wtorek, 11 grudnia 2007

Zblewo. Podsumowanie roku

GMINA ZBLEWO. Jeżeli zrobi się bardzo dużo inwestycji, to jeszcze mało. Na koniec trzeba to jeszcze dobrze przekazać gminie i światu

Trawicki podsumowuje rok wójta Trawickiegoo

Było to w czwartek w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Przy suto zastawionych stołach siedzieli urzędnicy, radni, panie z tutejszego chóru "Lutnia", księża i goście. Atmosfera jak to przed świętami, czyli powszechnej życzliwości. I kolędy, i opłatek. Ale przede wszystkim były liczby, liczby i jeszcze raz liczby, pokazujące zadania gospodarcze i inwestycje realizowane w gminie w 2007 roku.
Wyliczmy. Materiał posłuży do ewentualnych rankingów.

W Pinczynie buduje się chodniki. Pozyskano na to zadanie 428 800 zł środków z zewnątrz (wartość inwestycji - 596 001 zł).
W Bytoni buduje się Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Tu uzyskano dofinansowanie 170 043 zł. Wartość inwestycji z robotami dodatkowymi (oświetlenie, remont łazienki, utwardzenie parkingu) wynosi 344 801 zł.
Chodnik będzie miał Mały Bukowiec. Złożono wniosek na kwotę ok. 233 000 zł. Dofinansowanie wynosi 187 013,00 zł. Został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.
W Zblewie odwodniono i utwardzono ulicę Jaśminową, utwardzono też rynek. Wartość inwestycji wynosi 583 527 zł.
Utwardzono tłuczniem drogę Jezierce - Zawada na długości 0.75km. Wartość inwestycji wynosi 98 133 zł (dofinansowanie -35 000 zł).
Za 90 000 zł wykonano chodniki w Miradowie i Borzechowie. Utwardzono tłuczniem pobocza drogi Pinczyn - Semlin. Koszt - 60 000 zł.
Zbudowano chodniki w Kleszczewie i znowu w Borzechowie. Wartość inwestycji - 192 682 zł.
W sumie roboty drogowe razem z chodnikami kosztowały 1 024 344 zł.
Sporo zrobiono w sołectwach w ramach Programu Rozwoju Wsi. Tu żeby zdobyć środki z zewnątrz, trzeba było mieć środki własne. Wynosiły one: 387 947 zł. Dofinansowanie wyniosło 785 856 zł. Razem - 1 173 803 zł
W trakcie realizacji jest rozbudowa się sieci wodociągowej z siecią kanalizacyjną za 683 817 zł. Tu gmina otrzymała 100 pożyczki z WFOŚ.
W trakcie realizacji jest rozbudowa Gminnego Przedszkola w Zblewie. Wartość inwestycji - 300 000 zł.
Również w trakcie realizacji są: rozbudowa remizy OSP w Zblewie (wartość 158 484 zł) oraz rozbudowa gimnazjum w Pinczynie (wartość: 634 000 zł).
W sumie na rozbudowy przeznaczono 1 776 301 zł.
Wyremontowano dach sali gimnastycznej w szkole w Zblewie za 31 516 zł oraz przeprowadzono remont sanitariatów w domu kultury w Zblewie za ok. 70 000 zł.
W sumie na remonty wydano 101 516 zł.
Za 70 000 zł wykonano dokumentację dotyczącą ocieplenia dwóch szkół i przedszkola w Pinczynie. Za 60 000 zł zakupiono scenę na Festyn Kociewski. Za ok. 10 000 zł zakupiono i zamontowano przystanki w Semlinie i Miradowie.
Po dodaniu wszystkich pozycji wychodzi ok. 4 250 000 zł.
Dofinansowanie (ze środków SPO i Urzędu Marszałkowskiego) - 820 856,0 zł.
Pożyczka z WFOŚ - 100 000 zł.

Osobno wójt poinformował o wielkości pozyskanych środków finansowych w 2007 r. Do wyżej podanych pozycji trzeba dodać pieniądze z Hiszpanii. Przypomnijmy, że 30 lipca podpisano umowę z firmą APIA XXI na wykonanie opracowania studium wykonalności na zadanie pt. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo. Wartość zadania wynosi 274 920 euro i zostanie sfinansowane przez Rząd Królestwa Hiszpanii w całości.
W sumie dofinansowanie ze środków SPO, Urzędu Marszałkowskiego i Rządu Królestwa Hiszpanii wynosi 1 820 856,0 zł. Pożyczka z WFOŚ - 100 000 zł. Dodatkowo pozyskano 1 138 679 zł na rzecz placówek oświatowych. Razem wychodzi 2 959 535 zł. Czyli prawie 3 miliony. Inwestycje prawie za 5 mln zł (w tym pozyskane 3 mln zł) na budżet gminy liczący 26 mln zł. Czyli na inwestycje poszło z tego budżetu około 20 procent środków. To całkiem niezły wynik.

Przez liczby do żołądka. Przy tak dużych i budujących naprawdę nie wypadało się krygować nad suto zastawionym stołem.
Tadeusz Majewski


Chór śpiewa kolędy. Jest świateczna atmosfera. Fot. Tadeusz Majewski


Teraz kwiaty. Składa je wicewójt... Fot. Tadeusz Majewski


Kwiaty składa pani od gminnej oświaty. Fot. Tadeusz Majewski


Pora na opłatkowe życzenia. Fot. Tadeusz Majewski


Wójt wita nieco spóźnionych księży z księdzem biskupem Gruntem na czele. Fot. Tadeusz Majewski
Więcej w piątkowym wydaniu Dziennika Bałtyckiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz