czwartek, 10 września 2015

GNIEW, WALICHNOWY. 1100 letnie drzewo wydobyte. Co teraz?

Dąb czarny wydobyty ze stawu w Wielkich Walichnowach ma około 1100 lat. Dzięki sprzyjającym warunkom środowiskowym zachował się w bardzo dobrym stanie. Teraz jednak, aby móc się cieszyć jego widokiem, należałoby go zakonserwować. I tu pojawia się problem, skąd wziąć środki na ten cel.


Fot. Jan Banacki

Jak wykazały badania datowania drzewa dokonane na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, centralne słoje przesłanego fragmentu pochodzą z 933 roku.

- Osoby, do których zwracaliśmy się z prośbą o doradztwo sugerowały przykrycie drzewa, aby nie nastąpił proces jego gwałtownego schnięcia. Tak też uczyniono. Nie ulega jednak wątpliwości, że w najbliższym czasie muszą zapaść decyzje, co do przeznaczenia znaleziska i objęcia go opieką fachowców - informuje Mariusz Śledź, który zajmuje się znaleziskiem od momentu jego wydobycia. - Bardzo cieszy mnie, że pan Tadeusz Lasota, w którego stawie znajdowało się drzewo, nie wyklucza opcji ekspozycji drzewa na terenie Niziny Walichnowskiej. Byłby to wyjątkowy eksponat należący do dziedzictwa przyrodniczego obszaru i kolejna atrakcja regionu. Ta opcja wymaga jednak wsparcia finansowego i naukowego. Bardzo liczymy też na propozycje od organów samorządowych i instytucji naszego państwa. Zdecydowaliśmy się nagłośnić sprawę, aby zapoznać się ze wszystkimi pomysłami - dodaje Mariusz Śledź.

Osoby, instytucje i firmy, które miałyby pomysł, jak można byłoby wykorzystać niezwykłe znalezisko, zachęcamy do dyskusji na stronie https://www.facebook.com/GminaGniew. Kontakt z panem Mariuszem Śledziem - tel. 602 649 104.

Szczegółowych informacji na temat dębu czarnego z Wielkich Walichnów udzielić może Mariusz Śledź, tel. 602 649 104.


2015 Rok Tożsamości Kociewskiej

REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI • Plac Grunwaldzki 16/17 • 83-140 Gniew

tel. 58 535 40 21 • fax 58 530 79 40 • e-mail: rpi@gniew.pl • www.gniew.pl • NIP: 593-24-01-177 • REGON 00052758


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz