poniedziałek, 27 stycznia 2014

MICHAŁ KARGUL Informacja z I spotkania organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego

W sobotę, 25 stycznia w tczewskiej Fabryce Sztuk spotkali się samorządowcy i regionaliści kociewscy, by przedyskutować wstępne założenia Kongresu Kociewskiego w 2015 roku. Spotkanie, we współpracy z Fabryką Sztuk, zorganizowali tczewscy regionaliści, którzy przygotowywali poprzedni Kongres Kociewski w 2010 roku. Zebranych (w liczbie około pięćdziesięciu osób) przywitała dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska. Następnie dr Michał Kargul z tczewskiego zespołu kongresowego przedstawił prezentację dotyczącą oceny poprzedniego kongresu oraz wyzwań, jakie stoją współcześnie przed Kociewiem.


Dyskusję zagaił stwierdzeniem, że w debatach pokongresowych praktycznie wszyscy uznawali, że w 2015 roku powinien się odbyć V Kongres Kociewski i stąd narodził się pomysł tego spotkania.

Po krótkiej autoprezentacji zebrani ustosunkowywali się do problemów dotyczących formuły przyszłego kongresu, przygotowań do niego oraz harmonogramu prac. Głos, poza gospodarzami, zabierali m.in. senator Andrzej Grzyb, zastępca prezydenta Tczewa Zenon Drewa, zastępca burmistrza Nowego Zbigniew Lorkowski, profesor Maria Pająkowska-Kensik, doktor Krzysztof Korda ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Piotr Kończewski z LOT "Kociewie", Eleonora Lewandowska z Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Józef Malinowski z Bractwa Czarnej Wody w Osiu, Grzegorz Oller z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Tadeusz Wrycza z Stowarzyszenia Żeglugi "Delta Wisły" czy Bogdan Kruszona, autor publikacji regionalnych. Wszyscy wypowiadający się zgodzili się ze stwierdzeniem, że Kongres jest potrzebny i należy go zorganizować w 2015 roku. Także była powszechna zgoda co do tego, że prace koncepcyjne należy sfinalizować do końca lata 2014 roku, by umożliwić finansowanie działań kongresowych ze źródeł publicznych, tak konkursów dla organizacji pozarządowych, jak działań samorządowych jednostek kultury.

Zgłaszano wstępne cele organizacji Kongresu:

- integracja mieszkańców regionu;

- promocja Kociewia;

- odpowiedź samorządów i regionalistów na nowe wyzwania, które stawia przed nami współczesność, tak w sferze kultury, jak i gospodarki, czy działań społecznych (w dyskusji określono to hasłem: "nowe Kociewie").

Także padały konkretne propozycje co do tematyki prac kongresowych. I tak zgłaszano potrzebę dyskusji na temat:

- promocji gospodarczej i spraw społecznych (w tym problemy zatrudnienia);

- promocji turystycznej;

- kultury regionalnej oraz wysokiej (artyści profesjonalni z Kociewia);

- edukacji regionalnej i badań naukowcy Kociewia;

- współpracy kociewskich stowarzyszeń;

- współpracy kociewskich instytucji kultury;

- upodmiotowienia Kociewia w ramach samorządów wojewódzkich (zmiany w granicach okręgów wyborczych).

Większa różnica zdań była w sprawie formuły samego V Kongresu. Praktycznie wszyscy zgodzili się, że niezbędny jest jedno mocne wydarzenie finałowe, przyciągające uwagę mieszkańców i mediów. Padały jednak różne propozycje co do szczegółów. Jedni widzieliby tradycyjne trzy dni kongresowe z mocnym finałem na zakończenie, inni ograniczyliby sam Kongres do jednego dnia, dobrze przygotowanego poprzez dyskusji przedkongresowe oraz wspartego wydarzeniami okołokongresowymi. Mimo krytyki Roku Kongresowego w 2010 roku, padły też propozycje, by powtórzyć jego formułę. Sporo dyskutowano także o terminie. Liczne głosy wskazując na wybory w 2015 roku proponowały organizację Kongresu do lata 2015 roku. Inni przesuwali go na późną jesień.

Padały także konkretne propozycje dotyczące działań kongresowych. M.in. Grzegorz Oller proponował zorganizowanie Sejmiku Kociewskiego, stałego gremium dyskusyjnego, które miałoby wypracowywać wspólne cele i zadania dla całego regionu, Józef Malinowski zaproponował organizację ogólnokociewskiego rajdu turystycznego, senator Andrzej Grzyb sesję popularnonaukową na temat tożsamości Kociewiaków zaś Jan Kulas zasugerował działania mające na celu uzyskanie wsparcia i patronatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zebrani uzgodnili także, że powinien powstać Komitet Organizacyjny Kongresu. Wstępnie zgodzono się, by w jego skład weszły wszystkie osoby zainteresowane pracą na rzecz kongresu. Komitet ukonstytuuje się na kolejnym spotkaniu, które wyznaczono na dzień 15 marca w Pelplinie.

Michał Kargul
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz