środa, 8 lutego 2012

TE ZAWODY DADZĄ CI PRACE!

SZKOŁA POLICEALNA NOVUM !!!

TRWA NABÓR ZIMOWY 2012 !!

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

OPIEKUNKA DZIECIĘCA - 2 LATA CENA: 0 zł

Opiekunka Dziecięca to idealny zawód dla osób, które charakteryzuje zamiłowanie do pracyz dziećmi. Ważne jest również umiejętność nawiązania szybkiego kontaktu z dzieckiem i podtrzymywanie go, tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Absolwenci kształcenia w tym zawodzie posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju, wychowania i pielęgnowania małego dziecka. Są przygotowani do prowadzenia zabaw i zajęć, zaspokajania potrzeb, obserwowania stanu zdrowia, współpracy z rodzicami.

UWAGA !!!

Nowa ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 daje następujące możliwości zatrudnienia:

- możesz być nianią opiekując się we własnym domu swoim dzieckiem i sąsiadów;

- możesz we własnym domu lub wynajętym lokalu otworzyć żłobek lub klub dziecięcy;

- możesz stać się pracownikiem żłobka lub klubu dziecięcego, bo z godnie z ustawą masz do tego pełne kwalifikacje, a ponadto

- oddziałach szpitalnych itp.

W tym zawodzie kształcą tylko szkoły policealne ( dostępne po ukończeniu szkoły średniej dającej wykształcenie średnie). Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.

TECHNIK MASAŻYSTA - 2 LATA CENA : 0 zł

Kwalifikacje i prawo do samodzielnego wykonania zawodu nabywa się w 2 lata. Masażysta wykonuje zabiegi masażu oraz inne fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych.

Program nauki obejmuje: masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, refleksoterapię, masaż punktowy, sportowy, kosmetyczny i wiele innych. Technik masażysta jest nie tylko w pełni wystarczającym, ale

i największym tytułem, jaki można uzyskać ucząc się tej profesji.

MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI !

Pracować można w: SPA, klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej itp.

OPIEKUN MEDYCZNY- 1 ROK CENA: O zł

Opiekun medyczny będzie wspierał pielęgniarkę w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspokajaniu potrzeb biologicznych

Opiekun Medyczny to zawód, w którym chętnie zatrudnia się osoby w średnim wieku, a nawet i więcej.

Absolwenci kierunku Opiekun Medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo do wykonywania zawodu Opiekuna Medycznego.

Pracować można w: placówkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo - leczniczych, szpitalach.W swojej ofercie mamy również inne kierunki, np. technik BHP, technik administracji, technik informatyk i inne.

NAUKA JEST BEZPŁATNA ! BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH !

Organizujemy również kursy i szkolenia np.: kadrowo-płacowy, tipsy żelowe, pierwsza pomoc przedmedyczna i wiele innych.

Więcej informacji na temat kierunków, kursów i szkoleń uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej www.plejada.edu.pl lub w sekretariacie szkoły.


Szkoła Policealna NOVUM

ul. Rynek 36/1 ( I piętro)

83-200 Starogard Gdański

tel/ fax 58 56 305 12 e-mail: stg.novum@op.pl www.plejada.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku 8:00- 17:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz