czwartek, 28 września 2006

Bobowo. Ilu nas


Ilu nas
Pod hasłem "Gminne statystyki" w "Bobowskiej Mili" czytamy, że gminę zamieszkuje 2896 osób. Najwięcej mieszka w Bobowie - 1296 zameldowanych; w Grabowie - 496; w Wysokiej (468); w Jabłówku - 340; w Grabowcu - 187; w Smolągu - 109.

W Bobowie najwięcej osób, bo 432, mieszka przy przelotowej ul. Gdańskiej.
W gminie przeważa płeć brzydka. W gminnej ewidencji "zamieszkuje" 1474 mężczyzn i 1422 kobiety. W 2006 r. na razie przyrost naturalny jest dodatni: urodziło się 28 dzieci, opuściło gminę na zawsze 10 osób. Odnotowano 16 ślubów.

Bezrobotni
W gminie jest 367 bezrobotnych, z czego 195 to kobiety. Z tego tylko 39 posiada prawo do zasiłku. Aż 104 osoby bezrobotne nie ukończyły 25. roku życia. 280 mieszkańców gminy to osoby długotrwale bezrobotne. 55 bezrobotnych (19 kobiet) ma powyżej 50 lat.
Aż 61 osób (17%) ogółu bezrobotnych nie posiada kwalifikacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz