środa, 21 marca 2012

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI. Nagroda Wójta Gminy Kaliska "Słonecznik 2011"

W sobotę 10 marca 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach już po raz ósmy wręczono honorowe nagrody Wójta Gminy Kaliska "Słoneczniki 2011". Nagrody są uhonorowaniem organizacji, instytucji i osób, które w 2011 roku przyczyniły się do promocji i rozwoju gminy Kaliska. Przyznawane są w pięciu dziedzinach: pracy społecznej, przedsiębiorczości, kultury, edukacji oraz sportu. Zgodnie z regulaminem nagrody kandydatów zgłaszały zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje, przedstawiciele władz samorządowych, grupy nieformalne i osoby indywidualne.Wyboru laureatów dokonała kapituła nagrody, w skład której wchodzą: Sławomir Janicki - Wójt Gminy, Krzysztof Partyka - z-ca Wójta, Zbigniew Toporowski - Przewodniczący Rady Gminy, Anna Ossowska - pracownik działu promocji UG, Katarzyna Pettka - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy, Mirosława Borucka - Dyrektor GOK, Beata Wysokińska - Kierownik GOPS.

Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, a prowadzili ją: Mirosława Borucka - Dyrektor GOK w Kaliskach oraz Krzysztof Partyka - z-ca Wójta Gminy Kaliska. Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy - Sławomir Janicki.

Nagrody "Słonecznik 2011" otrzymali:

W dziedzinie PRACY SPOŁECZNEJ

Za szczególne zaangażowanie w całoroczną pracę i życzliwą pomoc dla dzieci i młodzieży. Jej dorobek to wieloletnia społeczna praca z dziećmi i dla dzieci oraz z młodzieżą. Za opiekę nad prężną działalnością Młodzieżowej Rady Gminy w Kaliskach nagrodę otrzymała pani Maria Jolanta Ignaciuk.

W dziedzinie KULTURY

Za całoroczną pracę, liczne nagrody i wyróżnienia, reprezentowanie Gminy w powiecie i województwie nagrodę otrzymał pan Leszek Baczkowski. Prowadzi On warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży z Gmin Kaliska i Zblewo, podczas których młodzież pod okiem pana Baczkowskiego wyrzeźbiła Szopkę i zajęła II miejsce w jubileuszowej X edycji Wojewódzkiego Konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową. Rodzina Państwa Baczkowskich w tym konkursie zajęła I miejsce.

W dziedzinie EDUKACJI

Za kontynuację prac związanych z utrzymaniem i rozpowszechnianiem wiedzy o gminnych dobrach naturalnych, ochronie środowiska, m.in. o ścieżce edukacyjnej Bartlewianka - "ciekawe lekcje o lesie" za pracę z dziećmi, ochronę naturalnego środowiska, pomoc w pracach Ośrodka Rozwoju i Integracji Sołeckiej Bartel Wielki nagrodę otrzymał pan Robert Sikorski.

W dziedzinie SPORTU

Za całokształt prac dla rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska, za reprezentowanie Gminy Kaliska od wielu lat na terenie powiatu i województwa nagrodę otrzymał Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportu VICTORIA Kaliska

W dziedzinie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Za nowoczesną technologię w przetwarzaniu drewna, budowanie domów w technologii szkieletowej oraz z bali, za operatywność właściciela, która zapewnia firmie stabilność i bezpieczeństwo finansowe oraz pracę mieszkańcom Gminy Kaliska. Ponadto za promocję Gminy w kraju i za granicą za realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 Rozwój i innowacje w MSP nagrodę otrzymał pan Piotr Trykowski.W bieżącym roku oprócz nagród w pięciu wymienionych wcześniej dziedzinach kapituła przyznała jedną nagrodę "Honorowego Słonecznika 2011" - za całokształt twórczości literackiej. Nagrodę tę za dorobek, który stanowią dwa tomiki wierszy pt. "Portret życia pisany sercem" wydany w 2006 r. oraz "W krainie miłości" wydany 2011 r., otrzymał proboszcz parafii w Kaliskach ks. Józef Słupski.

Wręczenie nagród uświetnił występ zespołu z Borzechowa "Czarna Nuta", który tworzy małżeństwo Irena i Mirosław Czarnota wraz z córką Justyną. Justyna popisała się pięknymi wykonaniami znanych piosenek, a szczególnie piosenki Whitney Huston pt I will always love you, z którą doskonale sobie poradziła.

Krzysztof Kowalkowski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz