środa, 13 października 2010

FORUM GOSPODARCZE POWIATU STAROGARDZKIEGO

POWIAT STARGARDZKI 2020 PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU

22 października 2010r. w sali konferencyjnej zakładów farmaceutycznych Polpharma S.A. odbędzie się I Forum Gospodarcze Powiatu Starogardzkiego.Forum jest efektem pracy Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Powiatu w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Centrum Badań i Analiz ASM. Zostanie na nim zaprezentowana strategia rozwoju powiatu w perspektywie najbliższych 10 lat pod nazwą ,,Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą" oraz raport ,,Wyzwania dla systemu edukacji wynikające z uwarunkowań kształtujących strukturę gospodarczą i rynek pracy powiatu starogardzkiego do roku 2020"". Na Forum przedstawiony będzie także pomysł na współpracę pięciu sąsiadujących powiatów: starogardzkiego, tczewskiego, sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego. To konkretny efekt projektu. Dla rozwoju naszego regionu połączenie uzupełniających się potencjałów społecznych i gospodarczych sąsiadujących samorządów ma kluczowe znaczenie. Tylko ścisła współpraca pozwoli na stworzenie szerokiej oferty inwestycyjnej i sprostanie wyzwaniom nowoczesności.

Forum jest ostatnim etapem projektu ,,Powiat starogardzki 2020.Partnerstwo na rzecz rozwoju"" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji - www.powiatstarogardzki2020.pl oraz Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Starostwa pok.309.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz