środa, 17 stycznia 2007

UM Starogard - informacje 17.01.2007

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 17 stycznia 2007 r.
Przy okazji wystawy gołębi, która miała miejsce w ostatnich dniach w Gdańsku, poprzez działaczy Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Prezydent Miasta Edmund Stachowicz poznał pana Franciszka Zielińskiego, który od 1959 r. mieszka na stałe w USA.
W trakcie spotkania w swoim gabinecie w asyście znamienitych gołębiarzy z Polski i zza oceanu prezydent rozmawiał z panem Franciszkiem Zielińskim na wspólne tematy. A okazało się ich być wiele, bo gość naszego miasta oprócz tego, że ma u nas rodzinę i wspiera działania starogardzkich - i nie tylko - gołębiarzy, to sam jest zapalonym hodowcą tych pięknych ptaków i prezesem tamtejszego związku hodowców, to przede wszystkim ma bogate doświadczenie samorządowe. Jeszcze przed wyjazdem na stałe do Ameryki był radnym w Krośniewicach koło Kłodzka, a w USA zasiada w radzie miasta Wallingford,w stanie Connecticut, w którym mieszka. Pan Zieliński jest też członkiem kierownictwa Polskiego Związku Narodowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Gość prezydenta wystąpił z inicjatywą sprawdzenia czy miasto Wallingford byłoby skłonne nawiązać współpracę ze Starogardzem.

W związku z opracowywaniem "Koncepcji projektu rewitalizacji dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Hallera, Kanałową, Tczewską, Sobieskiego, Kościuszki, Lubichowską, Chojnicką, Chopina, Parkową oraz z parkiem w Starogardzie Gdańskim, wraz
z koncepcją studium wykonalności projektu rewitalizacji" prezydent miasta Edmund Stachowicz serdecznie zaprasza, przede wszystkim mieszkańców Starego Miasta, na spotkanie podsumowujące pierwszy etap prac nad w/w koncepcją, które odbędzie się dnia 31.01.2007 o godzinie 11.00 w sali nr 22 Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6.

W poniedziałek, 15 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość, na której
na wniosek Zarządu 34 Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Starogardzie Gdańskim, Prezydium Zarządu Głównego ZBŻZ i ORWP wyróżniło Medalem Pamiątkowym: prezydenta miasta Starogardu Gdańskiego Edmunda Stachowicza,
płk dypl. rez. Wiesława Rutkowskiego; Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ i OR WP wyróżniło: Medalem Pamiątkowym - kmdr por. rez. Tadeusza Rocławskiego, dyplomem - prezesa Klubu Oficerów Rezerwy mjr w st. spocz. Czesława Karczewskiego, prezesa Klubu Strzeleckiego "Tarcza"LOK Mariana Maziuka, przedstawiciela Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Jarosława Ottę.
Minister Obrony Narodowej wyróżnił Brązowym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju" por. mar. rez. Dariusza Glinieckiego.
Wojskowy Komendant Uzupełnień z dniem 12 stycznia br. mianował na stopień sierżanta
niebędącego w czynnej służbie wojskowej plut. Adama Wątkę.

W dniu 5 stycznia br. Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego ogłosił konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego, w formie
ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży,
wspieranie rozwoju wolontariatu poprzez prowadzenie Centrum Wolontariatu,
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozaszkolnych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, dla dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych,
zachowanie i upowszechnianie kultury kociewskiej.
W celu ułatwienia złożenia właściwej oferty, z inicjatywy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, w dniu 12.01. br. zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone ogłoszonemu konkursowi. W spotkaniu uczestniczyło 42 przedstawicieli organizacji pozarządowych ze Starogardu Gdańskiego.

W dniu 29 grudnia 2006 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyła się uroczystość przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu województwa pomorskiego. Jedną z jednostek, która otrzymała samochód gaśniczy Star-Man GBA 2,5/16 była Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie Gdańskim.
Zakupiony w ramach partycypacji kosztów przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który przekazał 125.000 tys. zł, w tym kwota 60.000 tys. zł przekazana ze środków KSRG w ramach porozumienia pomiędzy
Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP i Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP. Pozostałą kwotę przekazał Urząd Miejski w Starogardzie Gd. w wysokości 256.000 tys. zł .
Przekazany samochód spełnia wszystkie parametry techniczne oraz standardy stawiane pojazdom pożarniczym.
Przeznaczony będzie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz także do zabezpieczania licznych imprez masowych organizowanych na terenie miasta Starogardu Gd.
Samochód ten w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miasta.
W uroczystościach uczestniczył Prezydent Miasta Edmund Stachowicz, Komendant Powiatowy mł. bryg. Eugeniusz Błyskal i Prezes OSP w Starogardzie Gd. dh Ł. Zblewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz