wtorek, 14 stycznia 2014

Komunikat w sprawie opłat za odpady komunalne

ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA

INFORMUJE

- Wpłaty opłat za odpady należy dokonywać na przypisane indywidualne konto bankowe!!!!, które właściciele nieruchomości otrzymali we wrześniu 2013r. pisemnie na potwierdzeniu przyjęcia deklaracji.

- Dotychczasowe składki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują dalej bez zmian po 1 stycznia 2014r.

- Na indywidualne konto bankowe należy uiszczać opłaty (bez wezwania), zgodnie ze złożoną deklaracją (31 stycznia, 31marca, 31 maja, 31 lipca, 30 września, 30 listopada).

- Druk potwierdzenia złożenia deklaracji, zawiera również indywidualny login oraz hasło użytkownika, które umożliwiają zalogowanie się na stronie Związku Gmin Wierzyca http://zgw.doc.pl/. Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość samodzielnego wygenerowania blankietów do wpłat zawierających indywidualny numer konta bankowego użytkownika, jak również może pobrać, wypełnić, a następnie przekazać do siedziby Związku Gmin Wierzyca podpisany druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wierzyca

/-/ Wojciech Pomin

KOMUNIKAT - PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz