wtorek, 18 grudnia 2007

Coraz nas w gminie więcej

Hanna Dunajska - kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz
Barbara Turkiewicz - inspektor ds. Dowodów Osobistych mówią o demografii

Coraz nas w gminie więcej

- W tym roku liczba mieszkańców się powiększyła - informuje pani Barbara. - W 2004 roku w gminie Zblewo było 10 696 mieszkańców, w 2005 r. - 10 732, w 2006 r. - 10 754, w 2007 r. - 10 832.
Widać z tych liczb, że w 2007 roku ten przyrost był znacznie większy (aż 78 osób więcej) niż w poprzednich latach. W wieku produkcyjnym w 2006 roku w gminie mieszkało 6 709 osób (w 2004 r. - 6 486). W wieku poprodukcyjnym w 2006 roku - 1 081 (w 2004 r. - 1 147). Tu ponura dla mężczyzn ciekawostka - mężczyzn w wieku poprodukcyjnym w każdym roku jest o połowę mniej niż kobiet. Urodzeń zanotowano: w 2004 roku - 125, w 2005 r. - 129, w 2006 r. - 126. Zgony - 2004 r. - 74, 2005 r. - 82, 2006 r. - 93.
A więc przyrost naturalny jest dodatni.
- Większy przyrost obywateli w gminie nie wynika tylko z większego przyrostu naturalnego - wyjaśnia pani Barbara. - Po prostu w gminie jest więcej zameldowań niż wymeldowań (wymeldowuje się około 100 osób rocznie).
- Odnotowuje się wzrost liczby ślubów - dodaje Hanna Dunajska. - W tej chwili mamy już 81 aktów małżeństw, a jeszcze mogą dojść. W 2006 roku było 79, w 2005 - 62, w 2004 - 63, a w 2003 - 52. Wiąże się to chyba z tym, że zawierają małżeństwa roczniki wyżu demograficznego z lat 80. Wzrasta też liczba ślubów tylko cywilnych. Czym to jest spowodowane? Tym, że ludzie wyjeżdżają za granicę, przyjeżdżają na urlop i chcą w krótkim czasie zalegalizować swój związek. Jako małżeństwo za granicą, tak podejrzewam, mają prawo do świadczeń społecznych.
Pani Hania ma też interesujące dane na temat "ilości zarejestrowanych zdarzeń, które miały miejsce poza granicami Polski, a dotyczyły naszych mieszkańców" (przyjeżdżają np. z niemieckim aktem małżeństwa czy aktem urodzenia i wpisuje się je do polskiej, uściślając - zblewskiej księgi).
- Na przykład od 2002 roku do teraz aktów urodzeń wpisaliśmy 19, z tego 3 miały miejsce Irlandii, 3 w Wielkiej Brytanii, 1 w Austrii, 10 w Niemczech, 2 we Włoszech. Zaś aktów małżeństw w tym samym czasie spisano 24, w tym w Niemczech 17, w Danii 1, w Wielkiej Brytanii 3, we Włoszech 1, w USA 1 i w Szkocji 1. Zgonów 6: w Niemczech 5 i w USA 1. To jest mniej więcej obraz, gdzie wędrują ci nasi mieszkańcy.
Dodajmy, że to obraz ułamkowy. Niestety, określenie, ilu dziś mieszkańców gminy jeździ bądź wyjechało za granicę do pracy, jest bardzo, bardzo trudne.


W gminie jest więcej zameldowań niż wymeldowań - mówią panie Hanna Dunajska i Barbara Turkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz