środa, 13 czerwca 2012

"SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SZEŚCIOLATKA" – SUKCES SZKOŁY W BYTONI!

Mając na uwadze szereg inicjatyw i dobrych przykładów działalności rodziców w placówkach oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło RADY RODZICÓW szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w konkursie "Mam 6 lat".
Celem konkursu było upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami. Do konkursu przystąpiło około 700 placówek z całego kraju...


Z gminy Zblewo pod osąd Kapituły Konkursu swoją działalność zdecydowały się wystawić tylko dwie szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Bytoni i Zespół szkół Publicznych w Zblewie.
Na Pomorskiej Gali Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Rad Rodziców "Mam 6 lat" w
Tczewie z udziałem Pana ministra Macieja Jakubowskiego - podsekretarza stanu w MEN, Pani Poseł Katarzyny Hall - Przewodniczącej Pomorskiej Kapituły Konkursu i Pani Elżbiety Wasilenko - p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczano wyróżnienia dla szkół i przedszkoli z województwa pomorskiego. Z gminy Zblewo pamiątkowe tabliczki z tytułem "Szkoły Przyjaznej dla Sześciolatków" otrzymały obie Szkoły biorące udział w Konkursie: szkoła w Bytoni i szkoła w Zblewie.
Pani Anita Zimnak - przewodnicząca Rady Rodziców w Bytoni i Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Damaszk odbierają wyróżnienie wojewódzkie


Pomorska Kapituła Konkursu "Mam 6 lat" w składzie: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Katarzyna Hall - przewodnicząca, prof. dr hab. Maria Mendel - prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Ewa Łowkiel - Wiceprezydent Gdyni, Jolanta Kaczmarska - przewodnicząca Gdańskiego Forum Rad Rodziców i Rad Szkól; Stanisława Kowalska - animatorka Malborskiego Porozumienia Rad Rodziców i Agnieszka Skorodzień - przedstawicielka fundatora nagród z "Moje Bambino" wyróżniła Rady Rodziców z 3 przedszkoli oraz z 3 szkół w województwie pomorskim. Wśród wyróżnionych pierwszą lokatę zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edmunda Dywelskiego w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni - za projekt "Sześciolatek w przyjaznej szkole" i reprezentowała nasz region na szczeblu centralnym.
4 czerwca br. w Galerii Porczyńskich na Placu Bankowym w Warszawie odbyła się Gala Centralna Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Rad Rodziców "Mam 6 lat". Wśród finalistów znaleźli się dyrektorzy, nauczyciele i rodzice z wyróżnionych w województwie pomorskim szkół i przedszkoli: z Rajków, Lęborka, Starogardu Gdańskiego, Kwidzyna i Bytoni. Wśród gości gali byli obecni: Pani Elżbieta Wasilenko - p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pan Stanisław Sumowski - dyrektor Delegatury KO w Tczewie.
Szkoła w Bytoni uhonorowana została Dyplomem Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu. Stanowi to niewątpliwie ogromne wyróżnienie dla oświaty w naszej gminie.Przedstawicielki ZSP w Bytoni: Pani Anita Zimnak - przewodnicząca Rady Rodziców i Pani Ewa Jędrzejewska - nauczycielka SP w Bytoni z rąk Pani Minister Edukacji Krystyny Szumilas odbierają zaszczytne centralne wyróżnienie - Dyplom Finalisty Konkursu "Mam 6 lat"Reprezentacja województwa pomorskiego z gośćmi Gali: z Panią Kurator Elżbietą Wasilenko i Panem Stanisławem Sumowskim - Dyrektorem Delegatury KO w TczewieW Galerii PorczyńskichPo uroczystości na Placu Bankowym finaliści zwiedzali Zamek Królewski i podziwiali z Placu Zamkowego rewelacyjną panoramę Stadionu Narodowego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz