wtorek, 13 listopada 2007

Księgowy na etat poszukiwany

Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2007 r.

Kierownik Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu,
ul. Główna 28, 83-220 Skórcz

Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

a) nazwa stanowiska: główny księgowy
b) wymiar czasu pracy: obowiązki głównego księgowego w wymiarze 1 etatu, pozostałe obowiązki pracownicze w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pokój nr 211 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu, ul. Główna 28, 83-220 Skórcz, w terminie do dnia 26 listopada 2007 r.
Pełny tekst ogłoszenia o naborze został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/skorcz oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.
Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu tel. 0585824818, 05856-0516.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz