czwartek, 29 marca 2012

UWAGA ROLNICY! OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE WYMARZNIĘCIA OZIMIN...

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Zblewo informuje rolników, że w związku z wymarznięciem zbóż ozimych i rzepaku ozimego przyjmowane będą wnioski, na podstawie których zostaną oszacowane straty. Wnioski można pobrać u sołtysów, w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej Gminy Zblewo (niżej).
Wypełnione wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy Zblewie w terminie do 11 kwietnia 2012 r...WNIOSEK ROLNIKÓW O SZACOWANIE SKUTKÓW PRZYMROZKÓW - PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz