piątek, 29 czerwca 2012

VIII KONCERT PIEŚNI KOŚCIELNEJ - ZBLEWO 2012

"Śpiew i muzyka są językiem jedności, gdyż wszędzie jest zrozumiały"
Jan Bernard Szlaga

W kościele św. Michała Archanioła w Zblewie odbył się VIII Koncert Pieśni Kościelnej. Organizatorem tej imprezy był chór parafialny pw. św. "Cecylii" ze Zblewa. Zaproszono pięć chórów: (z przyczyn obiektywnych nie przybył chóru "Polifonia z Przodkowa)...

1. Chór "Lutnia" z Czerska - pod dyr. Anny Ferens
2. Chór "G/Singers" z Grudziądza - pod dyr. Aleksandry Drozdeckiej
3. Chór "Adalbertus" ze Starogardu Gd. - pod dyr. Tomasza Radimonasa
4. Chór pw. św. "Cecylii" z Nowego nad Wisłą - pod dyr. Piotra Motylińskiego

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem wikariusza zblewskiego ks. Roberta Kierbica. Podczas Eucharystii zaśpiewały chóry pod dyrekcją Waldemara Klejny. Koncert otworzył prezes chóru zblewskiego mgr Wojciech Birna.
Bis orat, qui bene kantat - słowami św. Augustyna powitano uczestników Koncertu 24 czerwca 2012 r.Chór pw. św. Cecylii ze Zblewa.Prowadzący Koncert - prezes zblewskiego chóru Wojciech Birna.Na koncert przybyli goście na czele z wójtem Gminy Zblewo Panem Krzysztofem Trawickim.Występujący po raz pierwszy na zblewskim Koncercie - Chór The G" Singers z Grudziądza.

W przecudownej atmosferze, jaka towarzyszyła chórzystom i licznie zgromadzonym miłośnikom muzyki chóralnej, można było wysłuchać kilkudziesięciu pieśni z wielu epok w opracowaniu różnych kompozytorów. Wykonawstwo utworów było na wysokim poziomie artystycznym, o czym świadczy wielkie wzruszenie, jakie towarzyszyło słuchaczom festiwalu.
Koncert ten prowadzący zadedykował Jego Ekscelencji śp. ks. Biskupowi Janowi Bernardowi Szladze w dniu Jego imienin.
Na koncert przybyli goście na czele z wójtem Gminy Zblewo Panem Krzysztofem Trawickim, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Panią Anetą Osowską i księżmi z dekanatu zblewskiego.

Jak co roku w koncercie uczestniczył chór gospodarzy. Swoje muzyczne osiągnięcia zaprezentowała również schola Sursum Corda pod przewodnictwem Pani Blandyny Czaja.

W imieniu organizatorów pragnę wyrazić serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta wspaniała uroczystość odniosła sukces, a chórom za przyjęcie zaproszenia i obecność. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów koncertu, bez których trudno byłoby ugościć wszystkie chóry. Niech ten koncert, który zakończył się sukcesem, będzie zapowiedzią i zaproszeniem na kolejne spotkanie z pieśnią sakralną w Zblewie za rok, kiedy to chór pw. św. "Cecylii" będzie obchodził 100-lecie swego istnienia.

Z muzycznym pozdrowieniem
mgr Wojciech Birna
Prezes chóru pw. św. "Cecylii" ze Zblewa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz