wtorek, 2 sierpnia 2011

EUGENIUSZ CHEREK. Turniej drwali w Kasparusie i inne

Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. Obchody Roku mają podnieść świadomość społeczeństw na temat ochrony, zarządzania i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Jego główne hasło "Lasy dla ludzi" uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas. Las łagodzi klimat, daje ludziom na całym świecie drewno, leki i środki do życia. Od zakończenia ostatniej wojny systematycznie rośnie w naszym kraju powierzchnia zajmowana przez las...
W 1945 r. lesistość Polski (procentowy udział lasu w całkowitej powierzchni kraju) nie sięgała 21 proc. Dziś - z lesistością na poziomie 29 proc. - mieścimy się w środku stawki krajów europejskich. I choć nasz wskaźnik jest nieco niższy od średniej europejskiej (ok. 34 proc.), to jednak ponad 9 mln ha drzewostanów lokuje Polskę w gronie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie.

Po szyldem Międzynarodowego Roku Lasów, a głównie pod hasłem "Las dla Ludzi" w Kasparusie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny. Oczywiście nie zabrakło na nim atrakcji "leśnych" - była wystawa obrazująca cel i funkcje lasu, odbył się konkurs drwali, zawody dla siłaczy, III Turniej Siatkówki o puchar Nadleśnictwa Lubichowo, konkursy i zabawy dla dzieci, na zakończenie zabawa. Nad całością imprezy czuwali druhowie OSP z Kasparusa oraz miejscowi pracownicy lasów państwowych.


W zawodach drwali wystartował sołtys Kasparusa Piotr Serocki

W turnieju siatkówki rywalizowało 5 drużyn - zwycięski puchar zdobyła ekipa ze Skórcza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz