poniedziałek, 12 marca 2012

PINCZYN. Zajęcia pokazowe w Zespole Kształcenia i Wychowania Publicznego Gimnazjum im. Ks. Hoffman

Zespół Kształcenia i Wychowania Publicznego Gimnazjum w Pinczynie bierze udział w projekcie "ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE". Gimnazjalistom zapewniono bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli szkół...


Dla urozmaicenia i wzbogacenia realizacji projektu zapraszani są pracownicy naukowi, którzy przeprowadzają wykłady dotyczących badanych zagadnień. Uczestnicy pracują zespołowo z wykorzystaniem metody projektowej oraz z zastosowaniem zestawu multimedialnego, składającego się z: tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, notebooka, w jaki firma COMBIDATA Poland sp. z o.o. wyposażyła szkołę.

Projekt otrzymał wysoką ocenę w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizowany jest w okresie od października 2009 do sierpnia 2012r. przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o. o. na obszarze województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego.

W Zespole Kształcenia i Wychowania Publicznego Gimnazjum im. Ks. Hoffmana odbyły się zajęcia pokazowe prezentujące działania uczniów rozwijających swoje kompetencje matematyczno-przyrodnicze w projekcie "ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE". Celem spotkania było upowszechnienie metod pracy z uczniami. Gimnazjaliści przedstawili formy pracy na zajęciach pozalekcyjnych, omówili sposób prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody projektu, jak również narzędzi wspomagających udostępnionych uczniom w ramach projektu (portal edukacyjny, tablica interaktywna). Opowiedzieli o niezwykłej lekcji z przedsiębiorczości u Wójta Gminy Krzysztofa Trawickiego oraz przedstawili opracowany temat projektowy pt. "Bądź mądry, oszczędzaj". Nad całością czuwali opiekunowie grup: p. Stanisław Rompa oraz p. Zbigniew Bahr.

PROJEKT - PDF


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz