poniedziałek, 25 października 2010

I KOCIEWSKIE ZMAGANIA SPORTOWE

19 września zorganizowano Kociewskie Zmagania Sportowe, które odbyły się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym. Impreza mająca na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych oraz przyciągnęła na sportowe obiekty ponad dwustu startujących. I Kociewskie Zmagania Sportowe miały na celu nie tylko popularyzację sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, ale także integrację z osobami niepełnosprawnymi, którzy bardzo świetnie radzili sobie w przygotowanych konkurencjach, nie ustępując pełnosprawnym zawodnikom.Honorowym gościem była pani Bernadeta Blecharz, olimpijka z Moskwy, polska lekkoatletka - oszczepniczka, 5-krotna mistrzyni Polski. W imprezie uczestniczyli także Wice starosta p. Kazimierz Chyła, Wójt Gminy P. Zofia Kirszenstein, znany wychowawca młodzieży pan Zygfryd Anhalt ze Skórcza, Diecezjalny Duszpasterz Sportowców ks. Andrzej Taliński, Wice przewodniczący pomorskiego LZW p. Franciszek Kaszubowski, Naczelnik Wydz. Kultury, Sportu i Promocji Regionu p. Jacek Toczek oraz Dyrektor ZSGŻ p. Anna Knuta. Imprezę poprowadził Karol Nowakowski - Dyrektor GOKSiR.

Do zawodów przystąpili uczniowie z 6 placówek, Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Smętowie Granicznym (szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Gr., Samorządowego Przedszkola, a także podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lalkowach i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lalkowach.

Na zakończenie odbyło się wręczenie okolicznościowych medali wszystkim uczestnikom,
a nagrody i puchary powędrowały do szkół. Dla uczestników i gości przygotowany został także w postaci bigosu i grochówki oraz drożdżówka.

Organizatorami Zmagań byli: Pomorskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
w Gdańsku, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Gr., Urząd Gminy
w Smętowie Gr. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia w Lalkowach.

GOKSiR

ZDJĘCIA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz