czwartek, 18 listopada 2010

Szkoła w Pinczynie. Pamięć o patronie

"Czy kolejne pokolenia będą ignorantami wobec spraw związanych z ojczyzną, czy bez żenady będą identyfikować się ze swoim krajem?"- Święto Szkoły Podstawowej w Pinczynie


Czas złotej jesieni w naszym kraju to czas wspomnień o jego bolesnych kartach historii…

Cała Polska we wrześniu 1939r. z zapartym tchem nasłuchiwała komunikatów radiowych o treści: "Westerplatte broni się nadal…" To sugestywne zdanie podnosiło na duchu ówczesnych Polaków, było dowodem hartu ducha tych, którzy mieli bronić się do 12. godzin, a wytrwali 7 dni. Tym bardziej, że wszystkie dane liczbowe: dotyczące ilości członków załóg, siły uzbrojenia, świadczyły przeciwko Westerplatczykom. W siedmiodniowych walkach o Westerplatte wzięło udział około 220 polskich żołnierzy, a po stronie niemieckiej do walk skierowano około 1500 osób.

Bohaterska obrona na Westerplatte w dniach 1-7 września 1939r. zapisała się na tyle mocno w świadomości ludzi, że posłużyła za temat filmów. Wiele szkół w kraju przyjęło imię Bohaterów Westerplatte na znak pamięci o ludziach, którzy na szali z napisem: Bóg, honor, ojczyzna położyli swoje życie.

Jedną z takich placówek jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Pinczynie.

Szkoła otrzymała to zaszczytne imię i pierwszy sztandar 1 września 1969r. W ubiegłym roku szkolnym byliśmy świadkami obchodów 40-lecia nadania imienia szkole i przekazania nowego sztandaru, ponieważ poprzedni został już nadgryziony przez ząb czasu.

Pamięć o patronie jest tu ciągle żywa i nie są to tylko puste słowa. Wychowanie patriotyczne w czasach, gdy świadomość dzieci i młodzieży zdominowana jest przez cybernetyczny świat, staje się tym bardziej znacząca. To rodzice, nauczyciele w początkowym etapie życia dzieci, kształtują ich świat. I to działania dorosłych wpłyną na to, czy kolejne pokolenia będą ignorantami wobec spraw związanych z ojczyzną, czy bez żenady będą się identyfikować ze swoim krajem.

W poczuciu odpowiedzialności za wychowanie świadomych Polaków szkoła w Pinczynie podejmuje się wielu różnych przedsięwzięć w tym kierunku. Do działań mających na celu krzewienie wiedzy na temat patrona szkoły - Bohaterów Westerplatte, należą, m.in. rokrocznie organizowane wyjazdy na Westerplatte uczniów klas nauczania zintegrowanego, projekty edukacyjne, wieczornice nt. patrona szkoły, a w końcu organizowany co roku Turniej Wiedzy o Patronie.

W bieżącym roku szkolnym, 21 października, w połączeniu z uroczystością wręczenia stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie odbył się już XV Turniej Wiedzy o Bohaterach Westerplatte. Konkurs zorganizowały nauczycielki: Kamila Babińska, Karolina Grudzińska, Justyna Szarkowska. Oprawę muzyczną przygotował wraz z chórem nauczyciel muzyki Wojciech Gdaniec. W turnieju wzięli udział uczniowie klas IV-VI, po trzech przedstawicieli z jednej klasy, w sumie 18. uczniów. Swą obecnością uroczystość uświetnił wójt gminy Zblewo K. Trawicki. Oczywiście nie mogło zabraknąć dyrektor szkoły I. Loroch i wicedyrektor A. Przybylskiej.

Gościem specjalnym turnieju był pan Wojciech Kloński - przewodniczący Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Pogoda" z siedzibą w Kleszczewie, który jest także z zamiłowania członkiem Szwadronu Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Nieobca jest mu także znajomość treści związanych z II wojną światową. Pan W. Kloński w czasie obrad jury przybliżył zebranym uczniom czasy II wojny światowej, zaprezentował elementy wyposażenia żołnierza. W ten sposób dzieci na zasadzie autopsji, a nie suchej wiedzy podręcznikowej, mogły wyobrazić sobie specyfikę tamtych czasów.

W części wstępnej uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć sztandarowego utworu K. I. Gałczyńskiego "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte". Mottem święta stały się słowa naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II wypowiedziane na Westerplatte w 1987r.: "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić…". Doskonale wpisały się one w specyfikę uroczystości, ponieważ stypendyści zostali nagrodzeni właśnie za doskonałe "wypełnianie swoich zadań", za swoje osiągnięcia naukowe i sportowe. Ale Papież nawiązał w tych słowach także do waleczności, wielkości żołnierzy, którzy zapisali się w historii II wojny światowej jako ci, którzy: "bronią się nadal…"

Organizatorki turnieju zaplanowały zadania w taki sposób, aby ich forma była przyjazna i interesująca, zarówno dla uczestników, jak i widowni. W związku z tym obok typowych odpowiedzi na pytania, uczniowie musieli rozpoznać bohaterów scenki, a przedstawiała ona moment kapitulacji załogi na Westerplatte. Zadaniem uczestników turnieju było także, po wysłuchaniu nagrania, rozpoznanie autora wypowiedzianych słów (Jan Paweł II na Westerplatte w 1987r.).


Wiedzy, jaką wykazali się uczniowie, mógłby zapewne pozazdrościć im niejeden dorosły! Dzieciaki w wieku 10-12 lat szafowały wiedzą faktograficzną jak niejeden historyk! Daty, nazwiska, nazwy miejsc, liczby okazały się dla nich bułką z masłem. Różnice między kolejnymi drużynami były jednopunktowe, a nawet przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca, które zajęły uczennice kl. Va w składzie: Julia Bielińska, Anna Klein, Agnieszka Wysocka i zawodnicy z klasy VIb: Jakub Bogun, Klaudia Drawska, Dorota Stangel. II miejsce przypadło w udziale uczniom kl. IVb: Kacprowi Bogunowi, Agacie Marciniak, Wiktorii Prabuckiej. III lokatę zajęły dziewczęta z kl. Vb: Oliwia Niemczyk, Agata Piekutowska, Aleksandra Zagórska. Początkowo nagrody książkowe mieli zdobyć tylko uczniowie zajmujący miejsca na podium, ale w dowód uznania dla wiedzy, jaką prezentowały dzieciaki, pani dyrektor I. Loroch przekazała książki wszystkim uczestnikom. Publiczność także doceniła wysiłki uczniów nagradzając ich gromkimi brawami.

Turniej dowiódł, że dzieciaki opuszczając mury Szkoły Podstawowej w Pinczynie, raczej nie będą ignorantami wobec spraw związanych z ojczyzną i bez żenady będą identyfikować się ze swoim krajem.


Justyna Szarkowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz