niedziela, 4 marca 2012

ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA BHP ZA DARMO!!!

ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA BHP ZA DARMO!!!

Zostań inspektorem BHP. Pracowników z uprawnieniami i odpowiednim wykształceniem wciąż brakuje, a praca czeka! Gdzie? W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 100 osób, w Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędach Dozoru Technicznego, firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP, służbach BHP i w wielu innych miejscach.

Obecnie w każdej firmie liczącej powyżej 100 pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących działalność gospodarczą. Zasada jest prosta, na 600 pracowników musi być co najmniej jeden inspektor (np. w firmie zatrudniającej 2 tys. osób musi być co najmniej trzech inspektorów). Jeśli w przedsiębiorstwie pracuje mniej niż 100 osób, inspektorem może być jeden z pracowników firmy.

Trzeba się spieszyć. Od 1 lipca przyszłego roku inspektorem BHP będzie mógł zostać absolwent specjalistycznego technikum lub studiów podyplomowych. Samo zrobienie kursu nie wystarczy.

Droga do kariery pracownika służby BHP jest kilkustopniowa. Można pracować jako: inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista, główny specjalista. Żeby zacząć pracę w zawodzie, wystarczy wykształcenie średnie i tytuł technika BHP, wówczas zostanie się inspektorem, a po trzech latach może awansować na starszego inspektora. Na tym nie koniec.

Branża BHP zmienia się i rozwija, a zapotrzebowanie na fachowców wciąż rośnie. Zaczyna to być przyszłościowy nowoczesny i dynamiczny zawód. W Unii Europejskiej bezpieczeństwo i higiena pracy są traktowane bardzo poważnie. Coraz częściej mówi się o kulturze bezpieczeństwa w organizacjach. Zagraniczne koncerny tworzą w Polsce nowy dział branży - stanowisko kierownika BHP. Na tym szczeblu zakres odpowiedzialności jest bardzo wysoki. Niezbędne kwalifikacje zdobyć można BEZPŁATNIE. Gdzie? W Szkole Policealnej NOVUM. Matura nie jest wymagana. Przyjmowani są wszyscy bez względu na wiek. Nauka trwa 1,5 roku. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i w soboty co 2 tygodnie. Po tym okresie nauki słuchacz zdaje egzamin i otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik BHP oraz suplement w języku angielskim honorowany w krajach UE.

Technicy BHP posiadają kwalifikacje do: przeprowadzania kontroli BHP w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP, sporządzania protokołów pokontrolnych, sporządzania analizy warunków BHP, ustalania przyczyn wypadków pracy oraz chorób zawodowych, stwierdzania zagrożenia w zakładzie pracy. Mogą doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, badać przyczyny wypadków w pracy, prowadzić doradztwo BHP. Mogą dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac i posiadają wiele innych uprawnień.

Obecnie Szkoła Policealna NOVUM prowadzi nabór na kierunki: Technik BHP, Technik Masażysta, Opiekunka Dziecięca, Opiekun Medyczny, Technik Administracji, Technik Informatyk i inne.

Organizujemy również ciekawe kursy i szkolenia: kadrowo-płacowy, wizaż, tipsy żelowe, pierwsza pomoc przedmedyczna i wiele innych.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do sekretariatu Szkoły Policealnej NOVUM w Starogardzie Gdańskim ul. Rynek 36/1 ( I piętro) , który czynny jest od poniedziałku do piątku od 8:00- 17:00.

Wszelkie informacje można uzyskać również na naszej stronie internetowej www.plejada.edu.pl , pisząc na e-maila stg.novum@op.pl lub dzwoniąc tel/fax 58 56 305 12.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz