wtorek, 23 września 2003

Uczelnia lada chwila.

Już niebawem rozpoczęcie roku akademickiego. Sprawdziliśmy jak postępują prace przy budowie siedziby Pomorskiej Wyższej Szkoły Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie. Uczelnia dotąd korzystała z siedziby na terenie Publicznego Gimnazjum nr 3, oraz z sal wykładowych w byłym "chemiku". Siedziba z prawdziwego zdarzenia powstaje w dobrym tempie. Przy ulicy Kościuszki w części hal po wytwórni baterii trwają prace, których zakres można tylko porównać z budową nowego obiektu. Praktycznie tyko mury pozostają stare. Wojciech Lademann, kwestarz tej prywatnej placówki powiedział nam, że w mieście jest bardzo dobra atmosfera dla wyższego szkolnictwa. Zaznaczył, że o powodzeniu przedsięwzięcia decydować będzie w znacznej mierze postawa Rady Miejskiej, od której to decyzji zależny jest dalszy rozwój szkoły. Władze uczelni planują zakup budynku po byłym biurowcu i jego modernizację, a docelowo przeznaczenie na akademik.Nobilitacja Dla Starogardu powstanie wyższej uczelni to niewątpliwie nobilitacja. Od 2 października do nauki przystąpi ponad 1000 studentów, podliczając studia dzienne, zaoczne i dyplomowe. Uczenia jest prywatna, a co za tym idzie płatna. - Czesne wynosi 1650 zł za semestr i jest najniższe w województwie pomorskim. Wpisowe to 400 zł -powiedziała nam Krystyna Wrycza, która jest kierownikiem działu księgowego na uczelni. Dodała, że szkoła jest przyjazna dla studentów. Studia trwają 3 lata i kończą się egzaminem dyplomowym. Licencjat uzyskany przez absolwentów uprawnia do kontynuowania nauki na magisterskich studiach uzupełniających. W. Lademann podkreśla, ze zajęcia prowadzone będą przez wybitnych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Morskiej. Rektorem jest dr hab. Zdzisław Kordel. Wśród wykładowców jest także obywatel Niemiec prof. dr Dieter Kortum z Bremen. Jako ciekawostkę podajmy, ze wykłady prowadził będzie także starogardzianin Jarosław Gabig. Ponadto kwestarz dodał, że wykłady będą prowadzone nie tylko przez teoretyków, ale także przez praktyków: pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej, kierowników wydziałów w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miejskim. Kierunki Kierunki studiów odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu. Są to: polityka socjalno -samorządowa, zarządzanie finansami i rachunkowość, ekonomika zarządzania przedsiębiorstwem, informatyka ekonomiczna. Natomiast studia podyplomowe będą prowadzone w kierunkach: informatyka, pedagogika specjalna, nowoczesna szkoła - metody aktywizujące, integracja europejska - obszary wiejskie i zarządzanie funduszami europejskimi. Warunki Uczelnia, w której prace są na ukończeniu - byliśmy i widzieliśmy - ma kubaturę ok. 2.600 m2, aulę mogącą pomieścić 226 studentów, 2 duże sale wykładowe, 12 pracowni ćwiczeniowych, 3 pracownie komputerowe i salę multimedialną, w której słuchacze będą uczestniczyć w wykładach za pośrednictwem łączy internetowych. Podczas naszego pobytu w siedzibie uczelni, odwiedził ją aby obejrzeć postępy wiceprezydent Starogardu Eugeniusz Żak. Był żywo zainteresowany kiedy nastąpi montaż podwieszanych sufitów. Dowiedzieliśmy się też, że przy obsłudze technicznej i administracyjnej obiektu znajdzie pracę 12-13 osób z naszego miasta. Drzewa zostają Pan kwestor zapytany o drzewa, które rosną przed budynkiem zdecydowanie zaprzeczył jakoby miały być one wycięte. Pierwotnie wystąpiono do Urzędu Miejskiego o zgodę na wycięcie jednego drzewa, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Kasztanowce zostaną jedynie przycięte. 2 października na ulicy Kościuszki 112/114 zabrzmi Gaudeamus Igitur. Będziemy tam, bo już dostaliśmy zaproszenie na tę uroczystość. Bez względu na głosy mówiące, ze to nie najlepsze miejsce dla uczelni - jest ona faktem. Pragniemy zwrócić uwagę, że oprócz prestiżu starogardzcy kupcy i restauratorzy zyskają nowych klientów. Kilkaset osób musi przecież coś zjeść i czegoś się napić. I to jest chyba dobra wiadomość. Tekst i foto: Jarosław Stanek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz