środa, 6 września 2006

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Lalkowach

Historia kołem się toczy i dziwnie się tak plecie
jak wszystko na tym świecie.


Zarys historii KGW Lalkowy rozpoczyna się od 1931 r. W dokumentach zachowanych do dziś znajduje się roczne sprawozdanie Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego z siedzibą w Toruniu, gdzie podane jest, że w powiecie Gniew na 15 Kółek Rolniczych są KR:

Bobrowiec - prezes T. Cejrowski
Kamionka - prezes A. Kruk
Smętowo - prezes Michał Legawiec
Lalkowy - prezes Ks. Kurowski

Razem z K.R. organizowano koła kobiece, wówczas taka organizacja mogła nosić nazwę Koło Włościanek. Dalej mamy lukę, brak dokumentów, starsze kobiety poumierały. Z rozmowy z Panią Magdaleną Firyn liczącą dziś 81 lat wynika, że w 1969 roku założyła KGW w Lalkowach i pełniła również funkcję przewodniczącej koła. Pani M. Firyn wspomina dziś, że pełniła również funkcję Przewodniczącej Komitetu Sklepowego oraz Członka Komisji Rewizyjnej w Banku Spółdzielczym.

Kiedy założyła KGW było około 30 członkiń z roku na rok wciąż przybywało. Skarbnikiem w kole była wówczas Pani Zofia Wolnik. W czasie swojej działalności Pani M. Firyn zdawała comiesięczne sprawozdanie do Pow. Zw. Kółek Rolniczych w Starogardzie Gd. spotkania koła odbywały się w starym pałacyku. Organizowano kursu gotowania, które prowadziła instruktor z Kamionki Pani Kilkowska i to odbywało się w szkole. KGW organizowało razem z Ks. Bergerem wycieczki m. in. do Gdańska, Poznania, Grunwaldu i na Westerplatte, a także dla dzieci m. in. do zoo i Niepokalanowa.

Pieniądze na działalność otrzymywano z KR, mleczarni, z własnych składek oraz innych źródeł. Raz w miesiącu organizowano wieczorek taneczny przy muzyce ludowej i nie tylko. Kilka razy w roku organizowano zabawy taneczne z bufetem. Rozprowadzano drób dla mieszkańców. Za swoją działalność koło otrzymywało wiele pochwał i dyplomów. To był cały kawał mojego życia - praca w Kole Gosp. Wiejskich - mówi P. M. Firyn.

W marcu 1983r. odbywało się Walne Zebranie i zapadła na nim decyzja o złożeniu wnioski o rejestrację KR w Lalkowach, po roku w marcu 1984 r. zarejestrowano w sądzie KR w Lalkowach.

Prezes KR - Edward Derewecki
W-ce prezes - Barbara Brzeska
Skarbnik - Janusz Gniewkowski
Sekretarz - Benedykt Perzyński

Po M. Firyn zmieniały się przewodniczące koła, trudno określić w jakim czasie dokonane, ale każda była krótko ze względu na zmianę mieszkania: P. B. Brzeska (do Frący) P. M. Badzińska (do Kopytkowa) i P. B. Kaszubowska do Nowego n/w i trudno ustalić czy były w tej kolejności.

Od lutego 1984r. powstał nowy Zarząd KGW: Panie Wanda Gniewkowska - Przewodnicząca oraz Irena Muszyńska i B. Szczeblewska, później w miejsce P. Szczeblewskiej weszła do Zarządu P. M. Derewecka. Następnie od roku 1986 (grudzień) powołano nowy zarząd KGW - Panie:
Irena Muszyńska Przewodnicząca i Janina Ciesielska oraz Anna Reptowska. Od 1984 r. zorganizowano wycieczki: do Poznania, Częstochowy, Lichenia, Świętej Lipki, Wdzydz, Lubiany. Przeprowadzano co roku konkurs na "Najlepszy ogródek kwiatowy" lub " Najciekawsze warzywa". Prowadzono sprzedaż drobiu i drzewek owocowych, kwiatów i sadzonek truskawek.

Organizowano kursy takie jak: szycia; racjonalnego żywienia rodziny; przyjęć okolicznościowych z okazji rocznic oraz jak zorganizować małym nakładem finansowym np. popularną 18- tkę dziecka; hafty ludowe; jak dbać o własne zdrowie; praktycznego wykorzystania warzyw w kuchni i tych mało znacznych (np. jarmuż, brokuły, cukinia, kabaczek, bakłażan), sporządzanie surówek. Na działalność zarabiano na zabawach tanecznych i obróbce buraków cukrowych w PGR Lalkowy. Organizowano Dzień Kobiet a dzieciom Dzień Dziecka i pieczono ciasta na szkolną choinkę noworoczną. Przyrządzano różne potrawy, zapoznawano się z nowymi potrawami - degustacja tych potraw. Była wypożyczalnia talerzy i szklanek i wypożyczano na imprezy typu: wesele, pogrzeby.

Działalność koła zamarła w styczniu 1993 r. później jeszcze jakiś czas sprzedawano drób i pieczono ciastka na choinkę noworoczną dla szkolnych dzieci. Wówczas koło prowadziło współpracę z SKR. Leśna Jania oraz Woj. Zw. Kółek Rolniczych. Pan Prezes docenił pracę K.G.W Lalkowy w postaci wyróżnień, dyplomów oraz nagród.
Po 10 - ciu latach uśpienia działalności KGW postanowiłyśmy wzmocnić działalność koła. Dziesięć lat trudnych czasów dla wsi odbiły się również na kobietach, jednak na pierwsze zebranie 29.11.2002r . przyszło ich kilkanaście. Podjęłyśmy decyzję o wznowieniu działalności KGW i zwołałyśmy Walne Zebranie w dniu 20.01.2003r. na którym 19 członkiń podjęło uchwałę wznowienia rejestracji KR w Lalkowach i działalność KGW. Zarząd KR:

Prezes - Marianna Wojtaś
W-ce Prezes - Henryka Racińska
Skarbnik - Izabela Konkolewska
Sekretarz - Janina Ciesielska
Czł. Zarządu - Jadwiga Wandowska
oraz Komisja Rewizyjna: Izabela Muszyńska, Ewa Kleina, Iwona Kirszenstein.

Tak postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku wznowiono rejestrację KR w Lalkowach z dniem 27.06.2003r. W ramach KR działa prężnie KGW z przewodniczącą Marianną Wojtaś oraz zarządem i komisją rewizyjną z KR jak podano wcześniej. Przewodnicząca koła jest również członkiem Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a także członkinią Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Gdańsku od lutego 2004r.
Na początku koło miało trzy główne zadania do pracy:
robimy coś dla siebie: spotkania integracyjne i robocze, Wigilia, Dzień Kobiet, Zabawy karnawałowe i andrzejkowe,
zrobimy coś dla bliskich: "Gwiazdka" dla dzieci, "Dzień Dziecka", "Dzień Seniora"
zrobimy coś dla wsi: porządki na placu zabaw, parkingu, przy kościele i inne.
Nasze zadania wykonaliśmy. Pierwsze "Spotkanie opłatkowe" odbyło się w grudniu 2002r. i tak było co roku, nawet od 2003r. zaprosiliśmy "Caritas" i Koło Różańcowe, następnie co roku świętowaliśmy "Dzień Kobiet". Z Panią Dyrektor Szkoły w Lalkowach urządziliśmy cztery zabawy taneczne, z których dochód przeznaczony był dla dzieci i seniorów na ich święta oraz na szkołę. Następnie od 2003r. do 2005r. wspólnie z Radą Sołecką i Dyrektorem Szkoły organizowaliśmy "Gwiazdkę" dla dzieci i "Dzień Dziecka" (w 2005r. - tylko współuczestniczyłyśmy w "Dniu Dziecka") a z Caritasem w 2004r. zorganizowaliśmy "Dzień Seniora".

Co wiosnę i jesień sprzątamy wieś, włączając mieszkańców oraz dzieci. Poszukiwałyśmy sponsorów, szczególnie na "Gwiazdkę" i "Dzień Dziecka" i otrzymaliśmy pomoc od: Urzędu Gminy, Wójta, Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Posła Pana Edmunda Stachowicza, Dyrektora Agencji Własności Rolnej Pana Zdzisława Smardzewskiego, Banku Spółdzielczego w Smętowie Granicznym, Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Smętowie Granicznym, Gminnej Organizacji SLD Smętowo, Pana Z. Grzyb, Pana E. Herold oraz od wielu mniejszych sponsorów, a także sponsorowałyśmy same, piekąc ciasto z własnych produktów dla dzieci.

Nawiązałyśmy współpracę z Urzędem Gminy, z Wojewódzkim Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Radą Sołecką, Dyrektorem Szkoły, Świetlicą, KGW Barłożno, Dyrektorem GOKSiR w Smętowie.
W 2005r. w lutym zmieniłyśmy kierunek naszego działania. Imprezy dla dzieci typu "Gwiazdka" i "Dzień Dziecka" pozostawiłyśmy Pani sołtys i Radzie Sołeckiej - na ich prośbę oraz usilne zabiegania o to od jakiegoś czasu.

Postanowiłyśmy "wyjść" poza gminę; byłyśmy jako kibice KGW Barłożno w Kaliskach na Powiatowym Turnieju KGW, następnie pojechałyśmy do Warszawy na "Babę Wielkanocną" co zaowocowało tym, że postanowiłyśmy uszyć stroje kociewskie. To nie było łatwe; sprzedawałyśmy przez nas upieczone ciasto na dożynkach (2004r.), na "Festynie" w Lalkowach (2005r), na "Zakończeniu lata" zorganizowałyśmy wycieczkę do Obór - pieniądze, które zarobiłyśmy i z własnych składek przeznaczyłyśmy na zakup materiału na stroje.

Szukałyśmy sponsorów na stroje i wsparli nas: Urząd Gminy, Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, Gminna Organizacja SLD, Pani Małgorzata Zielińska ze Smętowa, która uszyła nasze stroje po cenach promocyjnych, a także Pani Renata Kotłowska dołożyła fundusze ze sprzedaży na "Festynie" w Lalkowach swoich wierszy. No i udało się, na dożynkach gminnych w 2005r. już zaprezentowałyśmy się w strojach ludowych, następnie reprezentowałyśmy gminę na dożynkach Samorządowo- Diecezjalnych Województwa Pomorskiego w Bolesławowie oraz dwie członkinie były na dożynkach w Częstochowie.


W listopadzie 2005r. zorganizowałyśmy, przy pomocy Urzędu Gminy, I Gminny Turniej KGW, zdobyłyśmy I miejsce i zostałyśmy wybrane na Powiatowy Turniej KGW do Jabłowa. Obecnie przygotowujemy się do Turnieju, aby godnie reprezentować gminę na Powiatowym Turnieju KGW.
Od 2003r. zorganizowałyśmy cztery wycieczki: Licheń, Ciechocinek-Toruń, Obory, Licheń. Oprócz koła pojechały członkowie rodzin, przyjaciele oraz osoby zaprzyjaźnione z naszym kołem, np. koleżanki z KGW Barłożno.

Zbierałyśmy różne przedmioty od firm i osób prywatnych, aby na zabawach i dożynkach zrobić loterię fantową oraz licytowałyśmy stroiki zrobione przez naszą koleżankę - Izabelę Muszyńską.
Poczyniliśmy wszelkie starania, aby zakupić buty do stroju kociewskiego. Przy pomocy Urzędu Gminy stroje mamy kompletne.
Od jednej "Młodej Pary" otrzymałyśmy maskotki, które ucieszyły najmłodsze dzieci (do 6 lat) na "Gwiazdkę".
W ubiegłym roku pozyskałyśmy używany komputer z drukarką, bardzo dla nas przydatny i dla świetlicy wiejskiej.
Obecny stan koła to 24 osoby.
Zarząd - 3 osoby.
Odeszły:
J. Ciesielska
I. Kąkolewska
Komisja Rewizyjna:
Odeszła - E. Kleina
Doszła Maria - Derewecka
Dalej pragniemy rozwijać naszą działalność. Jakie będą pomysły i osiągnięcia? - pokaże dalsza historia, która wciąż się toczy i plecie…


Marianna Wojtaś

Współpraca:
Koleżanki: Jadwiga Wandowska i Joanna Fiałkowska (rozmowa z P. Firyn)
Koleżanka Irena Muszyńska (odnotowanie z zachowanych dokumentów)
Koleżanka Wanda Gniewkowska (rozmowa z P. I. Główczewską)
Spółdzielnia Kółek Rolniczych


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz