poniedziałek, 1 czerwca 2015

OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM WIRTY, PRZEWODNIK -E-BOOK [22354 odwiedzin]

Najwięcej odwiedzin na ok. 1400 materiałów ma tekst o Wirtach (22354 odwiedzin - 1.06.2015r.), który nieznacznie prześcignął materiał o bobrach. Przeciętnie materiały w gminie Zblewo mają 2,5 tys. odwiedzin.

WSTĘP. Niewiele zostało w Polsce miejsc takich, jak Arboretum w Wirtach. Jego początki datują się na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX w. Wysadzono wtedy pierwsze obce gatunki drzew, co było związane z próbami wprowadzania do lasów europejskich drzew szybko rosnących z innych części świata, głównie Ameryki Północnej...


Arboretum składa się z dwóch części - leśnej i parkowej.

Kolekcja w części parkowej powstała w wyniku wysadzania drzew i krzewów rzędami wzdłuż dróg oddzielających kwatery szkółkarskie. Kwatery, na których niegdyś prowadzono produkcję szkółkarską, z czasem również wykorzystano do zakładania nowych kolekcji drzew i krzewów wysadzanych grupami.

Z okazji 125. rocznicy wprowadzenia pierwszych nasadzeń obcych gatunków drzew leśnych zorganizowano w Wirtach zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego i wydano przewodnik po części parkowej, która stanowi jednak tylko niewielką część Arboretum.

Znacznie większa jest część leśna, która obejmuje powierzchnię około 40 hektarów. Znajdują się tutaj powierzchnie doświadczalne, które stanowią próby introdukcji obcych gatunków drzew leśnych do warunków europejskich. Próby prowadzono głównie z gatunkami iglastymi, a pierwsze powierzchnie doświadczalne zostały założone w latach 1890-1897 przez miejscowego nadleśniczego Adama Puttricha we współpracy z wybitnym leśnikiem profesorem Adamem Schwappachem.

Teren, na którym założono powierzchnie doświadczalne wyróżnia się z otaczających drzewostanów dużą różnorodnością siedlisk i pokrywającej je roślinności. Występują tu bogate lasy dębowo-grabowe, a ukształtowanie powierzchni z parowami i dolinkami, w których okresowo utrzymują się oczka wodne i bagienka stanowiące siedlisko ciekawej fauny i flory, wykazuje dużą różnorodność.

Na terenach tej części lasów występują głównie gatunki rodzime, takie jak sosny, buki, graby, dęby, lipy, świerki i jodły, które rosną na glebach brunatnych, kwaśnych wytworzonych na glinach zwałowych i są to w przeważającej części piaski gliniaste o kwasowości w warstwie ściółki na poziomie 4,5 - 6,0 pH, z wodą gruntową występującą często poniżej 2 m.

Wielkie zniszczenia w drzewostanach spowodował huragan z 2 listopada 1981 r. Została wtedy powalona większość najstarszych daglezji. Szczęśliwie, stuletnie powierzchnie doświadczalne ucierpiały tylko w nieznacznym stopniu.

W latach 1984-1988 w miejscu zniszczonych przez huragan drzewostanów założono wiele nowych powierzchni doświadczalnych głównie z gatunków iglastych, które na podstawie dotychczasowych doświadczeń wykazywały najlepsze przystosowanie do warunków miejscowych.

Arboretum w Wirtach to dzisiaj jednak przede wszystkim miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej głównie dzieci i młodzieży, także miejsce wypoczynku, gdzie można podziwiać zachowane przez leśników piękno i potęgę przyrody.

Krzysztof Frydel


http://www.wirty.pl/pub/przewodnik2/index.html/6/

Zapraszamy do ARBORETUM WIRTY i na strony www.wirty.pl.

Oto parę fotografii z przewodnika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz