środa, 17 listopada 2010

Otwarcie hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie

W piątek 12 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie. Odbiór techniczny obiektu przeprowadzono 22 października 2010 r., czyli niewiele ponad 6 miesięcy od wejścia wykonawcy robót na plac budowy.Uroczystości rozpoczęły się o godz. 1200 przywitaniem przybyłych gości oraz przemówieniem Wójta Gminy Bobowo - Mieczysława Płaczka, w którym dziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu budowy sali w Bobowie. Zgromadzonej młodzieży i nauczycielom życzył wielu sukcesów sportowych i pedagogicznych. Nie zabrakło także informacji o kwestiach technicznych, których prezentacja była przeplatana slajdami z całego okresu budowy.

Szczere gratulacje i wiele życzliwych słów padło ze strony Posła na Sejm RP Sławomira Neumanna, Radnego Sejmiku Województwa Dariusza Męczykowskiego oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty Zdzisława Szczudrowicza. Wszyscy zgodnie przyznali, że jest to niezwykle wyjątkowe wydarzenie dla całej lokalnej społeczności i na długo zapadnie w pamięć mieszkańców gminy.

Zaraz po przemówieniach Jego Ekscelencja ks. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga przystąpił do ceremonii poświęcenia budynku oraz krzyża, który zawieszono nad głównym wejściem sali. Wszyscy zgromadzeni usłyszeli liturgię Słowa Bożego nawiązującą do maksymy "w zdrowym ciele zdrowy duch". Zwieńczeniem uroczystości poświęcenia było wspólne przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy, Dyrektor ZSP, Posła Sławomira Neumanna i Kuratora Zdzisława Szczudrowicza.

Po oficjalnej części uroczystości nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych związana z patronem szkoły Janem Pawłem II oraz 92 rocznicą Dnia Niepodległości. Następnie przemówienie wygłosiła Dyrektor ZSP Bobowo Gabriela Lipke, w którym dziękowała wszystkim gościom za przybycie oraz osobom zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Na koniec życzyła wielu sukcesów przy zachowaniu ducha sportowej rywalizacji i kierowania się zasadami "fair-play".

Na zakończenie uroczystości zaprezentowano pokazy akrobacji sportowej w wykonaniu uczniów ZSP Bobowo. Nad bezpieczeństwem i całością programu czuwał nauczyciel wychowania fizycznego Janusz Potocki.

Powstanie sali sportowej w Bobowie jednoznacznie potwierdza, że rozwój naszej gminy to nie jest już tylko kwestia przyszłości, lecz teraźniejszości. Patrząc na ten budynek i zdając sobie sprawę, że powstał on w nieco ponad pół roku, można z całą pewnością stwierdzić, że Gmina Bobowo na tle pozostałych gmin Województwa Pomorskiego pod względem realizacji tego typu inwestycji wypada nad wyraz dobrze.

ZDJĘCIA
Mikołaj Ossowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz