czwartek, 10 września 2015

WIELKIE WALICHNOWY, GM. GNIEW. Woda odsłoniła dąb z 930 roku!Tegoroczne bardzo suche lato i w związku z tym niski poziom wód przyczyniły się do wyjątkowego odkrycia w Wielkich Walichnowach. Kilkaset metrów za miejscowym kościołem, w małym stawku odkryto pień dębu czarnego. Jak wykazały badania datowania drzewa dokonane na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie centralne słoje przesłanego fragmentu pochodzą z 930 roku.

Mariusz Śledź przy walichnowskim dębie. Fot Jan Banacki

Tadeusz Lasota, właściciel stawu postanowił go kilka lat temu pogłębić. Operator koparki stwierdził wówczas, że w wodzie jest coś dużego, czego nie jest w stanie nawet ruszyć. Tajemnica rozwiązała się sama w tym roku. W związku z najniższym w historii stanem wody oczom mieszkańców Walichnów ukazał się pień. Trzech wielkich traktorów potrzeba było, aby wyciągnąć drzewo z mułu.

Dzięki zainteresowaniu, ciekawości i zaangażowaniu mieszkańców Niziny Walichnowskiej próbki drzewa trafiły do Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Krakowie. - Przesłaliśmy fragment pnia z jego górnej, cieńszej strony i centralne słoje przesłanego fragmentu datowane są na rok 930 - 940. Prof. Marek Krąpiec, który dokonał tego badania, przyjedzie w najbliższym czasie do Wielkich Walichnów, aby pobrać próbki z przyziemnej części pnia. To da nam odpowiedź co do okresu zalegania w piasku i mule. Zakładając, że dąb rósł już w 930 roku, to, aby osiągnąć ok. 30 m wysokości i obwód pnia ponad 3 m musiał rosnąc jeszcze 200 lat. Przewrócił się, więc najprawdopodobniej jeszcze przed osiedleniem się ludzi na Nizinie Walichnowskiej, przed istotną ingerencją człowieka na tym terenie - tłumaczy Mariusz Śledź, wielki miłośnik Niziny Walichnowskiej.

Muł wiślany i jeziorny doskonale konserwuje, gdyż stwarza warunki beztlenowe. Nie rozwijają się w nim bakterie gnilne i grzyby, które są w większości tlenowcami. Dlatego właśnie najprawdopodobniej dąb z Walichnów zachował się w tak dobrym stanie.

Szczegółowych informacji na temat znaleziska udzielić może Mariusz Śledź, tel. 602 649 104.

2015 Rok Tożsamości Kociewskiej

REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI • Plac Grunwaldzki 16/17 • 83-140 Gniew

tel. 58 535 40 21 • fax 58 530 79 40 • e-mail: rpi@gniew.pl • www.gniew.pl • NIP: 593-24-01-177 • REGON 00052758
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz