poniedziałek, 25 października 2010

Krzysztof Trawicki: Należymy do gmin szczególnie obdarowanych

Dziękuję Wam za życzliwość

W klimat podsumowań kończącej się kadencji Wójta i Rady Gminy Zblewo pięknie wplotła się Biesiada Rolnicza. Była ona podsumowaniem pracy rolników i podziękowaniem za trud, jaki w tym roku szczególnie obciążył gospodarzy. Wpłynęła na to niesprzyjająca aura. Ale trzeba umieć dziękować i za te mniejsze plony.Jestem pełen i podziwu i serca dla rolników i ich rodzin - i za ten trud, jaki włożyli w swoją pracę, jak i za to, że potrafili się podzielić tym, co zebrali, również z mieszkańcami gminy Szczurowa, która w tym roku trzykrotnie ucierpiała w kolejnych powodziach. Dziękuję wszystkim uczestnikom Biesiady, a przewinęło się kilka tysięcy uczestników i to z całego województwa.

W Biesiadę Rolniczą wkomponowany był tak zwany Dzień Ryby. Jest to realizacja projektu unijnego. Cieszymy się, że udało się pozyskać na to środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. W programie, oprócz degustacji ryb, jest dożywianie dzieci w szkołach. Dzięki niemu do końca tego roku szkolnego w piątki dzieci będą na obiad dostawały ryby.

Dziękuję również wszystkim proboszczom oraz księdzu proboszczowi prałatowi z sąsiedniej gminy Janowi Kulasowi z parafii w Lubichowie za uczestnictwo w Mszy Świętej Dziękczynnej poprzedzającej Biesiadę Rolniczą, jak również i za uczestnictwo w Biesiadzie. Dodatkowe podziękowania kieruję dla księży proboszczów z naszych parafii: księdzu prałatowi Zenonowi Góreckiemu, Mieczysławowi Bizoniowi, księdzu doktorowi Edwardowi Kampenowi i księdzu proboszczowi Adamowi Kapeluszowi z Borzechowa za współpracę i udział w wielu wydarzeniach, które miały miejsce w czasie tej kadencji. Dziękuję Wam również za życzliwość w stosunku do mojej osoby. Nasi księża są obecni na wszystkich większych imprezach. Między innymi byli na uroczystości poświęcenia i oddania do użytku nowych placów zabaw przy szkołach w Borzechowie, Zblewie i Pinczynie. Place te są współfinansowane ze środków Ministerstwa Oświaty. Tu należą się podziękowania Pani Minister Oświaty. Należymy do gmin szczególnie obdarowanych, bo otrzymaliśmy dofinansowanie od razu do trzech placów. Składam również podziękowania dyrektorom szkół i pracownikom oświaty za ich aktywność we wspólnym działaniu z Urzędem Gminy na rzecz pozyskiwania środków na rozwój zaplecza wokół szkół, a z okazji niedawnego Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Nauczyciela składam jeszcze raz, tym razem na łamach "Kuriera", najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim nauczycielom i obsłudze placówek oświatowych.

I jeszcze kilka zdań na temat ostatnich inwestycji. W listopadzie rozpocznie się budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Bytoni etap trzeci. W skład centrum wejdą: boisko do piłki nożnej, kort tenisowy i amfiteatr. Wartość inwestycji wynosi niecałe 400 tysięcy złotych. W trakcie procedury przetargowej jest już zadanie - budowa 36 mieszkań komunalno-socjalnych. W fazie odbioru znajduje się budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią dla sportowców w Radziejewie. Zakończyliśmy remont ulicy Nowodworskiej o długości 800 metrów w Pinczynie, wykonaliśmy odcinek ulicy Kwiatowej w Pinczynie oraz ulicy Północnej w Zblewie. W Kleszczewie Kościerskim wykonaliśmy remont nawierzchni asfaltowej oraz wymieniliśmy chodnik. Rozpoczynamy budowę chodników przy drogach powiatowych w Pinczynie i Zblewie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz