poniedziałek, 5 maja 2003

Starogard - Podatek od nieruchomości

Informacja prezydenta miasta w sprawie zmiany wysokości podatku od nieruchomości za 2003 rok. Nowe decyzje 19 marca br. uchwałą Rady Miejskiej obniżona została stawka podatku od nieruchomości w kategorii "pozostałe grunty" z 0,27 złotego do 0,08 złotego.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 43 w dniu 24 marca 2003 roku. Oznacza to, że z dniem 8 kwietnia weszła ona w życie, a zgodnie z prawem podatkowym nowa niższa stawka podatkowa obowiązuje do 1 maja 2003 roku.

Zgodnie z podjętą uchwałą podatek zostanie skorygowany proporcjonalnie do okresów obowiązywania stawek, to jest: za okres styczeń - kwiecień (4 miesiące) po 0,27 złotego za m2, a za okres maj - grudzień (8 miesięcy) po 0,08 złotego, co średnio w roku wyniesie 0,14 złotego. W związku z tym, że zmianie podlega ponad 8 tysięcy decyzji, naliczenie nowego wymiaru wymaga czasu na jego przygotowanie. Powyższa sytuacja powoduje, że drugą ratę podatku od nieruchomości należy zapłacić do dnia 15 maja w wysokości określonej w dotychczasowych decyzjach. Nadpłata, która powstanie po skorygowaniu decyzji, zostanie - zgodnie z dyspozycją podatników - im zwrócona bądź zarachowana na poczet następnych lat. Ponadto informuję, że podatnicy, których odwołania zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, nie otrzymają zmienionych decyzji do czasu rozpatrzenia ich wniosków przez organ odwoławczy. Jednocześnie przypominam, że wniesienie odwołania od decyzji podatkowej nie wstrzymuje jej wykonania.

W związku z zaistniałą sytuacją i przedłużeniem się terminu doręczenia nowych decyzji, chciałbym Państwa przeprosić i jednocześnie poprosić o wyrozumiałość i cierpliwość.

Prezydent miasta
Stanisław Karbowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz