wtorek, 8 kwietnia 2003

Starogard - Polpharma buduje

Pieszych i zmotoryzowanych mijających budynki największego starogardzkiego zakładu farmaceutycznego Polpharma zaciekawia i frapuje powstająca od września ub. roku budowla. Budowle są właściwie dwie i mają według projektu "otoczyć" istniejący obiekt przy ul. Pelplińskiej...Od strony ulicy powstaje budynek laboratoryjny. Natomiast z drugiej strony, od Pomorskiej i Form Suchych II, przyszłe Centrum Logistyczne - Magazyn Wyrobów Gotowych.

- Nowy budynek laboratoryjny będzie miał ponad 7000 m kw. powierzchni użytkowej.- powiedział "Kociewiakowi" Krzysztof Metza, rzecznik prasowy firmy. - Budowa rozpoczęła się 2 września ubiegłego roku. Obiekt laboratoryjny składać się będzie z czterech kondygnacji. W piwnicy umieszczono urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne, węzeł ciepłowniczy, pompownię wody lodowej, sprężarkownię, węzeł parowy, rozdzielnię elektryczną, pomieszczenie przygotowania wody dejonizowanej itp. Znajdą się tam także archiwa próbek i dokumentacji oraz inne pomieszczenia pomocnicze. Na parterze zlokalizowana będzie pracownia technologii postaci leku oraz półtechniki doświadczalnej. Na pierwszym piętrze znajdą się laboratoria kontroli jakości. Na drugim piętrze przewiduje się usytuowanie laboratoriów analitycznych pionu badawczo-rozwojowego firmy. Podobnie na trzecim, gdzie dodatkowo przewidziano pracownie walidacyjne - kończy rzecznik.

Na poszczególne piętra pracownicy będą mogli dostać się dwiema klatkami schodowymi i dwiema windami. Jeden z pionów komunikacyjnych powiązany jest z wejściem głównym. Drugi umożliwi komunikację z budynkiem Form Suchych II. Pracownicy będą mogli przemieszczać się korzystając z łącznika spinającego je na poziomie pierwszego piętra. Ponadto powstający obiekt będzie wyposażony w przejścia transportowe i ewakuacyjne. Układ przestrzenny budynku zapewnia, bez zakłócania pracy laboratoriów, możliwość zwiedzania obiektu przez osoby zaproszone. Pozwalają na to korytarze zlokalizowane od strony wschodniej na kondygnacjach laboratoryjnych. Wszystkie kondygnacje będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Chcąc rozszerzać rynki zbytu oraz zapewnić rozwój produkcji, Polpharma musi posiadać tego typu nowoczesny obiekt badawczy, zabezpieczający właściwy poziom i szybkość realizacji badań. Nowy obiekt spełni te wymagania.

Budynek magazynu wysokiego składowania, który widoczny jest dla osób spoza firmy od strony ul. Pomorskiej przy bazie PKS, będzie liczył ponad 5000 m kw. powierzchni użytkowej. Obiekt składa się z hali magazynowej, w której zmieści się 6 400 załadowanych palet oraz budynku biurowego z zapleczem technicznym. Również ten obiekt będzie połączony z budynkiem Form Suchych II. Na poziomie parteru powstanie łącznik o długości ok. 32 m, którym transportowane będą surowce, materiały oraz wyroby gotowe. Łącznik będzie zapewniał także komunikację pieszą. W magazynie będą gromadzone wyroby gotowe, opakowania, surowce, półprodukty. Wszystkie preparaty czy surowce wymagające specjalnych warunków klimatycznych, zostaną ulokowane w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach.

Magazyn wysokiego składowania zostanie w całości przekazany do użytkowania jeszcze w tym roku. Jego koszt to dziesiątki milionów zł. O ostatecznej wartości inwestycji będzie można powiedzieć po jej ukończeniu.

Budowa obiektu laboratoryjnego zakończy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Przewiduje się jednak sukcesywne przekazywanie budynku do użytkowania. W naszym mieście przybędzie kolejny reprezentacyjny budynek, a firmie możliwości rozwoju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz