poniedziałek, 25 października 2010

Leszek Burczyk: Gmina zrównoważonego rozwoju

Z Leszkiem Burczykiem, prezesem stowarzyszenia Forum Gospodarcze Gminy Zblewo i członkiem Starogardzkiego Klubu Biznesu i Związku Pracodawców, właścicielem Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa w Zblewie, rozmawia Tadeusz Majewski.

- To rzadko spotykane, żeby w gminie istniało takie stowarzyszenie. Może to oznaczać tylko jedno: gmina jest bardzo silna, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa. Ile ich jest?
- W gminie jest około 580 przedsiębiorców, ale członków stowarzyszenia jest 27, czyli około 5 procent. Na razie stowarzyszenie jest stosunkowo słabe.

- Jaki jest pana zdaniem obecny charakter gminy, którą przez lata określano jako typowo rolniczą?

- W ostatnich latach gmina zmienia swoje oblicze. Z typowo rolniczej staje się gminą również turystyczną, ale też i zasobną w prywatne przedsiębiorstwa. Od kilkunastu lat co roku rośnie liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa te są bardzo różnej wielkości, jeżeli chodzi o zatrudnienie, skalę obrotów czy potencjał gospodarczy.

- Czy można mówić o jakimś szczególnym profilu działania tych firm?

- Nie, reprezentują one rozmaite branże. Między innymi są: transport ciężarowy i osobowy, budownictwo - tu ciekawostka: rozwija się ostatnio nawet deweloperka, produkcja spożywcza - na przykład przetwórstwo ryb, przemysł drzewny, produkcja wyrobów metalowych, meblarstwo, produkcja stolarki drzwiowej i okiennej, szkutnictwo - tu też ciekawostka: produkcja kajaków, canoe, mechanika pojazdowa. Są też oczywiście liczne firmy reprezentujące handel i usługi dla ludności... W tej liczbie, 580 przedsiębiorstw, znajdują się bardzo duże, zatrudniające kilkadziesiąt, a nawet i kilkaset osób, gros jednak przedsiębiorstw to firmy kilku lub kilkunastoosobowe, często też o charakterze rodzinnym.

- Małe firmy, jak choćby te przy ulicy Głównej w Zblewie. Naliczyłem przy tej od wieków tradycyjnie ulicy handlowej 59 sklepów... Czy, pana zdaniem, gmina jest dla przedsiębiorców atrakcyjna?

- Uważam, że jest tu doskonały klimat sprzyjający zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw. Sprzyjają temu położenie oraz polityka samorządu. Jednym z przykładów tego drugiego jest możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo powstałej firmy lub firmy zwiększającej zatrudnienie. Innym przykładem jest to, że Urząd Gminy przygotowuje grunty z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

- Czy chodzi o grunty przy szosie krajowej między Zblewem a Bytonią, które w dużym stopniu mają być uzbrojone?

- Między innymi. To jest rzeczywiście bardzo atrakcyjna lokalizacja, podobnie jak całej gminy. Położenie w bliskości skrzyżowania dróg krajowych 22 i 214 ułatwia logistykę, przywóz materiałów, wywóz towarów.

- Jak ma się liczba przedsiębiorstw do liczby gospodarstw rolnych?

- Liczba gospodarstw spadła z około tysiąca do około siedmiuset, co nie oznacza jednak, że nasze rolnictwo jest słabsze. Gospodarstwa stają się większe obszarowo, nowocześniejsze, wzrasta ich potencjał produkcyjny. Do tego niektóre ukierunkowują się na agroturystykę, co poprawia wizerunek dzisiejszej wsi i daje możliwość pozyskania innych dochodów. Cieszę się z wielokierunkowego rozwoju naszej gminy, gdzie doskonale koegzystują ze sobą rolnictwo, biznes (handel, produkcja i usługi) oraz turystyka. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia do czynienia ze zrównoważonym rozwojem.

- Dziękuję za rozmowę.


2009 r. nowe firmy - 84, likwidacja - 52

2008 r. nowe firmy - 117, likwidacja 70

2007 r. nowe firmy - 117, likwidacja 96

2010 r. I półrocze: nowe firmy - 42 nowych, likwidacja - 29Brak komentarzy:

Prześlij komentarz