czwartek, 27 grudnia 2007

Sesja Rady Gminy w Skórczu

20 grudnia 2007r. odbyła się VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Skórczu.

Sesja odbyła się w Zespole Szkół Publicznych w Pączewie. Między innymi zostały podjęte uchwały o budżecie gminy na 2008r., zmian w budżecie gminy na rok 2007, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalenia diet sołtysów oraz uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo w sesji udział brali gimnazjaliści z Zespołu Szkół Publicznych w Pączewie wraz z wychowawcami. Dla uczniów była to lekcja poglądowa jak działa Rada Gminy w Skórczu i na czym polega ich praca. Dodatkowo zadawali pytania, na które odpowiadał Przewodniczący Rady Gminy w Skórczu Pan Józef Oller. Po zakończeniu Sesji Rady Gminy w Skórczu uczniowie z w/w szkoły przedstawili przygotowane jasełka. Potem zebrani złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz