czwartek, 10 września 2015

Przypominamy o jesiennej konferencji "Polska Regionalna - mowa - kultura - edukacja"
Karta zgłoszenia

na Konferencję Polska Regionalna:

mowa - kultura - edukacja

27-28 listopada 2015 r. (piątek - sobota), TczewImię i nazwisko (stopień naukowy):

Instytucja:

Telefon i e-mail kontaktowy:

Pragnę wygłosić referat na temat: ……………………………………………………/

Zgłaszam chęć uczestnictwa bez wystąpienia (niepotrzebne skreślić)

Wyrażam zgodę na druk mojego referatu w publikacji pokonferencyjnej w 2016 r. ………………………………. (podpis)

Skorzystam z:


27 listopada - PIĄTEK

28 listopada - SOBOTA

obiad


śniadanie


kolacja


obiad


nocleg


Po zamknięciu zgłoszeń skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania szczegółów dotyczących opłaty konferencyjnej oraz spraw logistycznych.


PISMO PRZEWODNIE - POLSKA REGIONALNA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz