czwartek, 17 kwietnia 2003

Amnesty w Jedynce

Na zaproszenie Klubu Europejskiego " Euro-Jedynka", działającego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Starogardzie gościli w nim w środę, 16 kwietnia członkowie tczewskiej grupy Amnesty International. Licznie zgromadzeni w szkolnej świetlicy zaskoczyli gości...

gdyż ci spodziewali się najwyżej trzydziestu osób.Niestety niektórzy ze słuchających mieli duże kłopoty z...koncentracją. Andrzej Chmielecki przedstawił cele i zasady działania organizacji - należą do nich:

natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów sumienia - osób więzionych z powodu przekonań, koloru skóry, płci, pochodzenia, języka czy religii, nie stosujących przemocy ani nie opowiadających się za jej użyciem; zapewnienie wszystkim więźniom politycznym uczciwych i szybkich procesów sądowych ;zaprzestanie stosowania kary śmierci, tortur i innych form okrutnego traktowania więźniów; położenie kresu "zaginięciom" i pozasądowym egzekucjom

Amnesty International sprzeciwia się okrucieństwom popełnianym przez organizacje opozycyjne: braniu zakładników, torturom, zabijaniu uwięzionych, popełnianiu morderstw .AI uznaje niepodzielność i współzależność praw człowieka i działa na rzecz upowszechnienia praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych traktatach mówiących o prawach człowieka oraz dąży do realizacji swoich celów prowadząc edukację na rzecz praw człowieka i zabiegając o ratyfikowanie traktatów stanowiących pakt praw człowieka. Jest organizacją bezstronną, niezależną od rządów, partii politycznych, grup wyznaniowych i jakichkolwiek grup interesu. Nie udziela poparcia ani nie przeciwstawia się żadnemu systemowi politycznemu. Nie popiera ani też nie przeciwstawia się poglądom ofiar, których praw broni. Zajmuje się w każdym przypadku wyłącznie ochroną praw człowieka, bez względu na opcję polityczną władz bądź opozycji, i bez względu na przekonania osoby prześladowanej.

Organizacja nie wypowiada się, które rządy w mniejszym lub większym stopniu łamią prawa człowieka; zamiast porównań koncentruje się na przeciwdziałaniu ich naruszaniom w każdym konkretnym przypadku. Liczy ponad 1.000.000 członków i sympatyków w ponad 170 krajach i jednostkach terytorialnych. W Międzynarodowym Sekretariacie AI zarejestrowanych jest ponad 4.300 lokalnych grup AI działających w 89 krajach Afryki, obu Ameryk, Azji, Europy i Bliskiego Wschodu, a obok nich działa kilka tysięcy grup AI w szkołach i na uniwersytetach.

W celu zagwarantowania bezstronności każda grupa pracuje nad przypadkami dotyczącymi krajów innych niż własny, dobranych w sposób uwzględniający polityczną i geograficzną różnorodność. Następnie głos zabrała Magda Rogowska, która mówiła m.in. o badaniach na temat stanu przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach i w sprawach indywidualnych przypadków łamania praw człowieka, które prowadzone są w Międzynarodowym Sekretariacie AI. Od żadnej sekcji, grupy ani też od członków indywidualnych nie oczekuje się dostarczania informacji na temat własnego kraju.- tłumaczyła -Sekcje i grupy nie ponoszą odpowiedzialności za działania i oświadczenia wydane przez organizację w odniesieniu do kraju, w którym działają. Działalność Amnesty International jest finansowana ze składek członkowskich i dotacji indywidualnych. Organizacja nie przyjmuje funduszy pochodzących od rządów. Dla zagwarantowania niezależności wszelkie wpływy organizacji podlegają ścisłej kontroli pod względem zgodności z wytycznymi Międzynarodowego Sekretariatu.

W roku 1977 Amnesty International przyznana została Pokojowa Nagroda Nobla za "wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie".- kończy wywody Magda.

Po tym wprowadzeniu uczestnicy spotkania obejrzeli film o działalności AI na świecie. Pełen był przerażających zdjęć pokazujących egzekucje, złe traktowanie więźniów i przypadki łamania praw człowieka, w tym np. wolności słowa.

Po projekcji wyjaśnień udzielali Sławomir Chodorowski i Kamila Zdrojewska. Mówiono o działalności organizacji w Polsce, padało sporo pytań.

Na zakończenie tego interesującego spotkania Agnieszka Czech i Joanna Chmielecka podziękowały zaproszonym gościom za przystępne przybliżenie tematu. Alicja Czarna, nauczycielka WOS i opiekunka Klubu Europejskiego Euro- Jedynka powiedziała nam, że prawdopodobnie właśnie w "jedynce" powstanie w przyszłym roku pierwsze w Starogardzie szkolne koło AI. Życzymy powodzenia.

jotes

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz