wtorek, 5 lutego 2008

Zebrania wiejskie

Zebrania Wiejskie Gminy Skórcz - luty-marzec 2008 roku


Tematyka zebrania

Otwarcie i podanie porządku obrad - sołtys.

Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.

Informacja z działalności radnego (radnych) z danego terenu.

Krótka charakterystyka gminy - przedstawi Urząd Gminy.

Sprawozdanie Wójta za rok 2007:

a) z realizacji budżetu

b) z wykonania zadań inwestycyjno-remontowych

c) sprawy różne (realizacja wniosków zgłoszonych na ostatnim zebraniu wiejskim)

Przedstawienie założeń na 2008 rok:

a) do budżetu na rok bieżący

b) planów inwestycyjno-remontowych

c) inne

Dyskusja.

Wypracowanie i przyjęcie wniosków z zebrań.

Zakończenie obrad.
Harmonogram zebrań wiejskich

luty-marzec 2008 roku


Sołectwo


Termin i miejsce zebrania

Kranek

Ryzowie

Wyb. Wielbrandowskie

23 lutego 2008 r. godz.1000

(sobota)

Urząd Gminy

Miryce

25 lutego 2008 r. godz. 1800

(poniedziałek)

świetlica wiejska

Mirotki

26 lutego 2008 r. godz. 1800

(wtorek)

świetlica wiejska

Barłożno

27 lutego 2008 r. godz. 1800

(środa)

świetlica wiejska

Wielbrandowo

28 lutego 2008 r. godz. 1800

(czwartek)

świetlica wiejska

Wolental

29 lutego 2008 r. godz. 1800

(piątek)

świetlica wiejska

Pączewo

3 marca 2008 r. godz. 1800

(poniedziałek)

szkoła - świetlica

Czarnylas

4 marca 2008 r. godz. 1800

(wtorek)

świetlica wiejska

Wielki Bukowiec

5 marca 2008 r. godz. 1800

(środa)

szkoła


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz