niedziela, 25 marca 2012

GMINA ZBLEWO. Wnioski z zebrań wiejskich - luty 2012r.

1. Miradowo (27.02)

Sołtys: 1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie. 2. Dokończenie kanalizacji na terenie Miradowa. 3. Zakup i montaż tablicy do gry w koszykówkę. 4. Budowa placu zabaw dla dzieci. 5. Naprawa uszkodzonego zadaszenia wiaty przystankowej....
P. Peka: 6. Ustawienie nowej lampy oświetleniowej obok budynku świetlicy wiejskiej przy drodze 22.

P. Gołuński: 7. Zmiana zajęć lekcyjnych (przełożenie godzin, dnia) na inny termin w związku z problemem dowożenia tych dzieci.

J. Hofman: 8. Zgłosił problem braku porządku na działce "kopli" pana Lipskiego.


2. Borzechowo (23.02)

M. Olińska: 1. Naprawa ul. Leśnej.

R. Klimowicz: 2. Naprawa ul. Sosnowej i Spacerowej. 3. Wykonanie oświetlenia na osiedlu przy drodze do Małego Bukowca i na ul. Spacerowej. p. K. Gulgowski. 4. Wyjaśnienie sprawy usytuowania skrzynki elektrycznej naprzeciw posesji p. Czubka.


3. Mały Bukowiec (23.02).

Sołtys: 1. Naprawa i utwardzenie odcinka drogi między końcem asfaltu a skrzyżowaniem Młyńsk - Twardy Dół. 2. Zamontowanie 3 koszy na śmieci w okresie letnim. 3. Nawiezienie tłucznia na drogę dojazdową do nowego osiedla. 4. Dolanie asfaltu między chodnikiem a asfaltem na terenie wsi. 5. Utwardzenie dna kąpieliska. 6. Odnowienie salki wiejskiej. 7. Usunięcie żeremi bobrów i wyczyszczenie rowu odprowadzającego wodę z jeziora Ostrowite do rzeki Wdy. 8. Ustalenie czy jezioro Ostrowite jest jeziorem zamkniętym, czy przepływowym.

G. Rambowska i A. Bucholc: 9. Interwencja w sprawie zamarzniętej wody.

G. Frischmut: 10. Organizowanie spotkań z radnymi przed podjęciem ważnych dla mieszkańców uchwał. 11. Protokołowanie każdego posiedzenia rady sołeckiej, zebrania.

Ł. Rzoska: 12. Doprowadzenie wody do Pazdy.


4. Białachowo (28.02)

Mieszkańcy: 1. Wymiana wiaty przystankowej. 2. Nawiezienie tłucznia na drogi. 3. Poprawienie ustawienia znaków drogowych. 4. Zrobienie coś z sosną rosnącą przy posesji sołtysa, ponieważ zasłania drogę. 5. Umieszczenie na mapkach wodociągu, który biegnie w kierunku posesji p. Kuśnierza.6. Zwiększenie głębokości wodociągu, który przebiega w kierunku posesji p. Kuśnierza.

7. Przy okazji budowy kanalizacji odbudowa rowu przy ul. Białachowskiej i odwodnienie ulicy Białachowskiej. 8. Zrobienie przepustów pod wjazdami na posesje na ul. Białachowskiej


5. Radziejewo (21.02)

Mieszkańcy: 1. Wykonanie nowych chodników przy blokach. 2. Wybudowanie dalszych chodników. 3. Zamontowanie oświetlenia. 4. Skierowanie lampy w kierunku drogi na drodze do świetlicy. 5. Naprawa drogi na odcinku od świetlicy do Sumina. 6. Dostarczenie tłucznia. 7. Naprawa drogi przy blokach. 8. Częstsze opróżnianie koszy z przystanku i chodników. 9. Zamontowanie piłkochwytu na boisku przy świetlicy.


6. Karolewo (21.02)

D. Lipska: 1. Oznakowanie miejscowości "Biały Bukowiec", bo nie ma żadnych znaków kierujących do Białego Bukowca. Znak należy ustawić za p. Piotrowskim w Pinczynie.

T .Wysocki, sołtys i p. Lipscy: 2. Utwardzenie drogi do Starego Lasu. 3. Naprawa drogi do Białego Bukowca.

Sołtys i K. Konieczka: 4. Utwardzenie i wyrównanie drogi do p. Konieczki.

Sołtys: 5. Wybudowanie parkingu przy świetlicy koło przepompowni oraz położenie polbruku wokół świetlicy.

Z. Princ: 6. Postawienie lamp w Białym Bukowcu.

Marian Cherek: 7. Wybudowanie świetlicy wiejskiej przy budynku straży OSP. 8. Zakup nowej kosiarki do trawy lub traktorka, który zimą służyłby również do odśnieżania.

T. Wysocki, J. Gliniecki: 9. Wymierzenie i wyrównanie drogi przeznaczonej dla rowerów z Piesienicy do Pinczyna (obok remizy OSP do kościoła w Pinczynie).

Sołtys: 10. Zajęcie się pętlą dla autobusu w Karolewie.


7. Tomaszewo (20.02)

Sołtys: 1. Postawienie lampy przy posesji p. Labudy (Tomaszewo 1) .

P. Bojahr: 2. Utwardzenie drogi z Tomaszewa do Jezierc.

J. Labuda: 3. Naprawienie drogi do posesji p. Kureckich (prośba o wezwanie w tej sprawie Romana Hepka zam. Jaroszewy.)

Mieszkańcy: 4. Pomoc w zakresie zakupu toalety (domek z serduszkiem), która ma być postawiona koło wiaty na gruncie p. Gdańca.


8. Pinczyn (23.02).

E. Zarach-Czapiewska: 1. Budowa chodnika przy ul. Semlińskiej do końca zabudowań. 2. Postawienie lamp przy ul. Semlińskiej do końca zabudowań.

J. Błaszkowski: 3. Poszerzenie ul. Semlińskiej i wyrównanie poboczy tej ulicy.

H. Modrzejewski: 4. Budowa chodnika przy ul. Mostowej.

L. Musolf: 5. Poszerzenie i utwardzenie dróg polnych, po których jeżdżą autobusy szkolne.

M. Bartosik: 6. Brak odśnieżania i równania odcinka ul. Ciskiej. 7. Wyjaśnienie sprawy zakupu biletu miesięcznego dla dziecka p. M. Bartosik.

E. Chrabkowski: 8. Wystosować pismo do Policji o egzekwowanie prędkości jazdy na ul. Semlińskiej.

P. Holc: 9. Rozstrzygnięcie problemu zalewania posesji p. Zygmunta Holca wodami opadowymi ze stadionu.

T. Boszka: 10. Uzyskiwanie zgody Rady Sołeckiej w Pinczynie na ewentualną sprzedaż gruntu wokół WDK.

T. Pepliński: 11. Wniosek do Rady Gminy o utrzymanie dopłaty do metra sześciennego.


9. Semlin (21.02).

E. Myszkier: 1. Przesunięcie przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły z Semlinka w kierunku leśniczówki.

A .Milewski: 2. Utwardzenie drogi za jeziorem w kierunku zabudowań p. Milewskiego.

P. Kołtonowski: 3. Utwardzenie drogi oraz zainstalowanie oświetlenia na nowo powstałym osiedlu w Semlinie.

A. Berak: 4. Utwardzenie drogi od Semlina w kierunku Kręga.

P. Kołtonowski: 5. Wyjaśnienie sprawy legalności wybudowanego boiska sportowego na nowo powstałym osiedlu w Semlinie koło p. Przemysława Kołtonowskiego.

E. Myszkier: 6. Dostosowanie rannych dowozów dzieci do szkoły z miejscowości Semlinek, co skróciłoby oczekiwanie na zajęcia lekcyjne.

W. Klaman: 7. Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej od stacji PKP w Piesienicy w kierunku Semlina.


10. Bytonia (27.02).

J. Kinowski: 1. Utworzenie ścieżki rowerowej. 2. Zorganizowanie bezpiecznego przejścia przez "krajówkę" (przy pomocy osoby przeprowadzającej)

J. Urbanowicz: 3. Przedstawienie sołtysowi ustaleń z zebrania z rolnikami w dniu 29.02.2012r.

Z. Fota: 4. Ustosunkowanie się Wójta do istniejącej sytuacji w sprawie Centrum Sportowo- Rekreacyjnego.

E. Jędrzejewska: 5. Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, wykonawcą i użytkownikami

Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (Z. Fota żąda zaproszenia na to spotkanie).

Z. Fota: 6. Powołanie fachowców, naukowców w sprawie ochrony drzew.


12. Zblewo (24.02)

T. Pepliński: 1. Przedstawienie, ile Gmina Zblewo zapłaciła za wożenie śmieci do chwili podpisania instrukcji eksploatacji składowiska (odpowiedź na piśmie). 2. Na kogo czeka mieszkanie w Semlinie nad budynkiem Polmedu? (odpowiedź na piśmie). 3. Zwołanie zebrania wiejskiego na temat budowy budynków socjalnych. 4. Uruchomienie środków na dopłatę do ścieków w kwocie 50 groszy do m3 (całkowity koszt 65 tys. zł). 5. Przesłanie projektów odnośnie gospodarki lokalowej, zanim zostanie podpisana umowa.

J. Trocha: 6. Rozwiązanie problemu zaparkowanych samochodów na chodnikach koło sklepu.

T. Pepliński: 7. Ile gmina zapłaciła za iluminację grudniową budynków Urzędu i GOK?

(pisemna odpowiedź).

P. Paska: 8. Zdjęcie znaków ograniczenia prędkości jazdy do 30km/h w strefie zamieszkania. 9. Zdjęcie znaków ostrzegających o progach zwalniających na Osiedlu w Zblewie. 10. Czy coś się dzieje z tematem podjętym w ubiegłym roku odnośnie budowy nowej drogi na os. Ks. Krefta w Zblewie?

Cz. Pieruszyński: 11. Zasypanie dziury w jezdni koło p. Sikory. 12. Należy coś zrobić z wjazdem na pocztę. 13. Dlaczego nic się nie robi odnośnie rur azbestowych, które są na ul. Kościelnej i Sportowej?

T. Pepliński: 14. Obniżenie podatku rolnego.


13. Pałubinek (23.02) .

Mieszkańcy: 1. Brak salki wiejskiej. 2. Poprawienie stanu jakości dróg zwłaszcza gruntowych poprzez równanie i utwardzenie (od posesji p. Jurkiewiczów - przez las). 3. Konserwacja szosy Pinczyn - Pałubinek. 4. Poszerzenie drogi Ciskiej przy posesji p. Borzyszkowskich i usunięcie kamieni. 5. Wykopy po kanalizacji (na szosie) utwardzić i zalać asfaltem. 6. Naprawa szczytu stodółki przy szkole.


14. Kleszczewo Kościerskie (20.02)

Rada Sołecka: 1. Remont szatni dla Koła Gospodyń Wiejskich. 2. Dokończenie budowy chodników.

3. Remont drogi asfaltowej w centrum wsi po budowie kanalizacji. K. Jankowski i M. Reszka

4. Zorganizowanie spotkania w sprawie budowy i funkcjonowania biogazowi w Kleszczewie.

J. Cerowski: 5. Kiedy będzie zakupiony agregat prądotwórczy do hydroforni w Jeziercach?


15. Jezierce (20.02)

Mieszkańcy: 1. Ocieplenie świetlicy wiejskiej. 2. Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy. 3. Wybudowanie placu zabaw. 4. Postawienie ławek i koszy na śmieci. 5. Postawienie słupków odblaskowych na przystanku koło p. Czyryka do przepustu. 6. Wyczyszczenie stawu w parku. 7. Załatanie dziur koło p. Zaorskiej.


16. Cis (27.02)

Mieszkańcy wsi: 1. Budowa drogi asfaltowej z Bytoni do Cisa. 2. Naprawa i utrzymanie obecnej drogi z Bytoni do Cisa. Z uwagi na dużą ilość dróg prowadzących do Cisa mieszkańcy postulują, aby w szczególności zająć się właśnie tą drogą.

M. Ciorpioł: 3. Zajęcie się nieprawidłowym oznakowaniem tablic dojazdowych do Cisa. 4. Wymiana wiaty z metalu usytuowanej w centrum wsi na bardziej bezpieczną i estetyczną. 5. Spowodowanie zwiększenia ciśnienia wody. 6. Spowodowanie właściwego zajęcia się pomnikiem położonym przy torach upamiętniającym wysadzenie pociągu (oznakowanie). 7. Ustawienie tablicy informacyjnej o Cisie zawierającą historię miejscowości, znane postacie itp.

Mieszkańcy: 8. Postawienie lamp w kierunku PKP, pp. Cierpioł, ul. Grzybowej. 9. Zorganizowanie spotkania z letnikami w sprawie śmieci - obecnie nie wszyscy mają umowy na wywóz śmieci. 10. Wybudowanie wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców (znalezienie terenu).

17. Zawada (20.02)

P. Kurowski: 1. Wykoszenie poboczy przy drodze Jezierce - Zawada. 2. Udrożnienie przepustu po drogą koło pp. Niesiołowskich. 3. Naprawa drogi Jezierce - Zawada (nadal nie została poprawiona, drogę wykonywała firma "Dekpol", która na wykonanie prac udzieliła gwarancji).

Oprac. Alicja Zalewska, Tadeusz Majewski


Zdjęcia

Na zebraniu wiejskim w Kleszczewie Kościerskim. Fot. Tadeusz Majewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz