środa, 6 czerwca 2012

GRAŻYNA KOŚCIELNA. Jubileusz 80-lecia OSP w Mirotkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Mirotkach 2 czerwca 2012 r. obchodziła jubileusz 80-lecia swojego istnienia

Na szkolnym boisku zgromadzili się strażacy biorący udział w uroczystości. Wcześniej uczestniczyli w dziękczynnej mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Barłożnie. Mszę św. celebrował ks. Proboszcz Jarosław Skwierawski - duszpasterz samorządowców.
Wozy bojowe, orkiestra i kolumna maszerujących krokiem defiladowym strażaków zaprezentowały się wsi idąc od Bożej Męki na Gapicy do szkoły.
O piękną oprawę zadbał Antoni Chyła, który zgodnie z uroczystym ceremoniałem pożarniczym przygotował strażaków do udziału w obchodach na kilka dni przed uroczystością.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się zdaniem raportu Wiesławowi Wrzesińskiemu - Prezesowi Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez dowódcę uroczystości Antoniego Chyłę - Gminnego Komendanta OSP.

Podniesieniu flagi na maszt przez poczet flagowy w składzie: dh Wojciech Kłopocki, dh Mirosław Graban, dh Anastazy Piekarski towarzyszył hymn państwowy odegrany przez orkiestrę strażacką ze Skórcza pod kierownictwem Janusza Koseckiego.W następnej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty przy pomniku kapitana Franciszka Jana Górskiego zamordowanego w Katyniu przez Sowietów strzałem w tył głowy oraz przy dębie upamiętniającym Marszałka Macieja Płażyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.
Kwiaty przy pomniku kpt Franciszka Górskiego złożyli:

Wiesław Wrzesiński - prezes Zarządu Powiatowego OSP RP
Wójt Gminy Skórcz Sławomir Czechowski
Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego Kazimierz ChyłaPrzy dębie upamiętniającym Marszałka Macieja Płażyńskiego kwiaty złożyła delegacja w składzie:
Krzysztof Prill - komendant OSP w Mirotkach
Maria Kłopocka - sołtys wsi Mirotki
Grażyna Kościelna - dyrektor tutejszej szkoły.

Wójt Gminy Skórcz Sławomir Czechowski będąc jednocześnie Prezesem Oddziału Zarządu Gminnego OSP powitał gości i wyraził swój szacunek i podziw dla bezinteresownej służby strażackiej niesionej wszystkim potrzebującym. Podziękował serdecznie za współpracę Państwowej Straży Pożarnej, którą na uroczystości reprezentował Zbigniew Kamiński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Wójt życzył wszystkim strażakom niezawodnego zdrowia, satysfakcji z dobrze pełnionej służby oraz osiągnięć w dziedzinie społeczno-zawodowej.
Historię ochotniczej Straży Pożarnej przybliżył zebranym Kazimierz Chyła, który pełni funkcję Prezesa OSP w Mirotkach.

W dalszej części uroczystości został odczytany list Prezesa Zarządu Głównego OSP Premiera Waldemara Pawlaka. List odczytał Marcin Urban.Z powodu deszczu wręczenie odznaczeń i wyróżnień nastąpiło wewnątrz budynku szkolnego. Treść aktów nadania odznaczeń odczytała komentująca całą uroczystość Pani Zofia Żurawska:
"Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Oddziału Województwa Pomorskiego nadaje:
1. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: Malecki Stanisław s. Kazimierza
2. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa: Prill Krzysztof s. Ryszarda, Szulc Zbigniew s. Kazimierza, Klejna Henryk s. Stanisława
3. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: Publicznej Szkole Podstawowej w Mirotkach, Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu, Czechowski Sławomir s. Franciszka, Michna Artur s. Zdzisława, Kinowski Arkadiusz s. Tadeusza
Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Stanisław Kochanowski."Prezydium Zarządu Powiatowego OSP RP nadaje Odznakę Wzorowy Strażak
1. dh Laura Bąkowska
2. dh Sandra Czubek
3. dh Stanisław Bieliński
4. dh Marcin Krześniak
Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Wiesław Wrzesiński, Starogard Gdański 16 kwietnia 2012 r.
Dekoracji dokonał Wiesław WrzesińskiWójt Gminy Prezes Zarządu Oddział Gminny OSP RP w Skórczu wyróżnił następujących druhów statuetką za zasługi dla pożarnictwa:
1.dh Tadeusz Graban
2.dh Jerzy Szlosowski
3.dh Krzysztof Cegłowski
4.dh Andrzej Czubek
5.dh Wiesław Jabłonka
6.dh Krzysztof Prill
7.dh Karol Oberland
Prezes OSP w Mirotkach i Wójt wręczyli statuetki wyróżnionym strażakom.

Krótki występ dzieci przygotowała Katarzyna Kłopocka. Dzieci recytowały i śpiewały piosenki dla strażaków.
Komendant OSP w Mirotkach Krzysztof Prill podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację obchodów jubileuszowych.
Oficjalną część uroczystości zakończył koncert przygotowany przez orkiestrę strażacką ze Skórcza.
Grażyna Kościelna
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz