piątek, 27 kwietnia 2012

XX Bobowski Bieg Uliczny

REGULAMIN XX BOBOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO...

1.Cel zawodów:
popularyzacja biegów sportowych,
zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu,

2. Organizator:
organizatorem zawodów jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie, oraz Urząd Gminy Bobowo, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Gdańsku.
2.Termin i miejsce zawodów:
- biegi odbędą się dnia 29 kwietnia 2012 roku na terenie wsi Bobowo
- start pierwszego biegu o godzinie 14.30, są to trzy trasy biegowe dla najmłodszych, zlokalizowane wokół boiska sportowego w Bobowie
- bieg główny - start o godz. 15.00, jego trasa wiedzie po asfaltowej drodze ulicami Bobowa. (Gdańską, Kościelną, Rzeczną i Gdańską z metą na boisku sportowym)

3.Kategorie wiekowe:
1.kategoria dziewczęta i chłopcy ur.2005 i młodsze I bieg 100 m
2.kategoria dziewczęta i chłopcy ur.2003 - 2004 II bieg 300 m
3.kategoria dziewczęta i chłopcy ur. 2001 - 2002 III bieg 600 m
4.kategoria dziewczęta ur.1999 - 2000 IV bieg 2.150 m
5.kategoria chłopcy ur.1999 - 2000 IV bieg 2.150 m
6.kategoria dziewczęta ur.1996 - 98 IV bieg 2.150 m
7.kategoria chłopcy ur.1996 - 98 IV bieg 2.150 m
8.kategoria juniorki ur.1993 - 95 IV bieg 2.150 m
9.kategoria juniorzy ur.1993 - 95 IV bieg 2.150 m
10.kategoria seniorki ur.1972 - 92 IV bieg 2.150 m
11.kategoria seniorzy ur.1972 - 92 IV bieg 2.150 m
12.kategoria old boys mężczyźni ur.1971 i starsi IV bieg 2.150 m
13.kategoria old-boys kobiety ur. 1971 i starsze IV bieg 2.150 m

4.Uczestnictwo:
Prawo startu mają wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie.

5.Zgłoszenia :
Ze względów organizacyjnych zgłoszeń grupowych należy dokonać na piśmie, preferowane e-meilem na adres szczepan1202@wp.pl lub telefonicznie 058 562 17 66 wew. 30 do 27 kwietnia 2012 r. Zgłoszenia indywidualne w dniu imprezy w budynku GOKSiR do godz.14.20.

7. Nagrody:
Zwycięzcy zawodów (laureaci pierwszych pięciu miejsc) w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody od Marszałka Województwa Pomorskiego, Rady Wojewódzkiej LZS w postaci pucharów i sprzętu sportowego. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą BIEG otrzymają nagrody pocieszenia, słodycze napoje. Nagrodzona również zostanie najlepsza trójka z gminy Bobowo w swoich kategoriach (tylko w biegu głównym - 2,150 m) otrzymają oni nagrody rzeczowe oraz drobne upominki.

8. Postanowienia końcowe:
Organizator nie zapewnia ochrony mienia osobistego oraz zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i rozstrzygania spraw spornych.

p.o dyrektor GOKSiR w Bobowie
Ireneusz Makiła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz