poniedziałek, 25 października 2010

V WOJEWÓDZKIE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCIOWEREGULAMIN
1. Organizator:
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W SMĘTOWIE GRANICZNYM

Partnerzy:
POMORSKIE ZRZESZENIE LZS W GDAŃSKU
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W SMĘTOWIE
LLKS "ZIEMI KOCIEWSKIEJ" W SMĘTOWIE GRANICZNYM
URZĄD WOJEWODY POMORSKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. POMORSKIEGO
STAROSTWO POWIATOWE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
GRUPA LOTOS S.A
Urząd Gminy Smętowo Graniczne
Gminna Biblioteka Publiczna w Smętowie
Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym

2. Patronat medialny:
Gazeta Kociewska
Dziennik Bałtycki
PORTAL WWW.KOCIEWIACY.PL
PORTAL WWW.BIEGANIE.PL
Radio Głos

3. Termin i miejsce:
10 listopad 2010r.(środa) godz. 11.00 - Smętowo Graniczne, teren GOKSiR
Start pierwszego biegu o godz. 11.15 - zaczynają KRASNALE.
Trasa - nawierzchnia trawiasta 100%, dozwolony start w kolcach

4. Cel imprezy
Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin i małych miasteczek w województwie pomorskim.
Bieg jest uczczeniem odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz manifestacją przynależności narodowej.
Wyłonienie najlepszego zawodnika i zawodniczkę Województwa Pomorskiego w biegach przełajowych.
Zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia zajęć treningowych z lekkiej atletyki.

5. Kategorie wiekowe i uczestnicy:
Prawo uczestnictwa mają wszyscy posiadający aktualne badania lekarskie mające brak przeciwwskazań zdrowotnych.
Młodzież szkolna startuje na podstawie legitymacji szkolnej.
Kategorie wiekowe:

Dziewczęta :
kl. I - III SP (ur. 2001 - 2003) - 300 m
kl. IV - VI SP (ur. 1998-2000) - 700 m
Gimnazjum (ur. 1995 - 1997) - 1300m
Szkoły średnie (ur.1991-1994) - 1700 m

Chłopcy :
kl. I - III SP (ur.2001 - 2003) - 300 m
kl. IV- VI SP (ur.1998-2000) - 1000 m
Gimnazjum (ur. 1995-1997) - 1700 m
Szkoły średnie (ur.1991-1994) - 2500 m

OPEN KOBIETY - 3km
OPEN MĘŻCZYŹNI - 5 km
(prawo startu mają roczniki 1990 i starsze)KATEGORIE WIEKOWE:

K1 (1990-1980)
K2(1979-1960)
K3(1959 i starsze)

M1 (1990 - 1980)
M2 (1979-1960)
M3 (1959 i starsi)

Biegi towarzyszące:
BIEG KRASNALI - przedszkolaki r. 2004 i młodsi - 200m

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia grupowe powyżej 10 osób najpóźniej do dnia 9 listopada dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego bądź opiekun (trener), przedstawiając listę imienną podpisaną przez dyrektora jednostki:
osobiście w sekretariacie GOKSiR, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne,
tel. (058) 561-90-97.
listownie na adres GOKSiR.
drogą mailową na adres:

biuro@goksirsmetowo.pl.
llks.ziemikociewskiej@interia.pl
Opiekun zgłaszający grupę jest zobowiązany zapoznać dzieci z regulaminem.
Zgłoszenia indywidualne w dniu zawodów dokonywać można w biurze zawodów: Budynek GOKSiR, biuro czynne od godz. 9.00.

7. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Uczniowie startują z kartami startowymi, które przekazują sędziemu po biegu w danej konkurencji, odbiór kart przed zawodami u organizatora.
Na kartę startową należy wpisać (DRUKOWANYMI LITERAMI): imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, kategorię wiekową, nazwę szkoły.
Zawodnicy w biegu na 3km i 5 km startują z numerami startowymi otrzymanymi od organizatora.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Nagrody
W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca 1-3 medale i nagrody rzeczowe.
Dyplomy za zajęcia miejsc od 4-6.
W biegu OPEN nagradzamy miejsca od 1-6.
Nagrody nie dublują się, nagrodzeni w biegu OPEN nie otrzymują nagród za kat. wiekową.
Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników ciepły posiłek i napój.
Wśród wszystkich uczestników biegów zostaną rozlosowane nagrody specjalne ufundowane przez organizatorów. Losowanie odbędzie się na podstawie kart uczestnictwa.

9. Zasady finansowania:
Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
Nie pobiera się opłaty startowej.

10. Postanowienia końcowe:
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną, szatnię i toalety podczas trwania zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
Biegi rozpoczynamy od najmłodszych uczestników.

Serdecznie zapraszam, Karol Nowakowski.

REGULAMIN - PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz