czwartek, 26 listopada 2015

STAROGARD GDAŃSKI - NAGRODZONO NAJLEPSZYCH POLICJANTÓWDwóch policjantów z miejscowej komendy nagrodziła Rada Miasta w Starogardzie Gdańskim. Wyróżnieni to funkcjonariusze wydziału prewencji, którzy w I półroczu 2015 roku zajęli pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji.

25 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gdańskim wręczone zostały nagrody dla najlepszego dzielnicowego i policjanta referatu patrolowo-interwencyjnego. Otrzymali je dzielnicowy asp. sztab. Maciej Olejniczak oraz sierż. sztab. Artur Ćwikliński z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Uhonorowani to funkcjonariusze z wydziału prewencji, którzy w I półroczu 2015 roku osiągnęli najlepsze wyniki w służbie. Wyróżnienie przyznane zostało przez Radę Miasta.

Asp. sztab. Maciej Olejniczak od 15 lat nosi policyjny mundur. Od początku pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Swoją pracę zawodową rozpoczynał jako funkcjonariusz referatu patrolowo-interwencyjnego. Obowiązki dzielnicowego pełni od 2002 roku. W swojej służbie przez codzienny, bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywa rolę łącznika między Policją a społeczeństwem. Interweniuje wobec chuliganów i wandali, pomaga ofiarom przemocy domowej. Ściga sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zajmuje się ustalaniem aktualnego miejsca pobytu osób zaginionych i poszukiwanych, a także dba o przestrzeganie porządku w swoim rejonie służbowym. Nagrodzony dzielnicowy w pierwszym półroczu br. między innymi zatrzymał na gorącym uczynku sprawcę przestępstwa kryminalnego oraz 12 osób podejrzanych o wykroczeniowe kradzieże mienia. Zatrzymał 33 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. W 12 przypadkach odzyskał mienie utracone w wyniku przestępstwa lub wykroczenia. Trzykrotnie interweniował w sprawach nieprawidłowości ujawnionych w infrastrukturze, które sprzyjały popełnianiu przestępstw i wykroczeń. W ocenianym okresie 20 razy zwracał się pisemnie do instytucji pomocowych udzielających wsparcie ofiarom przemocy domowej.


Drugim z wyróżnionych policjantów jest sierż. sztab. Artur Ćwikliński - funkcjonariusz referatu patrolowo-interwencyjnego KPP w Starogardzie Gdańskim, który na co dzień patroluje ulice, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości odwiedzających stolicę Kociewia. W Policji pracuje od 8 lat. Swoją służbę rozpoczął w 2007 roku jako funkcjonariusz Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W kwietniu 2009 roku został przeniesiony do pełnienia służby w starogardzkiej komendzie i od 6 lat jest policjantem referatu patrolowo-interwencyjnego. W trakcie patroli realizuje ustawowe zadania Policji. Reaguje wobec osób naruszających porządek publiczny, ściga sprawców przestępstw i wykroczeń oraz przeprowadza interwencje zgłaszane policji. W I półroczu br. funkcjonariusz ten między innymi zatrzymał na gorącym uczynku 10 sprawców przestępstw oraz 53 osoby, które popełniły wykroczenia o charakterze porządkowym lub chuligańskim. Ponadto w ocenianym okresie zatrzymał 4 osoby poszukiwane, ustalił 9 sprawców wykroczeń związanych z kradzieżą rzeczy oraz odzyskał mienie utracone w wyniku przestępstwa.

Nagrodzeni policjanci dzięki szczególnemu zaangażowaniu i wzorowemu wykonywaniu zadań służbowych osiągnęli w I półroczu 2015 roku najlepsze wyniki w służbie.

st. asp. Marcin Kunka
oficer prasowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz