wtorek, 13 marca 2012

PINCZYN. XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Kociewiu

XIV GMINNY KONKURS WIEDZY O KOCIEWIU

1 marca 2012 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania odbył się XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Kociewiu. Brały w nim udział trzyosobowe drużyny z każdego zespołu szkół naszej gminy. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów problematyką regionalną, historią, gwarą kociewską, tradycją naszej Małej Ojczyzny - Kociewia.
XIV GMINNY KONKURS WIEDZY O KOCIEWIU


1 marca 2012 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania odbył się XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Kociewiu. Brały w nim udział trzyosobowe drużyny z każdego zespołu szkół naszej gminy. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów problematyką regionalną, historią, gwarą kociewską, tradycją naszej Małej Ojczyzny - Kociewia.


Rozgrywkom przyglądali się goście i uczniowie klas IV-VI.

Prowadząca, p. Iwona Wysmułek-Śliwa, serdecznie powitała przybyłych gości: senatora RP Andrzeja Grzyba, ks. proboszcza Mieczysława Bizonia, p. dyrektor Iwonę Loroch, p. wicedyrektor Alicję Przybylską, dyrektora GOK-u w Zblewie, p. Anetę Osowską, dyrektora Gminnej Biblioteki w Zblewie, p. Emilię Bielska, p, Józefa Pekę, redaktora - p. Tadeusza Majewskiego oraz wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów.

Uroczystość uświetnił szkolny zespół regionalny "Brzady", który zaprezentował tańce regionalne i śpiewał kociewskie piosenki.

Rozgrywki konkursowe prowadziła p. Teresa Krzyżyńska.

Uczestnicy konkursu na początku przedstawili ciekawą postać współczesną lub historyczną ze swojej miejscowości. Wykazali się dużą pomysłowością.

Uczniowie ze Zblewa przedstawili postać p. Rekowskiego - rzeźbiarza; z Bytoni - postać patrona szkoły - Edmunda Dywelskiego; z Borzechowa - również postać patrona szkoły - Ojca Flawiana; z Kleszczewa - postać ks. Ignacego Stawickiego; a z Pinczyna - postać Franciszki Powalskiej - pinczyńskiej poetki.

Jednym z zadań konkursu było również zaprezentowanie w gwarze dowolnej scenki na podstawie utworów Anny Juraszewskiej, Bernarda Janowicza lub Antoniego Górskiego.

Nie obyło się oczywiście, bez pytań, dotyczących znajomości regionu - położenia geograficznego, miast, zabytków, kościołów, haftu kociewskiego itp. Wiele atrakcji przeżyli uczniowie, wyciągając z "worka niespodzianek" różne przedmioty codziennego użytku, których nazwę należało podać w gwarze kociewskiej. Gwara zainteresowała szczególnie najmłodszych uczniów, obserwujących zmagania konkursowe. Wiele emocji kryły również inne zadania konkursowe jak np. puzzle, pod którymi kryły się zabytki Kociewia.

Rywalizacja była zacięta, uczniowie wykazali się dobrą znajomością swojej Małej Ojczyzny, a także wspaniale się bawili.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - ZKiW z Pinczyna (Julia Bielińska, Agnieszka Wysocka, Agata

Piekutowska),

II miejsce - ZSP z Bytoni,

III miejsce - ZSP z Borzechowa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy sukcesu.

Następnie pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli, po czym udano się na poczęstunek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz