niedziela, 14 grudnia 2014

WOJCIECH BIRNA. Spotkanie Chóru pw. św. Cecylii w dniu święta patronki

Zasadniczym dokumentem o życiu Cecylii jest pochodzący z V wieku opis jej męczeńskiej śmierci. Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata, Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest datowana na okres panowania Aleksandra Sewera.


Ciało Cecylii odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono je do Bazyliki NMP na Zatybrzu, wybudowanej już w IV wieku na miejscu domu świętej.
Św. Cecylia uważana jest za patronkę śpiewu, muzyki kościelnej i chórów. Nie znamy wprawdzie jej związków z muzyką (według legend grała na organach, być może na harfie), ale można dowodzić piękna jej śpiewającej duszy - która uzewnętrznia się w postaci tworzonych do dziś wspaniałych pieśni - na podstawie fragmentu apokryficznej Pasji: gdy muzycy stroili instrumenty na weselne pieśni przed jej ślubem z Walerianem, ona wyśpiewywała w sercu chwałę Bogu. Prawdopodobnie wyobrażenie o niej, jako o muzyku wywodzi się z błędnego tłumaczenia tego tekstu - pominięto słowa "w sercu". Nie jest to jednak przeszkoda, by czcić Św. Cecylię jako patronkę tych, którzy śpiewają oraz tworzą i wykonują muzykę kościelną.

Jak co roku z okazji wspomnienia św. Cecylii w zblewskiej świątyni wystąpił chór parafialny. W dniu liturgicznego wspomnienia Świętej o godzinie 17 została odprawiona msza św. w intencji chórzystów, dyrygentów i ich rodzin oraz za zmarłych śpiewaków zblewskich i organistów. Na początku mszy świętej uroczyście został wprowadzony sztandar chóru.

Po liturgii wszyscy członkowie naszej grupy śpiewaczej wraz z gośćmi udali się do salek w plebanii, aby tam święcić dzień patronki. Przy suto zastawionym stole, w cudownej atmosferze obecni członkowie chóru mieli okazję wysłuchać sprawozdania z działalności chóru. Punktem kulminacyjnym spotkania było odsłonięcie gabloty na trofea chóralne. Dokonał tego, zgodnie z zapowiedzią, ks. prałat Zenon Górecki, za co ks. dziekanowi bardzo serdecznie dziękuję. Nieco później prezes chóru Wojciech Birna podziękował dyrygentowi chóru Waldemarowi Klejnie za dotychczasową działalność na rzecz zblewskiej grupy śpiewaczej. Podziękowania te były wyrazem wdzięczności za 20 lat współpracy z chórem zblewskim.

W czasie spotkania wspominano różne dzieje związane z naszą grupą śpiewaczą, oglądano bogato zdobione, piękne kroniki chóralne, które prowadzi Regina Birna. Wspólny wieczór minął w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Niech to spotkanie przyczyni się do zgody, wzajemnego zrozumienia, wspierania się w trudach naszego życia. Z Bożą i życzliwych chórzystów pomocą mam nadzieję, że uda się osiągnąć jeszcze wiele.

Prezes chóru Wojciech Birna


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz