas którego "Cały Twój" gościł u Ojca Szczepana Kośnika. Tam śpiewem uświetniał mszę świętą. Wyjazd zintegrował członków zespołu i umocnił w przekonaniu, że robią coś wspaniałego. Jeszcze bardziej uduchowieni wrócili w 1984 r. z Częstochowy. Śpiewali: "Tyś Królową polskiej ziemi, pod Twym berłem polska młodzież pragnie żyć. Myśmy Twymi poddanymi, razem z Tobą poprzez życie chcemy iść."
Ks. Zdzisław był fundamentem zespołu. To on przelał na zespół moc wiary, siły i przekonanie, że ważne jest pielęgnowanie tego, co Bóg daje w darze oraz aby śpiewem zachęcać innych do modlitwy.
Podczas apeli w modlitwie za papieża Jana Pawła II narodziła się myśl, aby nazwa zespołu nawiązywała do słów, które wypowiedział przed obrazem Matki Bożej: "Cały Twój jestem Maryjo". Ta myśl dała początek nazwie "Totus Tuus", czyli "Cały Twój".
Działalność zespołu w tym czasie to liczne występy w sąsiednich parafiach, udział w festiwalach pieśni religijnych oraz gminnych uroczystościach.


W 1990 r. nastąpiło rozstanie z ks. Zdzisławem, który opuścił borzechowską parafię.
W kalendarium zespołu wpisał się również znaczący okres śpiewu w parafii Sumin, gdzie za przyzwoleniem i aprobatą ks. Stefana Rogowskiego "Cały Twój" uświetniał msze święte. Ogromną jego podporę stanowiło czteroosobowe rodzeństwo z Sumina.
Przełom w działalności nastąpił w czasie Festiwalu Pieśni Maryjnej w Lubichowie w maju 1994 r. 25-osobowy zespół z akompaniamentem gitary i akordeonu otrzymał wyróżnienie. Nawiązano też współpracę z zespołem "Moria" działającym przy lubichowskiej parafii. Wspólny śpiew przyniósł obopólną korzyść - z jednej strony doświadczenie, z drugiej szeroki repertuar pielgrzymkowy.
Nowym opiekunem został ks. Jan Kulas, proboszcz lubichowskiej parafii. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu, wsparciu i finansowaniu różnych przedsięwzięć zespół mógł się rozwijać i osiągać sukcesy. Wystarczy wspomnieć chociażby zakup strojów dla wszystkich członków, finansowanie warsztatów doskonalących dykcję i emisję głosu oraz wyjazdy do Częstochowy czy udostępnienie salki katechetycznej, w której odbywały się próby. Do zespołu zaczęły napływać nowe osoby, a w 2000 r. dołączyły nowe siły z zespołu "Flauto Dolce" działającego przy parafii Wda.
Okres "lubichowski" to także czas wytężonej pracy i przygotowań, szczególnie przed występami na licznych festiwalach, przeglądach oraz konkursach wokalistów. "Cały Twój" występował w Skórczu, Tczewie, Tucholi i Starogardzie. Zapraszano go na uroczystości gminne - religijne i świeckie. Szczególnym osiągnięciem, przy zaangażowaniu nowego opiekuna ks. Jana, było nagranie płyty dla Ojca Świętego i wręczenie jej w czasie jego pobytu w Pelplinie podczas pielgrzymki w 1999 r. Dzięki wsparciu ks. Jana oraz licznych sponsorów, którym dziękowano w kościele, zakupiono sprzętu nagłaśniający.
Zespół ogromnie przeżył wyjazd na Jasną Górę w lutym 2005 r., gdzie był odpowiedzialny za oprawę muzyczną podczas mszy świętej i Apelu Jasnogórskiego podczas pielgrzymki maturzystów diecezji pelplińskiej. Msza, którą celebrował ks. Biskup Jan Bernard Szlaga, transmitowana była przez Radio "Głos", a apel przez telewizję "Trwam".
O zdobytych nagrodach pisaliśmy wyżej.
Na uroczystość przybyli też byli członkowie, nieraz z bardzo daleka, aby świętować ten dzień. W pewnym momencie dołączyli do obecnego składu i śpiewali razem z nimi. I to były chyba najpiękniejsze chwile.
Oprac. Tadeusz Majewski
Tekst za magazynem "Kociewiak" - dodatek do piątkowego wydania "Dziennika Bałtyckiego"

Zdjęcia
1.
Kierownik zespołu Adam Benkowski: " Cały Twój" jubileusz zespół zawdzięcza zarówno ks. Zdzisławowi jak i ks. Janowi. Cieszymy się, że na drodze do sukcesu, jakim jest 25-lecie działalności, znaleźli się tacy opiekunowie. Chcemy im za to serdecznie podziękować. Pragniemy też podziękować tym, którzy pomogli w zorganizowaniu jubileuszu: jeszcze raz ks. kanonikowi Janowi Kulasowi, Jerzemu Fiałkowi - dyrektorowi gimnazjum w Lubichowie, Bronisławowi Szneiderowi - nadleśniczemu Nadleśnictwa w Lubichowie, Barbarze Szwed - prezes banku w Lubichowie, Teresie i Edmundowi Heroldom ze Zblewa, Tadeuszowi Włodarczykowi ze Skórcza, Eugeniuszowi Piechowskiemu ze Starogardu, Franciszkowi Lewickiemu z Lubichowa, Henrykowi Kubińskiemu z Lubichowa, firmie Agmar, Barbarze i Tedeuszowi Doeringom, Janowi Jasińskiemku ze Zblewa, Edmundowi Błańskiemu z Lubichowa. Dziękujemy też tym, którzy przyczynili się do rozwoju zespołu w czasie 25-letniej działalności: ks. prałatowi Zdzisławowi Benedictowi, ks. kanonikowi Janowi Kulasowi, Zbigniewowi Probe, Krzysztofowi Trawickiemu, Grażynie i Tadeuszowi Ormanin z Lubichowa, Bronisławowi Schneiderowi i Henrykowi Kubińskiemu.

2. Teraz "Cały Twój" śpiewa w kościele. Gitary i chór, i religijne pieśni. Nasz polski, delikatny, liryczny gospel, chyba bardziej pasujący do polowych postojów pielgrzymek niż do monumentalnych wnętrz świątyń. Fot. Tadeusz Majewski

3. Włodarze gminy: przewodniczący RG Czesław Cichocki, wójt Ryszard Alechniewicz i sekretarz UG Sławomir Bieliński w trochę nietypowym dla siebie miejscu. Za chwilę będą składać gratulacje Jubilatom. Fot. Tadeusz Majewski

4. Kwiatów w tym dniu było co niemiara. Ta kolejka czeka na wręczenie kwiatów zespołowi. Fot. Tadeusz Majewski

5.Bardzo wzruszające. Do zespołu dołączają jego byli członkowie. Fot. Tadeusz Majewski

6. A to już występ zespołu w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Tu obchody jubileuszu, już w warunkach świeckich, trwały do późna. Fot. Tadeusz Majewski

7. A tu ks. Zdzisław Benedykt, który dostał kwiaty od zespołu. Fot. Tadeusz Majewski

PRZEJDŹ DO MATERIAŁU "SREBRNY JUBILEUSZ" ZESPOŁU "CAŁY TWÓJ"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz