wtorek, 30 listopada 2010

Zaproszenie na I Inauguracyjna Sesję Rady Miejskiej w Skarszewach

Z a p r o s z e n i e


Zapraszam na dzień 2 grudnia 2010 roku godz.12,00 ( sala posiedzeń UM ) na

I Inauguracyjną Sesję Rady Miejskiej w Skarszewach kadencji 2010-2014

z następującym porządkiem obrad :1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2. Ślubowanie radnych.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,

powołanie Komisji Skrutacyjnej,

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej,

prezentacja ( wystąpienia ) kandydatów,

przeprowadzenie głosowani (tajnego),

podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarszewach .

5. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od radnego

seniora.

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu glosowania wyboru radnych na

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej ,

prezentacja ( wystąpienia ) kandydatów,

przeprowadzenie głosowania,

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w

Skarszewach,

7. Informacja Burmistrza Skarszew o stanie Gminy .

8. Interpelacje Radnych Rady Miejskiej.

Wolne wnioski.

10. Sprawy różne .

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej

kadencji 2006- 2010


ANDRZEJ FLIS
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz