środa, 24 września 2003

Chcą skupić akcje

W Zakładach Farmaceutycznych Polpharma pojawiło się ciekawe ogłoszenie. Zarząd spółki poinformował w nim, że firma SHANAN COMPANY B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) złożyła propozycję zakupu akcji spółki od wszystkich akcjonariuszy: osób - fizycznych, którzy wyrażą wolę sprzedaży swoich akcji do 30 września 2003 roku. Proponowana cena zakupu akcji wynosi 26 złotych za sztukę. Każda osoba, która zaakceptuje te warunki, powinna wypełnić i odesłać do 30 września na adres spółki specjalne oświadczenie o zamiarze sprzedaży swoich akcji. Wszyscy akcjonariusze, którzy wyrażą taką chęć, będą mogli je sprzedać od 1 października w Biurze Obrotu Akcjami Polpharma SA.Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane na tablicach ogłoszeń mieszczących się w siedzibie spółki - od 1 października. Dodatkowe info: tel. 563-10-66 (w godz. 9.00-14.00). W tej informacji nie ma nic nadzwyczajnego. Każdy może takie wezwanie ogłosić, ale spółka z Amsterdamu ma niewielkie szanse na nabycie znaczącej liczby akcji pracowników (obecnych i byłych). Pierwszeństwo mają obecni akcjonariusze, a główny (Jerzy Starak) stale powiększa swój udział w kapitale spółki. Gdy przyznawano akcje Polpharmy, były one warte gdzieś 13 złotych. Wiemy, że niektórzy z pracowników - mimo że nie mogli - już po cichu je sprzedało. Zwyczajnie stracili, a rynkowa wartość Polpharmy, patrząc na inwestycje, nadal będzie rosła. Sprzedawać więc czy nie? - oto jest pytanie. (jac)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz